מאמר רנו' מאת הרב"ש זצ"ל בעניין פרשת כי תבוא מתוך "ברכת שלום על התורה"