מאמר רמא' מאת הרב"ש זצ"ל בענין פרשת שופטים מתוך "ברכת שלום על התורה"