מאמר רלג' מאת הרב"ש זצ"ל בענין פרשת ראה מתוך "ברכת שלום על התורה"