מאמר רג' מאת הרב"ש זצ"ל בעניין פרשת בלק מתוך "ברכת שלום על התורה"