מאמר קצ' מאת הרב"ש זצ"ל בענין פרשת קרח מתוך "ברכת שלום על התורה"