יסודות בפנימיות התורה – כיצד נבחן מיהו רב גדול

קבלה – חכמת הקבלה #קבלה #חכמת #הקבלה #חסידות | 📌 הירשמו לערוץ בקליק והפעילו את הפעמון 🔔 לקבלת עדכונים | שיעורים | ושידורים חיים | הצטרפו לטלגרם לעדכונים נבחרים ותוכן יחודי: http://telkb.net | אתר הבית: https://kabbalah.pw | פייסבוק: https://bit.ly/3JVlHvk
הצטרפו כחברי מועדון לתמוך בהפצת התכנים וקבלת הטבות:
https://www.youtube.com/channel/UCovbRZ0_1kCiFe7SEkd8ciA/join

שלום ברכה מה שלומכם אנחנו בלימוד על
יסודות בפנימיות

התורה מתוך ספר הרב התורה אדם ומה

שביניהם לימוד יותר ממוקד על היסודות את
השאלות כדאי לכם להשלים לבד

בספר בעזרת השם נעשה

ונצליח

יסודות בלימוד פנימיות

התורה כיצד
נבחן מי הוא רב

גדול על פי שתי הסתכלויות על לימוד
התורה ישנן בת הסתכלויות על לימוד התורה

הסתכלות ראשונה לכתת בכל פרט שבתורה כדי
לדעת את מרב הפרטים עד כדי שכל מי שיצליח

לחקור יותר יותר פרטים בתורה ואצליח לדעת
יותר חומר לימודי נחשב לחכם אז כמובן חכם

אז כמובן יבחן רב גדול בעוצם ידיעתו אין
בי אותו סיני ברוחב ידיעותיו ובן בי אותו

הוקר הרים בעומק ידי ידיעת כל אחד

מהפרטים כמובן השיעור לעילוי נשמת הנרצחים
בפיגוע אם אתם רוצים לרפואת השן שלי

ועדיפות לשנה הבינה בבחינת לב נתיבות
החוכמה אך בעיקר לשם הפצת

הפנימיות אז בפשט הפלה יש
שתי דרכים בדבר

הזה קצת קפאין לשיניים זה
טוב

הופלה סימן שאני צדיק אם נשאר לי הנס קפה
על

השפם אז בפשט יש סיני ויש עוקר הרים סיני
זה ידע כללי בהרבה דברים עוקר הרים שהוא

חזק בפרטים האמת שהכי טוב לשלף בין שניהם
אבל זה לא

פשוט דומה לפקות ויון
גם זה גם כמו עניין של חסדים

וחוכמה שוקר
הרים זה יהיה חוכמה וסינ יהיה בחינת חסדים

אבל האמת שצריך את שתי הכוחות האלה רק לא
תמיד אנחנו יכולים לפעל אותם באת ובעונה

אחת אלא בבית זמנים אבל
בפסטו אז מי שיודע הרבה ידע כללי בתורה

הוא סיני מי שיודע פרטים לעומק הוא עוקר

הרים הסתכלות שנייה היא כפי שמביא לנו
הזוהר במספר מקומות למשל התורה מלמדת

אותנו דרכי המלך הקדוש כדי שנדע ללכת
אחריו

כמו שנאמר אחרי השם אלוקיכם תלכו הסתכלות
זו מציבה כמטרה את ההליכה אחר השם את

הלימוד בדרך העבודה את ההבנה מה נכון
לחשוב להרגיש ולעשות כדי להידבק בתכונת

הבורא הנקרא משפיע על כן על פי הסתכלות זו
רב גדול י בכן אין ברוחב ידיעותיו בקשר

בין התורה לבין נפשו של האדם
הוא הנקרא סיני ואן בעומק ידית קשר הפרט

המסוים לתוך מהוויו הפנימיים ביותר של
האדם עד נקודת תכליתו עד תת מודה מפעיל

אותו ויוצר אותו כאדם הוא הנקרא הוקר הרים
מלשון עיורים הוקר את כל העורים של הרצן

לקבל עושה אותם בנת להשפיע בכל מקרה אז רב
גדול יהיה לו רוחב של ידיעות בבחינת

סיני
של

דרך
והתיקון והמודלים והשבילים וכל מה שצריך

או
הנתיבים לכוון את האדם להיות בבחינת סיני

סיני זה שינאת הרע להיות בבחינת

משפיע מהוא רחום הפת
רחום אם הרב דומה למלאך השם צבקות ידרשו

תורה

מפיהו לכן
היום איך מודדים רעב גדול על פי הברכות

שהוא נותן לי על פי הסגולות

הגשמיות אז כמובן יש את הצד שלא
לשמע קצת אבל זה דבר חמור ביותר וזה גורם

לכל הפיגועים והמלחמות ואסונות בעולם ראו
תיקוני הזוהר תיקון ל ומי שזה נשמע לו

קיצוני מדי שלך ידבר עם רשבי ביום ההילולה
שלו הבאה יסגור איתו את הנושא הזה על

תיקון ל ועל מה גימטריה האדם תסתדרו תסגרו
את זה עם רש שבי אבל זה מה שהוא אומר ראו

נתיב תנינה תיקון
לד והסברנו את זה הרבה בשיעורים המתאימים

קורס קבלה למתחיל שלימו את זה שמה ועוד
הרבה

תכנים אבל הלא לשמע זה זה רק אמצעי הלא
לשמע העיקרי צריך להיות ברוחניות אז אם

מישהו אומר לך יש הרבה כאלה שאומרים את זה
תעשה תיקון חצות כי תסגור דירה על זה הנה

היהודי הזה סגר
דירה זה לא מלך השם

קות לנשים וקטנים אולי אבל לא בדרך האמת
אלא באמת איך תהיה משפיע לאהוב את השם רק

שבאים לעשות את זה רואים שזה מאוד קשה
ואנחנו לא שם בכלל מצויין הכרת הרה זה

השלב
הראשון אחר כך סור מרע האמת שבהתחלה אדם

זאת אומרת בהתחלה נותנים לו אור שחוזר
בתשובה הוא יותר נכון העיר הוא דקיק אבל

זה עדיין אור
גדול ביחס לגשמיות הרגילה

ואז
הוא מרגיש אורות וחוזר בתשובה וזה אבל אם

הוא בא לעשות עבודה אמיתית וגם אם לא מתי
שהוא מלמעלה יעשו לו את זה אבל אם הוא בא

לעבוד באמת פתאום לוקחים לו את האורות
אומרים לו עכשיו תעבוד ואז במצב הזה זה

מאוד קשה כי אין אורות אין כל ההרגשות
הנפשיות העצומות שהקרינו לו קצת מהעולם

הרוחני
הסתלקו ואז נשאר מציאות של עבודה פנימית

בלי אורות מורגשים כדי שבאמת יהיה לו
עבודת בחירה ויתקן

ויזכר ואז זה קשה ואז הוא צריך לעשות את
זה באמת כדי להשפיע אבל פתאום הבורא קצת

נסתר ממנו היות ובעולם העשייה
קשה לזהות את הבורא עולם העשייה לא הכוונה

לעולם הגשמי אם יש בהחלט איזה סימן יפה
לדבר עולם העשייה זה דרגת תודעה שרובו רע

ומותו טוב זאת אומרת זה צורת הכלי לכן הוא
בהתאם תופס את גילוי השגחת הבורא וקשה

מאוד להכיר את הבורא דרך אחוריו כמו כמו
שאומר בעל

הסולם

אבל אם האדם עושה עבודה פנימית ומחפש
בעזרת השם גם ימצא משחרה ימצא נוני לכן

איך נבדוק רב אמיתי אם הוא אומר לי תעשה
אמדה תפילין תקבל עולם הבא ופרי בטן 2%

בסדר אבל
99% זה הפך

התורה ובדור המשיח אסור שזה ימשיך ככה
כמובן יש כ שזה הדרגה שלהם וזה בסדר זה גם

דרגה זה לא בסדר אבל אבל זה בסדר שזה
המקום שהם נמצאים בו מצד שהכל אחד והעבודה

שלו אבל א מדבר מצד האמת זה חמור
ביותר שושים מהתורה מסחרה ועוד להדמייה

גשמית בזמן ומקום
שזה איך שרים את זה בשיר הערי

א לבר נטלין ולא אלין אנ קלבין דח ציפין
זה חמור מאוד ואתה גם מתרחק מהתיקון של

הרצון להשפיע כי כל השכר שלך הוא בדמיה
הגשמית וזה נושא ארוך אני לא יכול להיכנס

לזה פה כי אני רוצה שהשיעור יהיה קצר
דיברנו על זה רבות במקומות

המתאימים לכן איך אני בודק רב גדול ה אמר
נותן לי להדמיה גשמית מה פתאום איך הוא

מקדם אותי להגיע להשוואת צורה
לבורא ויש בזה גם קצת של סיניא שיש לו

רוחב ידיות של השפעה וגם בבחינת עומק ש
רואה את

הפרטים
העמוקים שאתה צריך לתקן ואם אולי נעות זה

עוד דרגה גם בבחינת
ההשפעה המשפיע על מנת להשפיע וגם הוא יודע

לתת לך נקודות של בחינת הרצון לקבל שאתה
צריך לתקן שזה קצת יר

מתקדם אבל רב אמיתי יהיה בקו האמצעי וידע
להחזיק את

שניהם אומר פה אנו כמובן מעדיפים את
ההסתכלות השנייה

שהיא הדרך להציב את האדם בעולם ההסתכלות
השנייה

הכוונה מה שאמרנו פה שלא אני ממודד אותו
על פי הידע אלא על פי

הפנימיות שהי הדרך להציב את האדם בעולם
כמתקן הקשר הנפשי בינו לבין הבורא כנשמה

שנולדה לתפקיד מוגדר של תיקון כפי שכתוב
על נשמת אדם הראשון שהוא פנימיות העולמות

שמתקנים דרכו שאנו חלקים ממנו כן זאת
אומרת

הבורא יתברך עשה את המציאות אני מדבר מצד
העולמות העליונים כי יכול להיות שבתחתית

עולם העשייה זה לא יראה לנו ככה וזה לא
אגב בכוונה כדי שלא נישאר בתחתית שזה

יכריח אותנו להתפתח לפעמים הכאב אפילו אין
תענוג בגשמיות אבל יכול להיות כאב גדול

בגשמיות אם כי זה לא באמת
בגשמיות בסוף זה בנפש כן פשוט זה מתגרה

דרך הגשמיות כי עובדה שאדם מעדיף להתאבד
חס ושלום מאשר לסבול מסבל או מוות נפשי

שנקרא דיכאון בדידות
ונפרדות אז הכל בנפש אבל אומנם התענוג

בהדמייה הגשמית אולי אנחנו משתדלים לדייג
בחוכמה אז הגשמיות זה גם מושג רוחני אז

הדמיה הגשמית זה הגדרה טובה שאני מדבר על
הגשמיות ממש א ולא על בחינה ד בכל מקרה אז

הדמיה הגשמית אין בה תענוג גדול או בהתחלה
קצת כדי להתפתח אבל באמת נגמר מהר מאוד

ללכן אין אדם מת וחצי תאוותו בידו אבל
בסבל דווקא עשו שמה סבל חזק וזה יש לזה

מטרה כדי שלא נבטל אותה לא אחרת מה נזרוק
את הגשמיות כי הא כל כך מעצבנת ומפרידה

אותנו אז הסבל כזה שומר על ה להחזיק את
המטריקס אז לפעמים הסבל גדול אבל ב בעולם

האמת או בעולמות העליונים אפילו בזמן
תיקון

א כל
המציאות

באה כמקום לעבודה של האדם לתקן עצמו
ולהתקרב

לבורא לכן האדם הראשון הוא פנימיות
העולמות שעולמו באו בצורה לא שלמה לגמרי

כדי שהאדם יוכל לתקן את זה שיהיה ש ת אשר
ברא אלוקים לעשות העולמות העליונים זה כמו

שחמת מלמדים אתמ ש הרבא שומר מראים
לאדם מה חוקי המשחק עכשיו אומרים לשחק את

זה
אתה אז זה העניין של העולמות ממעלה למטה

ואחרי זה ממטה למעלה הנשמות

עולות הסתכלות כזו מעמידה את הנבירה
בחוכמה באופן כזה שההסתכלות מתמקדת בריית

כל התורה בתוך האדם מדגישה היא היות האדם
עולם קטן כן אז שאני לומד הלכה או גמרא אז

אני לא יודע איך זה קשור לאדם באמת רק
לגוף הגשמי וגם לא כל כך כי אין חמורים

ושורי

היום לא לפחות לעבודות כמו
פעם אבל פנימיות התורה מראה לי איך כל

היקום לא הגשמי גם אבל הרוחני דווקא צריך
גם להכיר אותו כמובן קשור

לאדם ההצעה הזאת שמה היא גם קשורה לאדם
הויטמין הזה קשור לאדם רק כמובן לא בגשמי

גם כגירוי אבל דף הדברים הרוחניים זאת
אומרת כל הקוסמוס קשור לאדם זה הכל בא

בשביל האדם כל המציאות
קשורה שזה הפוך מתפיסת הנפרדות עכשיו גם

המדע מכיר בזה היום המדע המודרני רק ברובד
הגשמי הוא מחפש את את הכוח האחד שכוחות

הישות של
הטבע היום כבר הגיעו לשלושה כוחות ארבעה

שלושה את בחינת ד' תמיד קשה לחבר לזה לכן
הם לא הצליחו לראות את זה צריך לקבל את זה

באמונה
אבל אבל ה המדע מאוד התפתח היום בשונה

מפעם שחשבו מה שאתה רואה זה מה שקיים היום
ברור להם שזה לא

ככה וזה לא בגללם זה בזכות העולם שהתפתח
בחכמת הקבלה זה התבטא גם

אצלהם א זה לא קשור אליהם בכלל רק הם
מבינים את זה ובד הגשמי אז כמובן זה גם

התפתחות יפה אבל זה עדיין במסגרת הגשמיות
אז זה לאלא עוזר לי שוב גם במסגרת הגשמיות

הם לא מבינים את הפאזל עדיין הם התפתחו
אבל הם לא מבינים

הם לא מבינים למה חלקיקים מסוימים לא
מתחברים לפאזל הכללי הם מנסים להבין את

הפאזל אבל האמת שאי אפשר להבין את הפאזל
רק בגשמיות זה הקטע חייב להבין את זה

מהמקום הרוחני כי מראש הגשמיות בנוייה
שהפאזל לא מתחבר בצורה

שלמה כי היא מייצגת את הפירוד מהבורא ואת
החוסר שלמות וזה הם לא מבינים את זה אז זה

נכון שהולכים לחומר יותר עדין בהדמיה
הגשמית אז רואים יותר אחדות אבל גם שם זה

מוגבל היות וכל הגשמיות גם תורת הקוונטים
היא תחת החוקים של הזמן והמקום גם אם הזמן

מהיר יותר זה תחת החוקים של הרצון לקבל
לעצמו כמובן יש שם

גם הרצון להשפיע גם מתגלה שמה במסגרת המה
שהוא יכול כמו ההבדל בין גל לחלקיק

למשל לכן המדע התפתח להבין את זה אבל הוא
עדיין לא מקשר את זה לגמרי לאדם עצמו רק

הוא מבין שיש פה תמונה מאוד גדולה א אנחנו
אומרים שהכל זה באדם יותר מזה כל הדומם

צמח חי מבחוץ הם באו לגרות באדם את הדומם
צמח חי בתוכו עכשיו יש רבנים גם שקשורים

לאשלג גם תלמידים חכמים כבודם

במקומם אני לא אדבר על זה פה אבל בקורס
כבלה למתחיל אני דיברתי על זה תשלמו את זה

שמה שיעור a
אוו שם אומרים שלפי בעל ל הסולם היה

אבולוציה וזה לא
נכון למה לא נכון כי יש יסודות בחוכמה גם

אם הוא כתב כמה מילים כדי להסביר איזה
רעיון אז מזה אנחנו לא מקישים שכן

האבולוציה אחרת נגיד שהבורא צמצם את עצמו
כי כתוב שהבורא צמצם את עצמו חס ושלום אבל

בסדר כל אחד והחלק שלו בפאזל אבל לא היה
אבולוציה

ברמה הגשמית שוב אני אני לא אסביר את זה
פה תראו את זה בקורס קבלה למתחיל או

בקליפים של אבולוציה בגיל
היקום הסברתי את זה שמה אבל באופן כללי

הדומם צמח חי שבחוץ הם כאילו נעתקו להדמיה
הגשמית והם גם קשורים לנקודות רוחניות

שצריך לגרות באדם עצמו אז זה כמו מראות
כאלה שזה מראה לי את הדומם שבי את הצומח

שבי את החי שבי כדי שדרך החלקים אני אתקן
את הכלל אבל הכל בא בבת אחת מלמעלה בסוד

הצמצום זה התגלה אחר כך
כחלקים שקיימים מובנים במציאות אבל זה לא

בא בהשתלשלות
בצורה החיצונית שתופסים את זה שהיה הרבה

זמן דומם וצומח וחי וזה התפתח מזה זה לא
בצורה הזאת הכל היה ככה מ מעשה בראשית

בצביונה נבראו רק אחרי הצמצום אם כי
הצמצום זה שלב מאוד קדום כן זה אני לא

מדבר על גשמיות בכלל אבל זה נמשך מהשורשים
הרוחניים במסגרת ההגבלות של זמן במקום אבל

בסוד צמצום רק אחרי
הצמצום התגלה שיש דומם צומח חי מדבר זה

הכלים דגולים בעצם ואחרי חטא האדם הראשון
זה גם נעתק לגשמיות לא צריך שזה יקרה 15

13 מיליארד שנה זה כאילו בסרגל המצחיק של
המדע והם צודקים אגב המדידות שלהם מצד

ההסתכלות שלהם בהחלט אני אומר אני לא אומר
שהאבולוציה זה לא היה אבל המדידות הגשמיות

שלהם מדוייקות ואני הסברתי את זה בקורס
קבל למתחיל אבל אבל זמן זה דבר יחסי כי

עובדה ש במפץ הגדול הזמן התנהל אחרת גם
לפי המדידות שלהם אז אנחנו רואים שהזמן זה

דבר שהוא יחסי בנקודה האמצעית גם לא היה
זמן

כן אבל לא ניכנס לזה פה מה שאני בא להגיד
שהכל זה באדם עצמו זה לא שאיין משהו מחוץ

עלו אבל זה לא בא בפרט בני אדם יש נשמות
מחוץ עלנו אבל זה בא

כדי לגרות אותנו להתחבר להגיע לאהבה וזה
בין בני אדם ובורא אבל ב מן צומ חי זה

מעין חלקים כמו שהרב אומר בריות לא שלמות
שהם באו לעורר בנו חלקים שנתקן בעצמנו אין

מבחינה גשמית ואין בעולם הרוחני כמו שיש
אבן גשמית יש גם אבן רוחנית וזה על אותו

יחס רק מבחינה רוחנית או מבחינת הדמיה
הגשמית

וזה הרכבנו יפה בקורס קבלה למתחיל תשלימו
את זה שמה ותעשו לייק רשי תובות יש

קליפה אוקיי הלימוד האמור הוא לימוד רוחני
לימוד רוחני הוא הלימוד של החומרים

הרוחניים והיחסים ביניהם
יפה מה זה החומרים הרוחניים חומרים שהם

מעבר לזמן ומקום דרך אילוף ותמורה למה הם
חייבים להיות מעבר לזמן ומקום דרך אלפות

תמורה היות והם מייצגים את הכלים הרוחניים
שהם בהשוואת הצורה למציל ובתחרות איתו לכן

הם לא יכולים להיות נהדרים כטבע הכלים
הגשמיים רק מה יש גם את הצד המקולקל

ברוחניות לכן אנחנו צריכים את הזמן הגשמי
כדי שנוכל לתקן אותו לאט

לאט אבל הכלים הרוחניים הם לא יכולים
להיות חלקיים

נפסדים וזמניים כי זה ההפך האלוקות זה
יכול להיות רק בשלב האימון כדי לתת לנו

מקום לעבודת בחירה ולמקום של שותפות אבל
ברוחניות באלוקות אין מקצת ברוחני אין

מקצת באהבה זה לא יכול להיות לכן כל התורה
היא לא מדברת על שניצל גשמי זה לא מעניין

בכלל זה רק גירוי גם לא על שבת גשמית רק
כאמצעי לגרות אותי להתחבר לשבת הרוחנית

בתודעה שלי שזה נמצא בכלי אלוקי בתודעה
בנשמה שנקרא שלמות התחברות

מנוחה זה סוג של הרגשת תודעתית זה כמו
אהבה זה לא עכשיו נתתי לה את [ __ ] קפה או

לא כל שכן [ __ ] קפה הגשמית זה משהו שהוא
מעבר לזה אבל זה אי אפשר לדעת בלי להתפתח

רוחנית וללמוד פנימיות

התורה וגם אז יש הרבה עבודה
כמובן או אם חלילה עושים פיגוע זה בכלל לא

קשור לערבים
עצמם זה קשור לתודעה של קליפת ישמעאל

שאנחנו מחזקים בעולם כי אנחנו משפיעים על
מנת לקבל ואז זה מתבטא באופן כללי בהדמיה

הגשמית כדי לגרות אותנו אבל אם נהרוג את
כולם או לא יודע מה זה לא יעזור יבוא

פתאום חיזר יתגיירו ערבי ויתקוף אותנו זה
לא קשור לדבר הגשמי זה בא לגרות אות לגרות

כ כי אי אפשר לתקן את זה בגשמיות תראו את
המאמר פנינה החוכמה מלחמה לירושלים הרכבנו

בזה שם אז זה בא לגרות אותנו לתקן נקודה
רוחנית שנקראת משפיע עלמנת לקבל זה כלי

רוחני הוא לא נמצא בעולם הזה טכנית העולם
הזה גם לא קיים זה גם המדע אומר אבל ה

הסברנו את זה בסרטון על משקפי תלת מימד
תראו את זה

שמה איך קראנו לזה כן תודעת התלת מימד
קבלה למתחיל תודעת תלת מימד תחפשו את זה

שמה או משקפי תלת מימד קבלה למתחיל קטע
מאוד

יפה לכן אני לא רוצה להסביר את זה פה כי
אני לא רוצה שהשיעור יהיה ארוך כדי להתמקד

ביסודות אבל ההפניות האלה זה כמו בספרים ש
ציונים אז גם אנחנו עשים לכם

ציונים
מקורות כמו שאומרים בעזרת השם שני תחבר על

המקור

לכן החומרים הרוחניים מה זה החומרים
הרוחניים מידות וכוחות הנפש

שבאדם אם שתיתי [ __ ] קפה עם 100 כפיות סוכר
זה לא יהיה לי יותר

מתוק כי הכלי הוא לא בגשמיות הגשמיות היא
רק גירוי לכלי הרוחני שבתוכי או שבעולם

הרוחני מחוץ לי
מה זה מחוצה לי הכל בתוכי רק יש בי צד

פנימי וצד חיצוני אז תלמדו בבית שער
הכוונות אוקיי צד הסוד של תורת ישראל דוס

אותיות סוד כן אם אתה לא לומד סוד אתה לא

דוס אתה דעש סתם מה
סתם לא סתם תראו מה רשבי אומר בתיקון

ל של תורת ישראל מדבר על מה שמעבר לגשמיות
לא נברא

אדם אלא לצורך התעסקות במה שמעבר למקרים
הני בתים לחושב הגשמיים שהמקרה זה

החיצוניות ההדמיה הגשמית או הרצון לקבל
לעצמו תלוי באיזה דרגה נדבר זה לא קל

להבין את הדבר הזה תראו את השיעור של
הקדמת פי חכם ד' הרחבנו בזה שמה שיעור חזק

מאוד עכשיו בשכל זה יפה להבין את זה אבל
בלב זה כבר עבודה אחרת גם כל פעם נותנים

לנו חתיכת פאזל אחרת מהלב האדם חושב חזר
בתשובה מרגיש קצת ורות זה כל העולם לא זה

2% היא במקרה
הטוב מהשורש נשמה כל פעם מטפטפים לנו פזל

אחר עד שנתקן ואז יגלו לנו את הכל אמן רב
אמיתי הוא רב שילמד אותנו לפעול את

הפעולות הנכונות שיקשרו אותנו לכוונות
האמיתיות למה שמעבר למקרים עצמם רב חייב

להיות רוחני ולא טכני חייב הוא להבין לנפש
האדם דאינו לא טכני רק של הלכות או רק של

פעולות אלא איך
הפעולה קושרת אותי לנקודת נשמה שבי גם אם

אני לא מבין את זה בהתחלה זה
בסדר אז באמת פנימיות התורה מורידה את זה

הרבה ללב שזה החסידות בעצם אבל החוקים
הרוחניים של תלמוד אס הספירות זה לא מורגש

ישר בלב בגלל העליונות של זה אבל זה חלק
מהתיקון של זה כי אני חייב לצאת מעצמי כי

הלב שלי מקולקל לראות את הדבר במקום הטהור
ואחר כך להחזיר את זה ולבטא את זה על עצמי

וזה נקודה מאוד קשה בלימוד
למתחילים אבל לאט לאט זה מטפטף ואתה פתאום

רואה אפילו איך אקוונט קשור לנשמה אם כי
אקוונט עצמו לא מעניין אלא אתה רואה איך

אתה קשור ואיך זה קשור ואיך זה קשור השלב
הקשה אבל זה השלב של המדבר של ההסתר של

הגשמיות שמושכת כי בהתחלה
שאדם עולה ברוחני אז כמו שאמרנו נתנים לו

קצת אורות ככה ש יתחיל את התהליך אחרי זה
לוקחים לו הכל ולא רק לוקחים לו את זה

מגדילים לו את הטעם בגשמיות למה כדי לתרגל
אותו טוב במטריקס כדי להכין אותו לרוחניות

ואז פתאום הוא לא מבין הוא נמשך יותר
לגשמיות למרות שהיא מאוד נגמרת ממה שהוא

נמשך לפני אבל זה דווקא מלמעלה עשי לו את
זה כדי כאילו לתת לו משקל של מכון כושר

אתור טוב כי אם יתנו לו אור של השגת
אלוקות והוא יקח את זה לעצמו זה חמור מאוד

אז מאמנים אותו בצעצועים ולאט לאט לפיזי
פותחים לו

ברוחני זה כמו מה שאני עושה ברשות הרבים
אחר כך שומ עליי לקבל את האור ברשות היחיד

אוקיי פה נגמרו היסודות אז היסוד בגדול
היה איך ללמוד את התורה ואיך יודעים מי

הוא רב
אמיתי וגם הרב שבתוכי כן דהיינו צד ההדרכה

שבאדם איזה הדרכה הוא מחפש הדרכה של רצון
לקבל לעצמו או

אלוקות ואם הוא יבדוק את עצמו באמת הוא
יראה שהוא מחפש הדרכה של הרצון לקבל לעצמו

מצויין זה השלב הראשון של היציאה ממצרים
עכשיו צריך גם לצאת אבל כן לא לשכוח אני

אדלג גם קרא את
הסיכום של השאלות שלא דיברנו עליהם זה

תראו בשיעור של הרב במודעות שבועית או
תקראו בספר על האדם לקבל על עצמו עבודה של

ביטול הנכויות וזריעת באדמה להרבות
בזבולון בהשגת מודעות

עצמית הבנת הלב שצעד זה הוא הכרחי זאת על
ידי לימוד של פנימיות התורה בדרכו של בעל

הסולם המדגיש נקודה זו
עיקרית זו תוך תילה מתמדת לקדוש ברוך הוא

לצאת מהאהבה עצמית שלו מי רוצה לצאת
מהאהבה

עצמית נכון בראתי יצר הרע בראתי ל תורה
תבלין אתה לא רוצה התורה נותנת לך את הכוח

ומגלה לך כמו פרה אדומה מתארת את הטמאים
ומתת את התאורים שאתה בא לתאר ה ארה לך

כמה אתה מקולקל עכשיו תתחיל לתקן כמו נקו
רעלים

אתה עושה ניקוי רעלים אתה מרגיש את
הרעילים למה כי הם יוצאים

מהמקום של האיברים הגנוזים או החיצוניים
ביותר שמסתתרים בהם ובסוף הם הורגים את

האדם הם ישארו שמה כמובן הם יוצאים
החוצה

ומתגלים הנמלים הבזויות מתגלות מלשון
נימולים גם כן ואז אתה מרגיש אתה רע

במחזור אדם אבל הרע הזה יוצא החוצה מצויין
אבל צריך לגלות אותו איך תוציא את מה שלא

תגלה וזה שלב לא קל חייב סביבה רב חברים
ספרים וסופרים פנימיות חזקה זה מה שמגן על

האדם ובתוך זה לעשות הרבה עבודה

פנימית יפה הרב אומר את
זה הבנת הלב שצעד זהוא הכרחי זאת על ידי

לימוד פנימיות התורה בדרכו של בעל הסולם
המדגיש נקודה זו כ עיקרית זו תוך כדי

תפילה מתמדת להקדוש ברוך הוא ו לצאת
מהאהבה עצמית שלו כדי להכשיר מקום לתפילה

עליו לעבוד בדרך של אהבת חברים בקבוצות כן
אהבת ישראל גם טוב אבל אהבת חברים צריך גם

הוקר רים כן המונחות על ידי רב שרצונו ו
מאווייו להנהיג דרך של תורה המורא ו איך

להשיג כוחות אלו של השפעה כדי לקיים את
תכליתו בבריאה ולהגיע בעזרת השם לבחינת

משיח פרטית וכללית במירה
בימינו

אמן אוקיי אז זה הספר כדאי להזמין באתר
כנסו לאתר הסולם באמצע דף הבית יש שם את

הלינק או קאב סטור קאב נקסטור חנות
ספרים ו מומלץ מאוד ספר

חשוב שני אזכה באמת
ל להפנים

אותו בעזרת השם נעשה ונצליח נעשה כלים
דהשפעה נצליח לזכות תאור האמונה ולהגיע

לדבקות וגילוי אלוקות בכלים תיאורים אמן
ואמן נהנה אתם עשו לייק שיתוף ותגובה כדי

שתמשיכו לראות מאיתנו תוכן בערוץ חשוב
מאוד להגיב לי בסרטון כדי שיוטיוב יראה

לכם יותר תוכן ממני ומבית
המדרש וגם לזיכוי הרבים אם אתם יכולים

לשתף לשלוח בוואטסאפ כמו שהרבה פעמים
עושים אני

אשמח
ו כנסו לטלגרם שלי לעקוב אחריי וכנסו כל

הזמן לבדוק אם יש תוכן חדש ויש הרבה עזת
השם נסה ונצליח כל טוב לכולם והשיעור יהיה

לעילוי נשמת הנרצחים
בפיגוע ו שבזכות פנימיות

התורה הי הגנה לעם ישראל אגב אין משהו אחר
תראו תיקון למת חבל על המילים בזכות ספר

הזוהר יפקון ב מן גלותי
ברחמי אבל לא לדקלם את ספר הזוהר זה רק

ההתחלה להגיע למדרגות הרוחניות שבספר
הזוהר לזה הכוונה אבל צריך להתחיל מללמוד

זוהר
שנתחיל תודה רבה לכולם