יסודות בפנימיות התורה – שלבים יסודיים בטהרת נפש האדם

קבלה – חכמת הקבלה #קבלה #חכמת #הקבלה #חסידות | 📌 הירשמו לערוץ בקליק והפעילו את הפעמון 🔔 לקבלת עדכונים | שיעורים | ושידורים חיים | הצטרפו לטלגרם לעדכונים נבחרים ותוכן יחודי: http://telkb.net | אתר הבית: https://kabbalah.pw | פייסבוק: https://bit.ly/3JVlHvk
הצטרפו כחברי מועדון לתמוך בהפצת התכנים וקבלת הטבות:
https://www.youtube.com/channel/UCovbRZ0_1kCiFe7SEkd8ciA/join
שלום וברכה מה
שלומכם אנחנו ב יסודות בלימוד פנימיות

התורה
מהספר התורה אדם ומה

שביניהם אנחנו לא קוראים את הכל כדאי
לרכוש את הספר ולקרוא את השאלות או לצפות

בשיעור מודעות שבועית של הרב אנחנו קוראים
את היסודות שזה בעצם יסודות שהרב כתב

על דרך פנימיות התורה המיסדים על הדני
חוכמת הקבלה והחוקים הרוחניים בדרך פרשת

השבוע אז נתחיל לקרוא פרשת

מצורה שלבים יסודיים בטהרת נפש

האדם כאשר אדם מתעורר לגלות את פנימיותו
יחד עם רצונו זה מתעוררות כל ההפרעות

שישנן בדרך ל אותה הפנימיות
שבו למה כי כאשר הוא בא לתקן אז עולה מה

שצריך לתקן ומתגלה החוצה זה בכל מקרה יעלה
גם אם לא יתקן אבל אז יהיה בדרך דין איטית

ייסורים או כמו איזה סרטן רוחני או
גשמי שפתאום מתפרץ בבת אחת בגיל 70 או

לצערנו הם בגיל 20 גם לאנשים זה לא באמת
פרץ בבת אחת אין דבר

כזה ברוב המקרים כן זה נבנה הרבה הרבה ואז
זה מתגלה בבת אחת אבל דווקא בדרך התיקון

מגלים את זה בצורה
הדרגתית ומגלים את זה החוצה לא שזה מתגלה

בפנים כמו שהרב ש אומר שהצרות זה דווקא
תיקון ליהודי כי הא מתגלה החוצה אבל בפנים

זה מתאר אותו אבל אצל הגוי יש לו צרעת
פנימית וזה ו דווקא מתגלה אצלו החוצה לכן

הצרת זה היה סוג של תיקון זה
מדרגה

לכן שאדם בא באמת לתקן הוא מגלה את הרע זה
כמו ניקוי רעלים בדרך כלל הרע גנוז

באיברים והוא אוכל אותם מבפנים אם האדם
עושה ניכוי

רעלים פתאום הרעלים לאן יוצאים למחזור הדם
כי זה

המסננת והכבד והכליות משתפים
פעולה ועוד הורמונים וחלקים בגוף ותאים

מיוחדים ואז זה מוציא את זה החוצה דרך
האור דרך הצרכים ואפילו חלק דרך

הנשימה ולפעמים בניקוי רילים גשמי למשל אז
האדם מרגיש לא טוב או מרגיש את הרעל נכון

כי הוא יוצא החוצה הוא היה גנוז בעצמות
באיברים הפנימיים או בתאי

השומן וכדי להוציא את זה אז הגוף מפרק את
זה זה וצ לחזור אדם ואז אתה יכול להרגיש

אתה רע זה נקרא משבר ניכוי או או הרבה
פעמים באמצע ניכוי האדם מרגיש לא טוב כי

הוא מלא מלא ברעלים אבל זה דבר טוב למה כי
זה מתגלה כדי להסיר אותם אותו דבר פה

כשאדם בא באמת לתקן לגלות את הפנימיות
פתאום באים אלא הפרעות למה כי עכשיו הוא

עובד בדרך כלל אותה פנימיות שבו וזה
לכאורה מצב קשה כי אז אדם יגיד אני לא

רוצה לה ד נשאר בחיצוניות לא יהי לי בעיות
בחיים לא יהיו לך אפילו יותר

כבדות רק זה יבוא בבת אחת יכה אותך כמו
אדם שאוכל לא בריא כל היום עכשיו הוא צריך

והוא נהנה כביכול ועכשיו פתאום
הוא מלא מחלות מלא זה והוא חייב לעשות

ניתוח להתחיל לעשות ספורט בכוח בזה הו אדם
רץ בסבבה זאת אומרת הוא צריך להכריח את

עצמו לרוץ זה הגיעה והחלטה נפשית ומאמץ זה
מאמץ חיובי אותו דבר פה כאשר אדם מצוי במן

תרדמה
רוחנית הפרעות אלו אינן מתקיימות לפחות לא

במודע האדם מרגיש במן שלווה לכאורה הכל
בסדר עם

האדם כמו שרואים שאדם מקיים תורה ומצוות
בחיצוניות או נהנה חילוניות

החיצונית בטווח הרחוק ודאי הוא סובל ולא
נהנה בכלל אבל לכאורה בנקודות מסוימות הוא

מרגיש השליה של
סיפוק השליה של

שלווה חלקית כמובן
אבל התעוררות בית הכתבים מחד של הצורך

לעורר את הנקודה הפנימית להתחבר לאמת
ומידך להמשיך לחות את לחיות את חייו

הקודמים שמהם ניזונה הרגשתו ממנה הוא חי
את חייו משם האדם מקבל את הנאתו יוצרת

קונפליקט
רגשי כדי למגר את ההפרעות צריך האדם

להשפיל את העני הכוזב שלו השפלה זו היא
מלחמה על גאוותו של האדם היות והוא צריך

לוותר על דברים מסוימים כדי לבוא לקדושה
לבוא לפנימיות צריך לותר על חיצוניות

מסוימת על מידות מסוימות על תכונות
מסוימות על תאוות מסוימות ויש לו קונפליקט

למה כי מצד אחד הוא רוצה את הנקודה
הפנימית מצד שני באים לו הרבה הפרעות יותר

מזה אפילו מלמעלה מגדילים לו את ההפרעות
בגשמיות

כדי בבחינת ויחזק השם את לב פרעה אומנם
בבחינת הצעצועים של לב פרעה אבל זה כדי

להרגיל אותו להתאמן כדי שיכינו אותו להשגת
אלוקות יות ואם על תענוגים קטנים הוא לא

יכול לוותר בה על מנת להשפיע איך יתנו
לאור אלוקי אז מתרגלים אותנו

בגשמיות כדי להכשיר אותנו לרוחניות ול
לפעמים עושים את זה בהרבה תשלומים כי אין

ברירה וזה גם בסדר פרוטה או
פרוטה מצטרפת בעזרת השם לחשבון

גדול כייצד יאמר האדם אני
גרוע גרוע מלשון גראון שהוא נפרד מהשלם

כייצד יודע אדם שחייב עד כו היו מסכת של
התעלמות מנקודת

אמת
מעבר להודעה צריך האדם כושר התגברות עצום

כדי להסכים לוותר על מקור
הנאתו שהרי למרות שאדם מבין כבר אחרת

עדיין נהנה ממצבו הקודם אדם אוהב את
הדברים המפריעים לו מבחינה רגשית אינו

רוצה למגר כן למשל אם אדם צריך לותר על
תאווה מסוימת למען הפנימיות למען האמת

נגיד לקום ללמוד להתאמץ ללמוד
פנימיות לוותר על מערכות יחסים לא אמיתיות

שמקלקל אותו ועוד הרבה
דברים אז מצד אחד קשה לו כי כי יש לו הנאה

שהקליפה נותנת לו שם מצד
שני

הוא לא יוכל להתקדם אם הוא לא יוותר על זה
עכשיו האמת שאם הוא לא יוותר על זה מלמעלה

יגרמו לו לוותר על זה במוקדם ו במאוחר אבל
אז יהיה מצד דרך ייסורים או מדרך נפילה

והתיקון הוא הרבה יותר קטן והרבה יותר
כואב אבל זה גם אופציה שההשגחה נתנה אך

עדיף לבחור בדרך

תורה מדוע פועל האדם בחייו דברים המפריעים
לו

ישנם ארבע יסודות המרכיבים ומשפיעים גם על
המידות

שבאדם ראה שערי קדושה היסודות הם אש רוח
מים

עפר ההשפעה השלילית שלהם מתבטאת באדם
באופנים הבאים האש היא מקור הגאווה שבאדם

המים סליחה הרוח היא מקור של דיבור אכיל
ושל לשון הרע המים הם מקור התאווה שבאדם

העפר הוא מקור העצלות המביא

לעצבות אפשר להגביל את זה גם לחוכמה בינה
תפרת

ומלכות היום נדבר בעיקר על עניין של דיבור
אכיל דיבור אכיל נשמע דבר פחות מופשט משאר

היסודות עליהם דיברנו אך לא כך הוא דיבור
אכיל הוא דיבור לשון הרע של אדם על

חברו ובאמת לא מובן שאומרים שלשון הרע
חמור מכל העוונות שבתורה והרבה דברים

משפחות דמים ו מגזל ונזיקין זאת אומרת
מבחינה מסויימת אז הרבש באמת רבי ברוך

שלום הלבי אשלג מסביר דבר יפה שנגיד אדם
גונב זה לא בהכרח כי יש לו עניין באופן

פרטי להזיק לאדם פשוט הוא רוצה ממון אבל
בלשון הרע מטרת הלשון הרע גם אם לא תמיד

מודעים
לזה היא שנאת חינם לכן זה כל כך חמור כי

לא רק שזה
בבחינת ואהבת לרך כמוך או לפחות לא לא

ואהבת לרך כמוך ולא
ושנאת חלילה אלא אתה לא עושה כלום אז זה

גם פגם גדול וכולי אבל אתה אתה לא מזיג
באופן מובהק אומנם אתה לא מתקן ומגיע

לאהבה אתה גם לא מזיג בצורה מטורפת אבל
בלשון הרע אתה עושה הפוך לגמרי מ ואהבת

לרעך כמוך אתה עושה סנת חינם לכן זה עוון
כל כך חמור אבל לשון הרע זה לא רק למלמל

בפה כמו שאנשים חושבים זה התרגיל זה
האמצעי לשון הרע זה עניין של התודעה של

האדם שהיא כל הזמן מדברת לשון הרע על
אחרים דיבור זה גוף המחשבה בתודעה על

המציאות על הבורא זה באמת מידה לא קלה
לתיקון זה יש שם רוח שערה רצינית זה בכלל

לא פשוט שאדם עובד יותר באים לו יותר
לשנות הרעים

כמו עם המרגלים שטרו את
הארץ זה לא פשוט בכלל צריך להזהר בכוח

התורה והפנימיות כדי לתאר את הצרעת הזאת
מלשון מוציא שם רע אומר הרב מדוע יש תענוג

לאדם לדבר לשון הרע על אדם אחר האוויר
עוזר לליבוי האש הגורמת לגאווה של האדם

כאשר הרוח בא על האש היא גורמת לבערה יותר
גדולה של העצות העצים שהאדם שם במדורת

ליבו
כאשר אדם מדבר לשון הרע על חברו הוא מוריד

את ערך חברו ובכך מעלה את ערך עצמו דבר זה
נעשה בסטר ללא אמירה ברורה שאני רוצה

להגדיל את עצמי כן זאת אומרת אני נסע
בעורמה הרבה

פעמים ובאמת אדם שעובד ורוצה לעבוד פתאום
הוא

מגלה כל מיני לשונות רעים שהנחש מביא לו
על החברים על הסביבה דווקא שהוא בא לעבוד

למה כי אמרנו בהתחלה כשאדם בא לתקן אז
מתגלים לו הקלקולים לכן שאדם בא באמת

לאהוב בבחינה טהורה ולא מזוייפת כדי לקבל
לעצמו פתאום צפים הקלקולים שהוא באמת לא

אוהב אבל זה טוב למה כי על ידי הכרת הרע
הוא יכול אסור מרע רק זה דורש עבודה

פנימית גורם הוא להרגשת כבוד גדול בעיני
האדם הלשון הרע לרוב האדם לא פועל במכוון

לקבל כבוד מכך ואם היינו שואלים אותו האם
אנך רוצה להתכבד בכך שאתה מדבר לשון הרע

על חברך ודאי היה אומר לנו שלא
לכאורה איך מטהרים את

הנפש יסוד חשוב בטהרת נפש האדם היא תיקון
המתבטא בכלל כבולו כן פולטו כך הוא בכשרות

כלים האדם הוא כלי הוא רצון שצריך לתאר
עצמו בדרך שבה

קלקל מה שקלקל בגלוי עליו תקן בגלוי מה
שקלקל בנסתר עליו לתקן בנסתר למשל מעשה או

כוונה מחשבה או
דיבור פנימיות או חיצוניות שכל או

רגש ישנם חטאים של האדם שאדם גורם
בנעוריו שהם אינם ידועים לאף אחד

בסביבתו כאשר מבקש האדם לעשות תשובה על
חטאיו מתחילים להראות סימנים מחוץ לגופו

גם של החטאים הקיימים בפנימיותו
לעתים הסימנים מתאים אך ודאי צריכים בדיקה

הם רק אדם הנמצא מחוץ לרצון לקבל של עצמו
יכול לבדוק סימנים אלו כמו הכהן למשל אם

מסמנים ם חט פנימי עמוק או שם הדבר חולף
הוא זאת אומרת מתגלים לאדם בתודעה הרבה

לכלוכים בחיצוניות בנגלה ליו דווקא באור
הגשמי כן זה סימן בנגלה של התודעה שלו של

המודעות שלו הוא בא להיות להשפיע או לעבוד
את השם לשם שמיים פתאום הוא מגלה כמה הוא

רוצה רק לקבל לעצמו והוא אנוכי עכשיו אולי
זה משהו חולף אולי זה קלקול

עמוק צריך לבדוק את זה צד ההשפעה שבאדם
הכהן כו ימין יכול לבדוק את

זה אבל העונש הוא
התיקון רק מה צריך להבין שזה כמו ניכוי

רעלים זה מתגלה כדי לתאר את זה אם נצליח
לבוא בגישה כזאת וזה לא תמיד קל יותר מזה

אפילו בגשמיות שלאדם יש איזה כאב או איזה
מחלה והוא לא מבין שזה סוג של תיקון או

הכנה לתיקון אז הוא מתוסכל הוא סובל הוא
לא יודע מה לעשות זה באמת מפחיד כי הוא לא

יודע מה הסיבה אבל אם הוא יודע מה הסיבה
או מה המטרה אז זה מקל מאוד את הכאב למה

כי אז זה כמו מכון כושר אני מבין שהכאב
הוא תיקון צריך להבין שהכאב הוא האוהב אבל

אנחנו לא מצליחים להבין את זה בכלל כי
אנחנו לא מצליחים לחבר אותו לאב לסיבה

לבורא והלוואי ונזכה איך
נזכה פנימיות התורה העבודה הפנימית סביבה

של קדושה הם מכניסים אותנו לאוירת נפש של
תיקון ובירור ולאט לאט מתחבר לנו

הפזל בפשטות ואולי כדאי לראות את הקליפ
הזה מגפה על פי הזוהר הקדוש פעם העברתי על

זה שיעור אבל בפשטות כל הרע בעולם זה בגלל
הרצון לקבל לעצמו אפילו מבחינת

המיטוכונדריה זה עובד ככה שאתה רוצה לקבל
לעצמו והוא מלא עילות הוא רוצה קבל לחלק

נבדל של הקומה כמו ותה סרטני למשל זה גורם
לחולי מה זה רפואה כמו שהרב אומר לחבר את

הסוף לאינסוף דאינו לחבר את החסר לשלם את
הפרט לכלל את הבריאה לבורא את הגוף לנשמה

את החיצוניות לפנימיות את הנברא
לבורא חברות של אדם מבטא את הבורא יתברך

כפי הכתוב למען החי וראי הדברן שלום בך
הבורא הוא ראו של האדם כפי הכתוב ואהבת

לרכ כמוך אני השם כן כל איימון עם החבר זה
בא להכין את האדם לאימון עם

המקום ובסופו של דבר גם אין עוד מלבדו או
בתחילתו של דבר יוצא מכך שכאשר אדם מדבר

לשון הרע על חברו סימנו עצם הדבר נובע
מחוסר רצונו לקבל את שליטת הבורא עליו על

כן משפיל את הבורא ומגדיל את
עצמו וכל דיינו אני יודע יותר מהבורא אז

נקודה לא קלה וכל המציא שמרה מקבל צרה
צרעת אומר רשי מלשון מוציא שם רע איך

מטפלים בצרעת נראה

בהמשך
יפה

אז לשון הרע זה דבר מאוד רע כי זה מפריד
מהכלל ובסופו של דבר אני מדבר על הבורא

וזה גם גורם לי לברוח מהעבודה הפנימית
עכשיו זה לא אומר שלא צריך להעביר ביקורת

על דברים שהם חשובים לתיקון כמו למשל שאני
אדבר לשון על מי שלא לומד פנימיות אבל לא

עליו באופן פרטי אלא על הדרך
הזאת אבל יש הבדל אם אתה מבקר או כמו שאדם

אומר
הלכה לתיקון או שוא אומר את זה לשנאה וגם

שמה אומרים קשות עצמך לפני שאתה קושט
אחרים בא ב

מציע
אז אם אתה מעביר שיעור אז בסדר זה המסגרת

שלו והוא גם לא מעביר על אדם באופן פרטי
אלא אם כן זה רע וזה אזה עבודה פנימית

מיוחדת
אלא על הרעיונות על הדרך על ההנהגה אבל זה

לא מתוך רצון לשנוא אלא זה בבחינת תיקון
אבל בדברים הרגילים בין אדם

לחברו בדרך כלל יותר מזה אפילו אם אנחנו
מוכיחים בהלכה זה לא מתוך אהבה זה מתוך

שנאה או קנאה או למה שהוא עושה ואני למה
הוא לא עושה ואני צריך לעשות אז אדם צריך

לבדוק את עצמו טוב פעם היה לרב כלל אם אדם
מעביר ביקורת על מישהו שישלם על זה קודם

לא חוכמה להעביר ביקורת אם אכפת לך ממנו
תן לו

אהבה כמובן ביקורת בונה היא בסדר אבל צריך
להיזהר כי רוב הביקורת או הלשון הרע זה לא

קשור בכלל לתיקון זה בתוך שנת חינם אז
האדם צריך לבדוק את עצמו והלוואי ונזכה

עכשיו כולנו מעורבים בזה השאלה כמה 10%
100% 50%

20% אם תגידו 50% אני אגיד לכם אתם במצב
טוב ואם תגידו בכלל לא אני אגיד שאתם

זייפנים
לכן וכמובן אני ב-90 א אז בעזרת השם שבכוח

התורה
והפנימיות נזכה באמת ועבודה פנימית הרבה

ותרגול עם חברים עם רב עם
סביבה באמת לתקן את הנקודה

הזאת
א

כן אז ביסודות הרב לא מדבר על הצרעת אבל
אולי נגיד כמה מילים

אז בקיצור

וקיצור
הצרעת או הלשון הרע שהאדם מדבר הוא יצר

הרה שבאדם
הנחש להכיש גם בלשון להכחיש כמו שפעם

דיברנו בהקדמה לפנים ומסבירות זה על
הפנימיות על דרך האמת על דרך התורה מביא

לו כל מיני הבננות תירוצים שלא כדאי לפעול
את האמת אי אפשר זה נראה רחוק זה בלתי

אפשרי כל
מיני תירוצים מאוד מאוד חזקים

[מוזיקה]
ולכלוכים וספקות וצריך להיזהר

מזה עוד קטע ותקראו את השאל מהספר אני לא
רוצה לעבור על

הכל אומר הרב פה לכן אם האדם רוצה לטאר את
עצמו שכתוב ביום טהרתו אז בובא אל הכהן רק

אם מאיר לו ורואה שהוא מצורע שאם לא כן
הוא עדיין בחשכה ואינו מבין שיצר הרע מדבר

עמו לשון הרע אינו באל הכהן להיטהר הוא
הלשון ביום טהרתו זאת אומרת דווקא שהוא

רוצ להטהר הוא מגלה את הרע ואז הוא יכול
לבוא לכהן ממה מתארים את עצמנו מהרצון

לקבל לעצמו ובעיקר בעבודת השם עושים את זה
בשלבים אוקיי יש פה עוד

הרבה תקראו את זה

לבד אני כן אקרא רק את

הסיכום אבל תקראו את השאלות זה

חשוב התשובה של השינוי התפיסתי של האדם של
הנדידה שלו כציפור אינה

קלה האדם מבקש לראות את עצמו כציפור
החופשיה מכל מג בלות כאשר אדם מרגיש עצמו

כסיבה ראשונית של כל פעולותיו כמחליף עבור
הכל מרגיש שהוא חופשי מבקש את נפשו חופש

זה חילוניות זו זרות זו לדרך של
קדושה ובכך מוציא אדם את עצמו

מהמחנה מחנה זה מקום הכלל זה גם מלשון
מנוחה רוחנית בחינת שבת בחינת פנימיות

כאשר אדם רוצה להטהר רואה הוא שיש ור בשרו
שסעת דהיינו שנושא ליבו לשוב להשם או ספחת

שמתעוררת נפשו להסתפח לעובדי השם או בערת
שמבקש בהירות ונקיות בד חייו אז ילך ל

הכהן אל מידת האמונה שבתוכו אל היכולת
ללכת למעלה מהדעת זא אמרת הרב ראא את זה

פה על דרך התיקון לכאורה הספחת זה דבר רע
אבל זה יכול בזכות זה אם הוא מתקן את זה

להסתפח להיות עובד השם או הבהרת זה יכול
להיות לו בהירות של תיקון

הקלקול

יפה או סעת סעת שנושא ליבו לשוב להשם השחת
את הרצון לחופש המתבטא בהפקרות השחת את

הרצון ללכת בניגוד לבורא ללכת רק ברשות
עצמו מנותק מהר מנותק מהמציאות כמו ציפור

את הציפור השחת על כלי חרס שתיקו הוא
בשבירה של

העצמיות בננות ושפלות של הרצון
לנדידה אחר זה יזכה לבוא אל דבקות וקדושה

גדולה אל מהים חיים הנובים מהדבקות בבורא
עולם בתורה הקדושה המשול למים כאשר יבוא

לשבירה זו ישאיל את גאוותו וערב את הארז
זה הגאוותן עם האזוב האזוב השפל ואם שני

התולעת יטבול את דם הציפור השחוטה ויז על
המטר שבע פעמים עד שיבוא לחידוש הברית

ביום השמיני
ותער בעזרת השינוי אותו ניקח על עצמנו

נזכה בעזרת השם להירפא
מהצהרת מההתנגדות לקבל את הבורא כסיבת הכל

ונראה שהחופש האמיתי יבוא משבירת הלב
לעבודתו

יתברך שהרי כפי שאומר הרבי מקוצק אין דבר
שלם יותר מלב שבור והלוואי ונסיל זאת

בנפשנו
אמן לכן לשון הרע העיקרי הוא בעל השכחת

הבורא על בריאותיו וזה מתבטא בהרבה
צורות ודווקא שאדם רוצה לעבוד זה מתגלה לו

והתיקון לזכך את כלי הקבלה לטאר אותם
לפעול באמונה למעלה מהדעת שזה

המכשיר לתיקון הרצון לקבל לעצמו בעזרת השם
נזכה

ל לפנימיות לטהרה לדבקות בבורא אמן ואמן
תודה רבה