יסודות בפנימיות התורה – מהו האמצעי בין אמת לשקר

קבלה – חכמת הקבלה #קבלה #חכמת #הקבלה #חסידות | 📌 הירשמו לערוץ בקליק והפעילו את הפעמון 🔔 לקבלת עדכונים | שיעורים | ושידורים חיים | הצטרפו לטלגרם לעדכונים נבחרים ותוכן יחודי: http://telkb.net | אתר הבית: https://kabbalah.pw | פייסבוק: https://bit.ly/3JVlHvk
הצטרפו כחברי מועדון לתמוך בהפצת התכנים וקבלת הטבות:
https://www.youtube.com/channel/UCovbRZ0_1kCiFe7SEkd8ciA/join
שלום ברכה מה
שלומכם אנחנו בלימוד יסודות בפנימיות

התורה
מהספר מועדי התורה אדם ומה

שבניהם נקרא ונסביר
פרשת

שלח עמוד
303

יש מבצע לספר לחודש

הספר ב90
שקלים אני אשים לינק למטה ניתן

להזמין יסודות בלימוד פנימיות
התורה ההבדל בין עבודה פנימית להתרגשות

הלב כדי לראות פרשה זו או כל פרשה אחרת
בפנימיות עלינו לסגל לעצמנו דרך הסתכלות

זו עד כדי שנוכל לראות בכל פרט סימן דרך
לעבודה פנימית

בתוכנו עבודה פנימית הנה עבודה באדם עובד
על כוונת הלב ולא רק על המעשה

הגופני כן זאת אומרת זה הבדל שמיים וארץ
יש את הפעולה

החיצונית שהתפלל ממנה היא גם מאוד מאוד
מינימלית כשי עשת בלי כוונה פנימית

ובכוונה הפנימית יש המון המון המון המון
מדרגות ועיקר ההתקדמות היא בכוונה הפנימית

מעשה המצווה עצמו הוא רק

גירוי אז קיימתי 100 מצוות היינו פה 150
גלגולים קיימנו את אותם מצוות כל הזמן

אפילו התגרשתם בגלגול הקודם יש כאלה לא
עלינו מתגרשים כמה פעמים באותו גלגול גם

אפילו מצוות גירושין לא שיש מצווה כזאת
אבל

לא שצריך לחפש אותה אבל כתוב ונתן בגת
קריטו

אז אפילו את זה מתוך 150 גלגולים שהייתם
פה במקרה הטוב יצא לכם לקיים אז למה אנחנו

חוזרים כל הזמן בגלגול כי המעשה של המצוות
הוא לא העניין הוא רק

אמצעי לכוונת הלב לכוונת תודעת הלב
ו כמובן חייב את המעשה בלי המעשה לא

מתחילים אבל הוא רק אמצעי
האם עבודה פנימית הא התרגשות הלב יש

שנוטים לבלבל בין רגשנות לעבודה פנימית כי
רכשנו זה משהו מזדמן זה לא בהכרך

אמיתי איך אומרים אהבה ממבט ראשון גירושין
ממבט שני כבדיחה כן כאשר אדם עושה עבודה

פנימית עליו לקבל תמורה עבור עבודתו הוא
שכתוב שהתורה נקראת

עסק למה עסק כמו עסק שאדם משקיע בו את
נפשו את דמו ואת גופו

אז ככה זאת אומרת צריך לעשות בתורה
וכשבאים לעבוד באמת בפנימיות או כדי לתאר

את הרצון לקבל העסק הוא כבד
ביותר בעסק זה הרוח המצופה יכול להיות

מורה חיצונית או תמורה

פנימית ולא חסרים תמורות חיצוניות שאנחנו
מבקשים מהתורה תגיד תיקון חצות כי זה

תסגור על זה דירה טובה תעשה עמדת תפילין
לפרי בטן ועוד המון המון דברים

אבל אז אנחנו מפספסים את העניין למה כי
אנחנו עושים מעשה חיצוני כדי לקבל תמורה

חיצונית אחרת אז בכלל הפוך מהמטרה של
התורה אז לנשים וקטנים מותר קצת אבל לא

לכל
החיים צריך להיזהר

מזה בעסק זה הרווח המצופה יכול להיות
תמורה חיצונית או תמורה פנימית בעבודה

הפנימית אנו מבקשים שהתמורה תהיה שינוי
כוונת

הלב מישנה התרגשות זה לא מכריח את שינוי
הלב לכיוון

הרצוי כן כי ההתרגשות זה התלהבות בתוך
הדעת אבל היא גם חולפת באותו

אופן אז אנחנו מודדים את זה על אווירת נפש
כללית הרבה יותר עמוקה ולא על התרגשות

רגעית זה בסדר שיהיה מדי פעם התרגשויות
אבל אסור שזה יהיה המדד כי התרגשויות אלה

הם באות ופות אחר כך ואז האדם עף איתם ואז
הוא במדבר גדול כשאין לו התרגשות והוא לא

יכול לעבוד בכלל וצריך להיזהר מזה ראוי
לשים לב שהרצון לשינוי פנימי אינו אומר

שלא צריך לעשות עבודה
חיצונית אלא שהעבודה החיצונית הינה אמצעי

לשינוי
הפנימי יש שטועים

לחשוב ששינוי פנימי נעשה על ידי מדיטציה
או תפילה אכן הדבר

כך המעשה מכין את האפשרות להתפלל כראוי
מכין את האדם להתכוון למקום הנכון המעשה

יוצר חשיבות לדבר
נרצה כן האריזל אומר ש ל להתפלל לפני שהרי

מעשה
תחילה המעשה זה מראה את ההשתדלות שלי בדבר

את העבודה שלי את הסביבת עבודה אבל כמובן
בתוך זה צריך להטמין את הכוונה

הפנימית
הפרטים שאליהם ניתן לרדת במחשבה ייחודית

זו הם רבים
ומגוונים וכל אחד כה דמיונו ה

פורא תוך שמירה על כללים ברורים של דרך
הסתכלות

זו שאותם לומדים
להכיר אחד מחסידיו של הרבש תיטה את בית

הכנסת עבר לידו הרבש
ושאלו בכהן תמימות כאשר אדם רוצה לנקות את

החדר האם עליו למשוך את הלכלוך אליו או
אדם רוצה לנקות את חדרי

ליבו האם צריך הוא לגלות את הלכלוך קים
בליבו או שמה לזרוק ממנו והלאה כל לכלוך

זאת אומרת שאני מטטא האם אני מתתה את
הלכלוך לבחוץ קדימה או אליי מושך אותו

אליי לפי דרך האמת המוב במשנתו של הרבש אם
אין יצר הרע איך תהיה תורה תבלין דהיינו

אם לא גיליתי את היצר הרע ועוד שע לאדם
לתת את הדעת לדרך עבודה אפילו על פרטים

כאלה המהוים תנועה

יומיומית דוגמה קטנה זו יכולה להמחיש עד
לאיזה נימי מעשה יכולה להגיע לצורת מחשבה

זו של עבודה פנימית אם אדם מסתכל באופן
הזה כל עולמו ישתנה יוכלו לראות עבודה

פנימית ולא רק שכר חיצוני יוכלו לחפש אמת
ולא רק עוצמה יוכלו לצאת מהאגו

שלו הפירוש שלו לנראה דרך הושו יקבל גוון
אחר הוא השינוי הנצרך לאדם ולא חיפוש אחרי

ריית מלאכים כסמים
למיניהם כן הרבה מחפשים סגולות מהתורה

אורות

דמיונות כוחות למת ש צריך לחפש דבקות בהשם
אבל האדם יראה שהוא רוצה להידבק ברצון

לקבל כשההוא יבדוק את עצמו באמת או יפה
גילית שיש לך יצר הרע עכשיו צריך תורה

תבלין הנה עוד יסוד חשוב מאוד בעבודת האדם
בפנימיותו כיצד מגלה האדם את עצמו

האמיתי נביא בקצרה משל מדבר הרבש ה מדודים
בדיוק נפשי של עבודת האדם הכול אל

הסערה הלא ידוע שלכל מדרגה ומדר ג יש
בחינה אמצעית הנכללת מבית הבחינות יחד בו

בן דומם לצומח יש אמצעי בשם
אלמוגים בין צומח לחי יש עדני השדה שהם

בעלי החיים הקשורים בטבור לארץ ויונקים
משם ובין החיל המדבר יש

כוף מהוא אמצעי בין אמת
לשקר מהי הנקודה שנכללת מבית הבחינות

יחד
היות ובית בחינות הם כמו בית הפכים אז

צריך משהו ממוצע שגשר ביניהם כי הם הפכים
איך הם יכלו

להתחבר אומר פה הרב כדי לענות על שאלה זו
נבאר כלל נוסף דבר גדול ניתן לראות בנקל

דבר קטן בקושי רב על כן כאשר האדם עוסק
בשקר קטן אין הוא מסוגל לראות את האמת

שהוא הולך בדרך של שקר שהרי השקר שלו קטן
אלא שהוא אומר שהוא הולך בדרך של אמת

ואיין שקר גדול
מזה מה שאיין כן בזמן שאדם רכש לו הרבה

שקרים שקרים גדולים בזמן שמסתכל על עצמו
יוכל כבר לראות את השקר שבתוכו כי הוא שקר

גדול כפי שאמרנו דבר גדול ניתן לראות בנקל
נמצא שאם הולך בדרך של שקר כבר רואה הוא

מזהה את מצבו האמיתי מה זה השקר הללא לשמה
כי הוא רוצה שקר במקום קשר במקום דבקות

עוד נציין ששקר
גדול ושקר קטן תלויים בהתייחסותו של

האדם לאדם
קטן גם שקר גדול נחשב

לקטן מה שאין כן לאדם גדול גם שקר קטן
נחשב לגדול והכל לפי

החשיבות נמצא שהנקודה האמצעית בין אמת
לשקר היא נקודת האמת

שאני הולך בדרך
השקר זהו המגשר האמיתי בין שקר לאמת בין

מציאות של אדם א נמצא בחוסר אמת בדרך טומא
לבין דרך קדושה דהיינו אם האדם לא מגיע

להכרה אמיתית שהוא הולך בדרך של
שקר לעולם לא יוכל להגיע לאמת כי זה

האמצעי האמיתי שבין אמת לשקר ואם נדייק
יותר זהו האמצעי שבין שקר לאמת היות ואנו

נמצאים במקום של שקר ורוצים להגיע
לאמת

נקודה כן אז אומר לנו פה
הרב

שהדרך בין האמת לשקר היא לדעת שאני בשקר
מה השקר שאני עובד שלא לשמה שאני עובד

בחיצוניות אבל זה גילוי גדול זה נקרא הכרת
הרע הכרת הרע סור מרע עשה טוב בקש שלום

ורדפהו זה בזיווג
דהכאה עכשיו הכרת הרעה זה שלב מאוד קשה

אבל זה השלב העיקרי בעל הסלם אומר שהדעת
ניתנה כדי להביא בנו חוש הקרת הרע וצריך

הרבה הרבה התפתחות אפילו רואים בגשמיות
כמה פראות עברנו וכמה דברים עוד לפני 100

שנה היה מלחמת עולם
ראשונה דברים קשים פראות מלחמת עולם שנייה

אחר
כך ועדיין עכשיו לא לגמרי

התפתחו ו השתננו לחלוטין במא השנה האלה כל
קשור לעם ישראל גם שהיה צריך לשוב ארצה

אבל איזה פראות קשות
היה האנושות התפתחה הגיעה לטיפה הקרת הרע

בחיצוניות זה מדרגה מאוד נמוכה ביחס
לרוחניות אבל לאנושות הבהמית זה מדרגה

גבוהה פעם היו שוחטים בני אנשים
ברחוב מישהו בשבט היה שוחט שבט שלם הולך

לאכול עם הבן שלו אחר כך העולם במקום אחר
ירדו כללים חדשים לעולם התודעה אחרת זה

עניין של

התפתחות אז הכרת הרע זה דבר חשוב אבל זה
מאוד קשה איך אומר הבעל שם טוב כ שדרך

הטוב עשה טוב מגלים את הרע אבל מה הכוונה
שאדם פועל טוב שזה את התורה אם הרע לו כמה

כמה הוא רע

הופלה

לכן זה דבר קריטי הקרת הרע עיקר תורה
ומצוות וזה נקודה מאוד מאוד

יסודית בהתחלה הם נקראים תרג
עיטין וארג עיטין התפקיד שלהם לתאר את

הרצון

לקבל אבל אני צריך לעשות אותם עם הכוונה
שאני רוצה לתאר את הרצון לקבל אבל בדרך

בדרך כלל האדם ניגש למצוות שעושה אותם כדי
לקבל שכר כדי לקבל תמורה אז האוויר

פנימיות העבודה הפנימית מגלה לנו את הרע
הזה ולאט לאט אנחנו מתחילים לכוון לדבר

אחר למה כי אנחנו רואים
ש אין בריירה כאשר אנחנו מכוונים בעל מנת

לקבל מי שעובד בדרך האמת כוח הדין פועל
עליו והוא פתאום רואה שזה רק מרחיק

אותו לכן אתה רג ן הם בעיקר איטין כשאני
עושה אותם כדי לתאר את הרצון

לקבל אבל אז זה עבודה מאוד קשה כי זה הפוך
מטבע האדם אז בסדר מתחילים לעבוד לאט לאט

ופרוטה ופרוטה מצטרפת לחשבון גדול אבל זה
עבודה זה לא פשוט

בכלל אבל זה התיקון
הנצרך ואז כשהוא מתאר את הרצון לקבל ויש

בזה המון מדרגות כי הרצון שהבורא ברא זה
קצת מצחיק או עצוב א אבל זה לא הרצון

הגשמי שאנחנו מכירים שהוא קטנטן זה פירורי
פירורים אבל מאמנים אותנו בצע צוים עד

שניהיה ראויים לעבוד על דברים אמיתיים אז
האמצעי בין

הרוחניות בין הגשמיות לרוחניות זה צעצועים
אמיתיים איך אומר הרבש שנתרגל לכוון בעל

מנת להשפיע
בצעצועים למה היות וביחס לאור האלוקי שהוא

מעבר לזמן ומקום היות והכללים שם הם
בהשוואת הצורה

לאלוקות והכלים הגשמיים שהם מייצגים את
הנפרדות והפרטיות הם בזמן ומקום דרך אילוף

תמורה לכן הם כל כך קטנים נמוכים היות והם
בנפרדות מהלוק אבל דרך זה אני יכול להתחיל

להתאמן ולקנות אמונה ולתאר אותם וזה באמת
האמצעי מה האמצעי בין הגשמיות לרוחניות

אתה הגיטין
ד

צעצועים אני מתאמן בהם
וכאשר האדם יהיה במדרגה אחרי הטהרה אז הוא

עובר לטרק
פיקודיים שמה בכל מצווה יש את האור המיוחד

בה כמו של שניצל יש תעם של שניצל ולקפה
תעם של קפה אז אותו דבר בכל מצווה בתפילין

בציצית היא מגרה אור רוחני אחר בתודעת
האדם אבל בהתחלה האדם לא מרגיש המצוות

מרגישות אותו דבר באופן כללי שלא מרגישות
כלום או שהוא חוזר בתשובה או בבר מצוה

יכול להיות שהוא מרגיש טיפה בכללי ואחרי
זה זה

מסתלק כי הוא כמו בחינת דומם אז דומם זה
תנועה כללית הוא לא מרגיש שום את הפרטים

ככל שהוא עולה בדרגה הרוחנית בתודעה
הרוחנית אז הוא יודע לפרש מהמצווה

החיצונית את ההערה הפנימית שנמצאת בה אבל
עד שהוא לא מזכך את עצמו לא נותנים לו כי

אם את הגשמיות הוא בולה על הרצון לקבל אם
הוא הבלה גם את הרוחניות לרצון לקבל הוא

יהי אבוד הוא אף פעם לא
יתקן

אז שמירה הבורא מאוד מחמיר בדבר הזה כתוב
אל קנה ונוקם הוא מאוד נוקם ונותר על

העניין של הכוונה בעל מנת להשפיע כי זה
התיקון

הנצרך אבל זה גם מאוד מאוד
קשה אבל זה העבודה שבאנו

לעשות זה עולם העבודה פה לא באנו לפה
לנפוש יותר

מדי
עכשיו

נקרא אני קורא רק את היסודות אתם יכולים
לקנות את הספר ולראות את השאלות או לראות

את שיעור מודעות שבועית של הרב שהוא נוגע
בחלק

מהנקודות אבל אני כן אקרא את

הסיכום סיכום אמונת האדם בבורא מחייבת
אותו להאמין שיכול הוא להגיע לרום

המעלות ששיא ההצלחה נקודת המשיחיות שבו
דוחפת אותו לכך משיחיות זה גדלות ההשגה

האלוקית דיינו יהושע בינן משבת אפריים בן
יוסף שהוא שורש משיח בן יוסף וכלב בן

יפונה משבת יהודה שהוא שורש משיח בן דוד
דוחפים את האדם להאמין שניתן להגיע לשלמות

והה לו לאדם לבוא ליאוש כלל כי בדעת הוא
רואה ייאוש גדול אז בכוונה ככה כי אחרת

הוא לא יוכל לתקן הוא יעשה את זה בשביל
הרצון לקבל אם הוא יראה את ה את ה

הערה על אדם לה להשליך נקודה זו גם על
מקרים פרטיים בחיים על אדם להסתכל על

המקרים כמשי פרטיות שבות הסגן בדרך לשלמות

האמיתית אם האדם מתייחס לעצמו

ככזה אם הולך באמונת השם לביצוען של
משמותיו הצלחותיו גדולות לאין שיעור אך

הנקודה החשובה ואמיתית היא להבין
שכאשר האדם לא הולך עם אמונה זו כופר הוא

בעיקר ועתיד הוא חס ושלום להישאר במדבר
רוחני עד שידע שוב להמי את עצמו ולהיוולד

מחדש לחקירה המחודשת של פנימיותו כדי
שיגיע בעזרת השם להכרת האמת שהוא חי בתוך

שקר לפעמים צריך הרבה הרבה הרבה זיכוים
כדי להבין את

זה בעזרת השם ניצא את כולנו בדרך של אמונה
אמיתית בבורא עולם ב ביטחון ללא פחד ומורה

תוך התבוננות מתמדת למטרה שהיא דבקות
בבורא לא דבקות בדבר חולף אלא דבקות בבורא

עולם בנצח נצחים וכל הנדבק בנצח הוא המנצח
וכל הנדבק בזמני הוא המפסיד הזמני נגיש

יותר מהיר יותר אבל גם נפסד באותו אופן
הנצחי הוא דורש יגיעה דורש עבודה אבל כנגד

זה הוא גם נשמר ל לאורך
זמן ולוואי ונזכה כולנו לומר ניצחנו וננצח

גמרנו ונגמור במהרה בימינו אמן אז אוקיי
היסוד שהרב פה נתן

לנו היה הבדל בין עבודה פנימית להתרגשות
הלב ו שעבודה פנימית זה לא בהכרח התרגשות

לב
חיצונית והאמצעי בין אמת לשקר היא לדעת

שאני בשקר לכן אם התורה מגלה לאדם
כמה הוא רחוק בהתחלה והיא מגלה לו זה

התפקיד שלה וזה לא קל שלא
יבהל

שיבין שזה דרך התיקון ובאמת הפוך מהשכל
הרגיל כי בחיצוניות כמה שאני לומד יותר

אני מגלה כמה אני יותר צדיק וטוב ומגיע לי
עולם הבא בפנימיות מגלים לי כמה אני רחוק

אבל יתרון האור מתוך החושך האסטר ו סיבת
הגילוי כפתי לאור הנאחז בה רק כשהסתבר הוא

חזק ועוד לא מגיעים
לכלל אז זה באמת מאוד קשה איך הרב אומר כל

יתרון כל חיסרון שבא מיתרון הוא יתרון כל
חיסרון שבא מגירון הוא גראון בעזרת השם

שנזכה ליתרון שבא מיתרון מחיסרון שבא
מיתרון דהיינו רצון שבא

מהדבקות ובכך נעלה מעלה מעלה כשמגלים את
הרע לא להיבהל להיות קים להמשיך בהתמדה

בעבודה הפנימית ותשועת השם כרף ע בעזרת
השם שהקדוש ברוך הוא יעזור לנו להצליח

להיטהר לגלות את אלוקותו להגיע לדבקות
אלוקית להשגה אלוקית אמן ואמן תודה רבה