סמים לפי התורה

סמים – קנאביס – מריחואנה – גראס – מסקלין – חשיש – פסילוסיבין – לפי התורה
קבלה – חכמת הקבלה #קבלה #חכמת #הקבלה #חסידות | 📌 הירשמו לערוץ בקליק והפעילו את הפעמון 🔔 לקבלת עדכונים | שיעורים | ושידורים חיים | הצטרפו לטלגרם לעדכונים נבחרים ותוכן יחודי: http://telkb.net | אתר הבית: https://kabbalah.pw | פייסבוק: https://bit.ly/3JVlHvk
הצטרפו כחברי מועדון לתמוך בהפצת התכנים וקבלת הטבות:
https://bit.ly/3MH1YE2

לכל הערוצים:
https://linktr.ee/kab10

——————
כתוביות קבלה
שעל ידי הידיעה ו של המערכות הרוחניות ככה
יש זכות קיום לנשמה ואם לא אין לה זכות

קיום בעולם הרוחני למה כי היא לא יודעת את
החוקים יותר מזה גם לא יפתחו לה בתודעה את

העולם הרוחני כי אם היא לא מקורת החוקים
היא תפגום אז פותחים לאדם את התודעה לפי

ההתפתחות הרוחנית שלו עכשיו בטומאה מנסים
לפתוח את זה על ידי כוחות תודעה של טומאה

תראו את המאמר פנינה ח הקבלה מעשית הסברתי
שמה או על ידי סמים למשל שסמים זה כמו

לקבל חוכמה בלי חסדים זה כמו סם סמ לא סתם
זה למשוך את האור

בכוח אבל זה גורם לנזק בתודעה הרוחנית
הנפשית והגשמי וזה באמת נותן לאדם הצצה

קטנה אבל אחרי זה זה מרסק אותו וזה שמירה
זה לא סתם ככה אפילו יכול להיות משוגע

פתאום מסמים וזה גם סוג של שמירה שלא יהיה
פתוח מה שלא צריך להיות פתוח אבל יש סמים

רוחניים גם סמים זה לא רק מה שמוכרים
בקיוסקים אבל יש גם סמים

בגשמיות למדנו בשיעור הקודם אמר התינוק
היה א אם הייתה לו יכולת לגדול בלי ידיעה

היה ניזוק כמו תינוק מחוסר ידיעה אין בו
כוח להלך ואם היה לו כוח להלך על רגליו

היה מפיל עצמו לאש לכן זה שמירה מלמעלה
שעל פי ההתפתחות הרוחנית פותחים לאדם יש

דרכים לפתוח
בצורה לא חוקית זה נקרא סמים או רוחניים

או גשמיים אבל התשלום הוא מאוד כבד על
זה העונש הוא כבד עד כדי כך שפוגמים אפילו

לאדם את התודעה עושים לו קצר
בתודעה באופן אוטומטי זה מובנה פשוט

בחוקים וגם אם הוא אינדיאני והוא יודע
יוגה והוא עושה תרגילים לחזק את מערכת

העצבים כדי להיות יכול להכיל את הגירוי
הכבד הזה

זה מחזיק את זמן מסוים וב זה לא העניין
הגשמי רק של המוח אם כי זה גם חלק חשוב

בעסק אלא זה עניין של התודעה הרוחנית גם
אם אני אעשה מדיטציה ואחזק את מערכת

העצבים כמו האינדיאנים

עדיין יש כוחות רוחניים שלא קשורים
לביולוגיה הגשמית שפועלים ומגנים על העולם

הרוחני וממילא הקליפות סלקו משם את האדם
וגם א יתנו לו להציץ אחרי זה פילו אותו

כבד לכן יש סדר הבורא לא פראיר יש סדר
עכשיו אנחנו פה מדברים מצד האמת והקדושה

לכן לא יגלו לך את
המציאות לפני שתשיג את המקרים עכשיו יש

אנשים שכן מכירים טיפה בלי שתשיגו את
המקרים איך הם מכירים נולדו עם אינטואיציה

ו כל מיני דברים אז קודם כל הם כנראה כן
מכירים ועשו עבודה בגלגול קודם וב הרבה

פעמים זה מעורבב בהרבה קליפות קשות
ודמיונות ודיברתי על זה בתקשור על פי

חוכמת הקבלה כדאי מאוד לראות את הקליפ
החשוב

הזה משל יפה לגרוד
התענוג

היום מה עושים
אנשים לוקחים חומרים כימיים למה אומרים

בגשמיות יש אור מאוד נמוך
גם אם יהיה לי 100 בתים זה עדיין לא מאיר

לי יותר גם אם אכלתי 100 שואר מות זה
עדיין לא מאיר לי יותר כמו שאמרנו כי

התענוג הוא בנשמה בפנימיות ברגש זה לא
קשור כמה אני אאפר את אשתי אני לא אהב

אותה יותר אני לא ארגיש של ה יותר הם ה
תהיה יותר מעופרת למה כי הורבה בדבר אחר

לגמרי יותר מזה אם אני יודע להתרגש ממנה מ
מקצת איפור אז אני אכול להפיק הרבה יותר

כמובן אני לא מדבר רק על אישה גשמית זה
משל אל ה אישה הכוונה לכל צד ההשתוקקות

האישה
שבאדם

לכן מה אנשים עושים היום ניסו כל מה שאפשר
ואיין תענוג מה נשאר לעשות לקחת סמים מה

הסמים
עושים לוקחים את הגירוי ונותנים לו פירוש

יותר
חזק

לדוגמה יש סמים כמו רטלין
שמחזקים את החושים את החדות אה סליחה לא

ריטלין זה
תרופה או שזה סמים מחלוקת נגיד אני יודע

קוקאין לא יודע מה שמחדד את החושים את
המערכת את ה ואז כאילו מאותו דבר אני יכול

לגרד יותר תענוג
אבל מה מה קורה

פה זה לא מחליף לי את הנשמה זה לא מחליף
לי את הרגש

הפנימי זה כמו לגרד בפצע למה כי זה הגדיל
לי את החיסרון

יגדיל לי את ההשתוקקות אפילו יפתח לי תאים
במוח בסמים קשים יתן לי עודפים שאני לא

יכול לקבל את להם את האור ואז או שאני
אשתגע או שאני אהייה בדיק בלי החומר או

שאני

מתוסכל אז מצו היום שיטה לקחת חומרים
שעוזרים לגרד יותר טוב בפצע או לקחת

תרופות זה אותו דבר לא שונה
בהכרח תרופות נגד עיקרון עכשיו מדבר על

מצבים סבירים יש מצבים שבן אדם באמת צריך
לקחת

תרופה שהוא נולד עם איזה בעיה הוא צריך
לקחת במנין מסוים על פי רות רופא בסדר

והוא גם יכול לעשות עבודה רוחנית עם זה
אבל לא מדבר על זה זה 10% מהמקררים אולי

15 אני מדבר על רוב המקרים שנותנים תרופה
כדי לעשות עבודה קלה כדי לברוח מעבודה

פנימית או לוקחים
חומרים או מעשנים קצת כדי להיות רגועים

כדי
לברוח הפוך זה עושה אותי עוד יותר תלוי

בחיצוניות זה רק מחליש לי את
נפש לא שאלכוהול זה שונה גם אלכוהול לא

צריך להגזים בשתייה

שלו אבל צריך להבין שכל דבר בעולם הזה זה
רק

[מוזיקה]
גירוי את

ההתקדמות את ההשגה אפשר לעשות רק בנשמה רק
בנפש לכן אם אני

מגרד בפצע דהיינו מנסה לגרד אור בגשמיות
למה זה נקרא לגרד בפצע כי זה רצונות שאי

אפשר לקבל עליהם אור
גבוה ואז אני לא מצליח לקבל כמו שכל

המפורסמים שיש להם את כל מה שהם רוצים
בחיים ומרגישים רקים למה כי אין אור

בפינוקיו
אז לוקחים סמים דהיינו מנסים על ידי אפקט

כימי לגלות עוד יותר את
ה פצע דיינו את ההשתוקקות

פצע פשע שפע יפה אותיות דומות כי זה הכל
אותו

רעיון אותיות דומות אותיות מתחלפות לא
משנה יש הרבה דרכים ללמוד את התורה זה כמו

שיר אפשר ללמוד הרבה מהאותיות
אבל אי אפשר לקבל שם את

התענוג עכשיו מה זה
סמים שמעתי שהרבה נותנים הגדרות

יש כאלה אומרים זה פותח מסכים במוח יש
כאלה זה אומרים ככה סליחה בעולם הרוחני אז

לא זה לא פותח מסכים בעולם
הרוחני

אבל בגלל שזה משחק עם
התודעה זה כן יכול לתת לאנשים להרגיש

הרגשות מאוד
גבוהות שהם בדימיון למשהו רוחני חזק משהו

פנימי אבל אז זה שובר אותם מחליש להם את
הנפש זה כמו לגרד בפצע בדיוק זה כמו להביא

אבל קונגור שמגרד
בפצע עכשיו יש סמים שהם מאוד מסוכנים

למה כי הם פוגמים לך במסכים של המוח הגשמי
של התודעה הגשמית שהיא שומרת עליך

שהיא שומרת על מקום האימון שהיא הקופסה
השחורה של מקום האימון ואם אני פוגם בזה

זה גם מפריע לי
להתאמן זה גם לעתי מזיק לי בנפש כי זה וע

את הקשר בין המוח בין הגוף הגשמי לנפש ושם
סבתו זה דבר שהוא חמור

מאוד
עכשיו זה סימן יפה כי סם זה מלשון סמ סטר

אחרה
למה מה זה סמים ברוחניות הרי כתוב שהתורה

היא גם סמים סם החיים אוסם המוות
למה היא נקראת

סם כי סם זה דבר שלוקח אותך מעבר לעולם
הזה מעבר לחושים מעבר לזמן ומקום לכן היא

נקראת
סם אבל יש סם חיים ויש סם המוות סם חיים

זה אם לוקחת אותך דרך לב נתיבות החוכמה
דרך ההשפעה דרך השוואת הצורה על סדר

המדרגה או על דרך עליית עולמות או על דרך
צינורות סדרי הקדושה

אבל אם זה בטומאה אז זה נקרא סם
המוות עכשיו מה זה

סם סם זה
נקרא לקבל חוכמה בלי חסדים זה סמים

רוחניים סמים כאלה יש בעולם הרוחני בביד
טומאה כשאדם לוקח סם מבחינה גשמית הוא

עושה את אותו תהליך מה הוא
עושה הוא מקבל חוכמה בלי חסדים מה זה

חסדים נין שלנו סליחה עבודה פנימית
החווייה

היגיעה כדי להשיג את הרגש שבדבר אז פה הוא
כאילו מקבל את זה חינם בלי עבודה

בבריכה אבל זה לא מחליף את
הנשמה מה זה עושה מגדיל אות הלקוטה מגדיל

אות החסרונות אבל אחו האור הנפשי תישאר
אותו דבר עד

מה כמו שאמר עד שמראל את כלי אדם שבאותו
הבעל חי לא מדובר על בעל חי גשמי רק סימן

בעל חי הכוונה בעלות על חיים בעל חי זה
מדרגת החוכמה אחרי לא משנה כמה סמים תיקח

יש גבול לכמה שמערכת העצמים שלך יכולה
לסבול גם אם תעשה

מדיטציה בסופו של דבר תגרה תגרה עד שחלילה
תמות או מה זה תמות דפק לך התודעה או תמות

גשמי
חלילה

לכן רואים שאי אפשר לעבור על
החוק בן אדם לקח סמים יכול להרוס לעצמו את

החיים יכול

א להזיק לעצמו גם אם לא יהיה לו פגם פיזי
אז פגם נפשי פגם זה אבל גם סמים קלים זה

לא פוליטיקה פ אני דווקא בעד לגליזציה אגב
סתם ככה בקטע ברתי אבל זה לא הנקודה

הנקודה
היא למה משתמשים בזה כדי לברוח מעבודה

פנימית או לא וזה שכל אחד יעשה את השיקול
שלו גם בסמים קלים אבל סמים קלים או

תעופות כרגע קלות פחות מעניין אותי אנחנו
נגיד נתמקד על הדברים

הגדולים זה חמור מאוד למה אני מדבר על זה
קודם כל כי הוא דיבר פה על העניין וזה משל

טוב אני מדבר על זה כי
כי הרבה אנשים לוקחים

דברים איך אני יודע את
זה גם כי זה ידוע לכולם ידוע אבל גם

כי כי זה חוק אין תענוג בגשמיות אז אתה
חייב הנאה אז מה נשאר לך לגרד אותה בדרך

אחרת לכן כל הסלבריטי כל האלה בכורים
גדולים רובם לא כולם אבל רובם

[מוזיקה]
למה רואים שדווקא אלה שעשו איזה עבודה

אישית ונפשית עם עצמם דווקא הרבה פעמים
נשמרים מהדברים האלה או כאלה שמקדישים את

עצמם חזק למשפחה דווקא רואים שזה שומר
עליהם בכל אופן אבל המשל הספיק

לנו לחזור לעניין

שלנו מה זה שם לקבל חוכמה בלי חסדים בלי
עבודה פנימית בלי חווייה כאילו לקבל את

הרגש ישר דרך חומר דרך חלום דרך איזה
דמיון שקיבלתי אותו בלי עבודה פנימית וזה

הפוך מהחוקים וזה
מזיק מבחינה גשמית והלכת כמה וכמה מבחינה

רוחנית וזה בדיוק מה שהקליפה מנסה לעשות
לאו דווקא דרך סמים יש לה הרבה הרבה דרכים

זה רק אחת
הדרכים אבל זה יכול להיות מהרבה הרבה זה

יכול להיות גם מ לשחק במחשב זה לא משנה כל
דבר שאתה נהיה מכור

אליו ואתה נהייה תלוי בו והוא בא כדי לגרד
בפצע ולא כדי לבטא ולגרות נקודה פנימית

אמיתית שבונה את הנפש מבחינתנו הוא שם למה
כי הוא מנתק אותך מהחיים הוא גורם לך

לחסרונות שאתה לא יכול למלא בקדושה וכל
דבר כזה הוא סם מבחינתנו רק יש בזה מדרגות

לכן התורה נקראת סם למה כי אם אתה משתמש
בה לרצון לקבל היא יותר מזיקה לך למה כי

זה כמו אור גדול שבא להתעלף ומזיק לו למה
לכם יום למה לכם אור השם הוא חושך ולא

אור אוקיי אני אציג זה גם תהיה לי הפסקה
טובה לצרידות

הגדולה אני אציג שתי סרטונים יפים
מאוד שמעבירים את הרעיון של ה מים

והקליפות ולאחר מכן אני אמשיך ואסיים את
האות אז שתהייה צפייה ענה ואנחנו נחזור

בעוד כמה
דקות זה הסרטון

שיעביר
משל

לגבי
הרדיפה אחרי

החיצוניות אחרי
הגירוד של הקליפות כמו שאמרנו כמו לגרד את

ה

עצה צפיה

נעימה סב מלבוש גמור המסך שבין אצילות
לבריאה מעביר 10 ספירות מאצילות לבריאה

נעשה מלבוש גמור המקביל 10 ספירות ההן כן
מה ההבדל בין מלבוש

למלבורן
כל מסך נקרא מלבוש כי הוא מלביש והוא גם

מסתיר ומגלה פותח וסוגר אבל מה הדיוק של
המלבוש גמור זה קשור לעולם הבריאה שבעולם

הבריאה יש את הפרסה שהיא לא נותנת לאור
חוכמה לעבו רק לאורך

סדים אם תרצו כמשל נגיד יש את ה זה משל
בלבד אין קשר כן אבל יש את ה נגיד את

האטמוספרה ואת האוזון וכולי וכולי אז הם
נגיד חוסמים קרינה וכל מיני דברים אבל הם

כאן נותנים לדברים הטובים לעבור אז אותו
דבר

בנשמה יש מסח בעולם הבריאה זה נקרא
פרסה שהיא לא מאפשרת לאור חוכמה לרדת

לעולמות ביאה כי אז הם ישברו זה אור עצום
שאין כלים של אהבה לקבל אותו אז מה עושים

בשבת יש עליית
עולמות ומקבלים

בדרך של עלייה שזה גם מדר רגה עצומה ביותר
אבל זה לא שלמות גמורה לעתיד לבוא האלוקות

השלמות תתפשט לכל הנברא לכל הרצון ואז
וירדו רגליו על אר הזתים עולם האצילות

יוכל לגלות את כולו שנרגיש שהכל אצלו
עכשיו אנחנו לא מרגישים שהכל אצלו יש רע

יש מחלות יש חותכים אנשים פוגעים באנשים
נכון האנושות התקדמה אבל עדיין יש הרבה רע

בעלי חיים נספים לא רואים את האלוקות
אז זה בפשט בפנימיות שהאדם לא משיג את

האינסוף לא משיג אהבה לא משיג רגשות מעבר
לזמן ומקום רק ניצנוצים בחלקים וזה עצום

ואדיר אבל זה עדיין מוגבל אבל שיבוא המשיח
שנגיע לגדלות

ההשגה אז בעצם נוכל לראות את האלוקות בהכל
אבל בינתיים צריך להבין שיש מחסומים שגם

צריך לשמור עליהם זה נקרא חיזוק הפרסה
אסור לקבל אור כמה זה נקרא קליפות כמשל

משל בלבד למה אני אומר תמיד משל הסברתי את
זה בשיעורים אחרים אני לא רוצה להעריך פה

כי הרבה אנשים מערבבים בין הגשמיות
לרוחניות בצורה ממש לא

נכונה הגשמיות היא לא השתקפות ישירה של
הרוחניות כי הגשמיות עוברת דרך זמן ומקום

דרך אילוף ותמורה אין לה אפשרות לשקף את
הרוחניות רק לרמוז לסמל

טיפה אם כואבת לי היד זה לא אומר שיש לי
בעיה רת החסד זה לא עובד ככה יש קשרים

מסויימים שצריך להבין מה הם אבל זה לא אחד

לאחד כמו שאנשים חושבים בכל

מקרה דוגמה
שיש לנו בתודעה אפשר לראות את זה גם כסימן

במוח הגשמי אבל יש בתודעה
מחסומים כביכול שאסור לאור חוכמה להתפשט

היות וכל העולמות בבחינת חותם ונחתם אז גם
בעולם הגשמי החיצוני המטריקס עולם

הצעצועים פינוקיו עולם האשליה החוקים
גם מתמים במציאות הגשמית במסגרת המציאות

הגשמית דרך זמן ומקום דרך ילפ תמורה שלא
קיימים ברוחני אבל הם עוברים את המסננת

הזאת ואז הם מתראים פה זה יכול כמו הדוש
כבידתי להשפיע על ההתרעות שלהם ולשנות

אותה אבל ברעיון
גבוה מעל גבוה שומר הכל עובד בבחינת חתם

ונחתם אז האדם הרבה דברים הוא לא רואה
עכשיו על ידי מדיטציה עבודה פנימית ובעיקר

השגה רוחנית ועבודת נפש הוא פותח מחסומים
בתודעה שהם נקראים קליפות יש קליפות טובות

גם שהם שומרות על הפרי יש קליפות רעות
שרוצות לגנוב את הפרי כל קליפה יש לה את

התפקיד שלה אבל אם אדם נגיד לקח סמים או
חומרים העובדי עבודה זרה היו לוקחים

פטריות ועושים מסיבות כדי לקבל מסרים א אז
הוא כאילו מנסה לפגוע בפרסה במחסום הזה

במוח
שלא אומנם הוא עושה את זה במסגרת הגשמיות

כן תיקח כל היום סמים אתה לא תשיג את
אצילות עכשיו אבל אתה כן תשיג את אצילות

של תחתית העשייה כביכול אבל אחרי זה אתה
תשבר חו שקשוקה אבל אתה כן תרגיש אורד

ומעבר לזמן ותרח ומסרים ותטא אתה שוברת את
הפרסה אבל בגלל שאין לך כלים להכיל את זה

אתה אחרי זה נשבר ומת אפילו מבחינה גשמית
דהינו שיש נזק למוח הגשמי אבל אם אתה

מומחה בבריאות טבעית וצום שבועיים אחרי זה
ותנקה את עצמך עדיין תיפגע למה כי התודעה

שלך נפגמת לכן רואים שאנשים לקחו הרבה
סמים או חומרים קשים זה לא עניין בריאותי

כל ה אפילו הם יצומו ו שנה ו ואולי המוח
בדרך פלא ירפא את את העצב זה לא בטוח

יעזור להם למה למרות שאפשר לתקן אף פעם לא
מאוחר אבל כי התודעה שלהם ממש כבר

התעוותה כי הם לקחו את הנפש למקום מאוט
וזה לפעמים לא פשוט לתקן או אפילו לחזור

כי כל ה לא המוח הגשמי גם אבל כל התודעה
עצמה התחברה להרבה קליפות שאוחזות בה

וצריך הרבה ניכוי פנימי זה אפשרי אגב לא
יודע אם כל מצב אבל יש הרבה מה לעשות בזה

כדי לנקות את התודעה לכן אנחנו מאוד נגד
אני לא פה עכשיו נגד ליגליזציה אני דווקא

בעד אבל אני מדבר פה על
רעיון בעד בקטע חברתי כן לא בקטע

אחר
אלא שסם זה נקרא חוכמה בלי חסדים אבל זה

בגשמיות ברוחניות יש סמים יותר יפים אבל
זה בכלל לא מראים לנו זה מרים למי שבעל

השגה
והוא צריך לעשות עבודה לדחות אורות

עליונים אבל בהתחלה מאמנים אותנו עם
הצעצועים הגשמיים אם נהיר הוא דקיק ד דקיק

ד דקיק שזה נקרא כל העולם הזה כי העולם
הזה מגבל כמה אתה יכול לקבל פור יהיה לך

אל נשים אל בניינים זה הורות זה הכל
בספקטרום מאוד נמוך של נפש דנפש דנפש

דעשיה אתה לא יכול להחזיק פה תאור זה רק
מגרה אותך בא נכנס הולך מה אתה נהנה פה

מכוס תה כמה אור יש
בזה מיחסי ישות בלי אהבה כמה זה מאיר רוב

העולם רב על זה רוב העולם הפך את זה לדבר
חיצוני בכלל

ו מנסה את זה בכמויות ולוקח חומרים ועוד
יותר מדוכה למה כי זה לא בא למקום הגשמי

זה בא לחיבור נשמתי של תודעה תודעות וידע
אדם את חווה זה זה זיווג נשמתי אני רק

נאזר בסמל הגשמי כדי לעורר את הפנימיות כי
כל העולם הזה עובד ככה כמו שאני מלמד אתכם

עכשיו ש תדעו לכם רוב הידע בכלל לא עובר
במילים הידע עובר דרך מחשבות

ורגשות שמעבירים בלימוד ומי שיש כלי או
למי שיש גם את האור כביכול יכול להעביר

אותו אז כל אחד שומע משהו אחר לפי המדרגה
שלו גם בשיעור אתה יושב מול שיעור מול רב

פרונטלי רוב הידע שעובר
לך לא עובר

במיילים זה עובר ברגשות
ומחשבות כי השוואת הצורה מקרבות הרוחניים

אבל אנחנו משתמשים בלבוש של המילים כי זה
דרך ההתקשרות בעולם הזה אבל כל אחד מאותו

תפילה מאותו סידור מאותו ספר משיג מציאות
אחרת לחלוטין ואני לא ארחיב בזה אני מדבר

על זה הרבה בשיעורים תראו את זה במקום
המתאים

לענייננו צריך לשמור על הפרסה השם יעזור
לנו אבל האמת שלנו יש פרסה

אחרת זה נקרא פרסה לא פרסה זה שם מושאל
אולי אפשר לקרוא לזה יש כאלה קוראים לזה

מחסום אבל זה לא מושג מדויק אפשר להגיד
מחסום אבל המושג המדויק יהיה אולי הפרגוד

המסך
המצמצם

המפריד בין הגשמיות
לרוחניות אולי או זה זה הגדרה טובה כי אני

לא יכול להמציא הגדרות אני יכול כאילו כן
להשתמש בהגדרות מושלות כמו שאני אומר

תודעה אתם יכול להות שאתם שומעים תודעה
אתם מתכוונים למשהו אחר אני אומר תודה אני

מתכוון לזד דבינה למה שמחבר בין הפנימיות
לחיצוניות בין העליון

לתחתון יסו פרצוף מיוחד אני רק כאילו
משתמש במילה אבל אנחנו חיייבים בקבלה

במסגרת הלימוד עצמו הטהור להצמד למילים
אמיתיות אנחנו לא יכולים להמציא מילים כי

כל מילה אומר בעל הסולם שהמקום לא בחרו
סתם את המילים כי כל מילה יש לה שורש

רוחני בעיקר בשפה העברית אגב לכן גם שפת
הקבלה משתמשת במילים מסוימים כמו זיווג

שזה מילה גסה אבל היא לא יכולה להחליף
אותה כי זה מילה טהורה שהיא ענף של המושג

הרוחני שנקרא זיווג גם אם אנחנו לוקחים את
הענף הזה לפרסומת למכור מוצרים אבל הענף

במקום הטבעי שלו והז הוא לא משתנה לכן שפת
הקבלה נקראת גם שפת הבריות שפת הענפים

שאינה משתנה לעולם כי היא באה מצד קיום
המציאות לכן גם המקובלים מדברים איתה אבל

ענייננו אז איזה מושג אני יכול
להגיד אז אולי

איוו של זמן ומקום המראה
הגשמית

ה
הפרגוד הבבואה

המוט

שגורמת ל מציאות הזמן והמקום
המטריקס זה

הפרגוד שלנו בהתחלה שצריך לשבור אותו
דיברתי על זה במאמר לסיום הזוהר ובהקדם

הות ומסבירות ובהמשך אני אעשה קורס כבל
אלה מתחילים אני אדבר על זה עוד אבל זה

בעצם מה שאנחנו צריכים לשבור מה זאת אומרת
לשבור לא לשבור זה טוב אלא לעבור את זה כי

זה בעצם התודעה
הגשמית אבל אנחנו לא מבטלים את זה כי דרך

זה אנחנו מתקנים ומתאמנים אלא אנחנו פשוט
מחברים צינור דרך זה לעולמות העליונים וכל

פנימיות התורה חכמת הקבלה באה ללמד אותנו
לעשות את

זה להעלות מעבר לזמן ומקום יותר מזה חוכמת
הקבלה היא

היחידה היחידה שמתעסקת מעבר לזמן ומקום
דרך אילוף ותמורה וגם התורה עושה את זה

אגב אבל יותר קשה להוציא את זה ממנה למי
שלא בעל השגה כי הוא מגשים את

הדברים לכן אנחנו חיייבים לעבור את
המסכים שמפרידים בין הגשמיות לרוחניות אבל

בצורה של
קדושה לא בצורה של קליפה קליפה אגב גם

מנשה לשבור את המסכים לקבל את הור בכוח
וזה נקרא חור שחור זה נקרא דיכאון כמה

שאתה מקבל אתה עוד יותר מדו כזה לא הגיוני
לכן צריך להיזהר כמה שאדם בגדול מתאר את

עצמו ובהשוואה הצורה יותר שזה אומר עבודת
מידות לא של הנפש הבהמית אני יכול לצום

שבוע ואני עושה את זה לניכוי רעלים זה לא
קשור

לרוחניות גם הגויים עושים את זה במזרח הם
מבטלים לגמרי את הגוף אפילו אין להם

אייפון אפילו ממעטים באוכל ובמדרגות שלהם
באופן זמני הם מאושרים בלי חיצוניות בכלל

אבל זה לא נקרא אנחנו באנו לתקן את הרצון
לקבל רוחני לא באנו לבטל את הרצון לקבל

הגשמי לכן גם המצוות ביהדות בשונה מדתות
אחרות והנצרות הם בהתאם אפילו יש מצווה

לאכול ולהתענג בשבת איזה מצווה זה איזה
השפעה זה מה ההגיון פה כי ההגיון שלנו

לתקן את הרצון לקבל זה מה שהבורא ברא
לכן עבודת מידות על הנפש האלוקית לא ה

באמית גם אגב אני חושב שזה חשוב אני גם
משתדל לעשות את זה יש שלבים גם שאפילו

אולי צריך לחזק את זה כדי להתקרב לרוחניות
אבל המידות של הנפש האלוקית זה אומר כל

המידות שקשורות לעבודת השם לדבקות בהשם כי
יש כעס גשמי אבל יש גם כעס

רוחני וככל טהרת האדם והבורא אגב לא פרייר
עד שאדם לא עושה עבודה נקיה כי לא מראים

לו אורות או שהאמת מראים לו אבל זה מסתלק
וזה שמירה פה פרעה נכנס דיברנו על זה

במראה לנשמה כדי שנתקן כדי שנברר
א וזה דרך היהדות

לכן גם כמאות ולהגיד שמות קודש אגב הרבה
מות קודש עובדי עבודה זרה לקחו מהיהדות

כמו שכל התורות לקחו מאיתנו
הכל האמת אבל כי כטבע הקליפה בעולם הרוחני

אז זה משתלשל גם פה ככה בלי שהם יודעים
אפילו אבל

הרבה תורות מנסים להגיד שמות ולמשוך אורות
והאמת שהם לא יכולים כי כי יש צמצום אבל

בגלל שמצד שני יש קצת אור לקליפה כדי
שנוכל להתאמן אז הם יכולים לפעמים למשוך

טיפ טיפה אור וזה מסתלק למה אני אומר טיפ
טיפה כי הם לא באמת יודעים את הכוונות

הפנימיות אז אז זה לא זה כאילו כמו שהם
משחקים בצעצועים אבל בלי לשמור על

הצעצועים האלה אתה לא יכול להתקדם מדרגה
גבוהה יותר לכן חשוב טהרת מידות עבודה

פנימית גם מצוות אגב זה גם חלק מהעניין כל
אחד במדרגה שלו אני לא נכנס לזה ומטיף אבל

המצוות ה הם לבושים בעולם הזה כדי להתקשר
לאלוקות לכן ככל שהאדם מתאר את עצמו ומתקן

את עצמו אז הנקודה שבלב שלו מתחילה להיות
פרצוף שלם

דקדושה ואז כשהיא מתעוות ככה הוא יכול
לעבור את המסך

המבדיל של הזמן של האיבו של הזמן והמקום
בין הגשמיות

לרוחניות ואז כשהוא עושה את זה הוא מתחיל
את העבודה

האמיתית אבל לפני זה אנ זה נקרא גם אנחנו
נעים בין זה לזה בין זה לזה גם שאנחנו

הולכים בלילה לישון אגב נותנים לנו קצת
לתום רוחניות רק אנחנו לא זוכרים את זה

בגלל שמתעוררים כל הקליפות מתעוררות גם זה
גם מסביר יפה למה צריך לישון כי אז אתה

מרדים את כל הקליפות שלא יפריעו לך אבל
עדיין יש לך קליפות בתת מודה לכן גם מראים

לך לפי המקום שלך צריך לעשות הרבה הרבה
תערה ועבודה בעזרת השם אוקיי

מסך המסך שבין אצילות לבריאה המעביר 10
ספירות מאצילות לבריאה נעשה מלבוש גמור

המגביל את 10 ספירות

האם
א

כן אז זה המסך הוא כמו סלקטור כמו מנעול
ומפתח כמו משהו שמגן עליך הוא נותן להיכנס

רק למה שיכול להיכנס כדי לבנות את הנשמה
כי אם נכנס יותר מדי אור אז הנשמה נפגמת

נשרפת כי אין לה כלים אבל מה זה נשרפת לא
מדובר על גשמיות אלא אם כן האור המדובר

הוא הקרינה הקוסמית אלא על מה
מדובר או קרינה מהפלאפון זה כבר מחלוקת

היום מה יותר מזיק סביר להניח שהקרינה
מהפלאפון היות והטבע גם מאזן מהאדמה את

הקרינה הקוסמית בלי שאנחנו יודעים דרך
השעון הביולוגי דרך ניכוי טבעי שהגוף עושה

אבל אנחנו לא לומדים פה בריאות
לגבינו המסך מאפשר רק למה ש מבטא את

הדבקות ואהבה לבורא זה בעצם הכלי לפי זה
האור נכנס ולא יותר אז המסך זה בעצם

ויילון גם שמאפשר להכ או חלון גם סוג של
חלון מאפשר להיכנס למה שאפשר

לקבל נותן גם להשגות האלוקיות לרדת ללב
למשל לפימה לפי כמה שהלב יכול להכיל אותם

רק יש פה פרעה שמפריע באמצע וזה זה קשור
כבר לפרשת

שבוע סד מסך סתום כשהמסך של בין אצילות
לבריאה מעביר 10 ספירות מאצילות לבריאה

נעשה למסך סתום הסותם אותן

מחכמה כן כי הוא סתום הוא לא מאפשר לאור
החוכמה לרדת כאילו לאור החוכמה זה התענוג

האלוקי הגדול הוא לא יכול לרדת
לפרטיות לרצון לקבל א רצון לקבל צריך

להעלות לרצון להשפיע לעלות ליחד ולקבל זה
נקרא בחוכמה חב ד עליה לקבל עם תיקונים

מיוחדים זה כמו שמה שאני מקבל למשל זה דרך
שאני משפיע ונותן ולא רק לקבל לעצמי

לאגואיזם לנפרדות כי אם אני אקבל אור
חוכמה מתחת לפרסה זה ילך ליצר הרע לקליפות

אני לא אין לי את הכוחות לקבל את זה לשם
שמיים אפילו על [ __ ] טי אין לנו האמת יש

קצת אבל
אז המסך שומר עליך אבל מדי פעם פותחים לך

אותו קצת שיהיה לך בחירה אבל אם אתה לא
בוחר אז הוא נסגר זה נקרא להת החרב ומטפחת

לשמר את דרך עץ
החיים

לכן אז הוא סותם הוא לא נותן לו חוכמה
לעבור זה שמירה אז מה אפשר

לעשות להשתמש ברצון עם תיקונים מיוחדים
שנקראים ת עולמות וצריך ללמוד אותם במקומם

אבל מה שתקחו
מפה שמסך סתום לא נותן לחוכמה

להתפשט ס ה ספירת המלכות או סליחה מקום
חשוך ספירת המלכות שבבחינת הע ספירות של

כומתן שווה שנקראת אור נמצאת מסיימת את
הערת

הפרצוף משום שהאור עצמו דאינו המלכות אינה
מקבלת לתוכה כלום מהרות ש בפרצוף ההוא

מפעת כוח הצ צום שבה ועל כן מסיימת את
ההערות

שה הפרצוף הוא ממנה ולחוץ נבחן למקום

חשוך דהיינו היא מסיימת כי משם ולמטה זה
קליפות כמו הכפות רגליים כמו הציפורניים

כמו
האור זה חלל פנוי כאילו שאי אפשר לקבל בו

אבל הפנימיות היא מייצגת את מה שאתה יכול
לקבל בהשוואת צורה אבל מה שמתחת

לזה שאתה לא יכול לקבל אז בעצם זה נקרא
סיום זה שומר עליך כמו שהאור נגיד שומר

עלינו מכל מיני קליפות שלא יהרגו אותנו
בשנייה רק פה זה קליפות גשמיות שהם רחוקות

מאוד וזה לא קשור לרוחניות לא באופן ישיר
אבל בנפש בנשמה בתודעה יש המון המון

קליפות מכל הסוגים אור זה לא אור הגשמי כן
זה סימן אור זה מושג רוחני בתוך הנפש בתוך

הנשמה בתוך

התודעה
אוקיי אז הוא קורא לזה מקום החושך למה כי

איפה שאיין כלים אי אפשר לקבל את האור כמו
בחור שחור כמו בחלל

אפילו היות ואין זיווג דעקה שמה יש שמה
אור אנסוף אגב גם המדע גילה את זה אבל אי

אפשר לקבל אותו בשמש למשל היא עושה זיווג
דעקה עם אינסוף ברוך הוא והיא מקבלת את

האור ונותנת
לנו והאור לא מגיע ממנה כן היא לוקחת אותו

מאיפה שהו מה
חשבתם בכל מקום שיש הזדככות וביות של

המדרגה יש אמה בשווה
הסתלקות האור והשפע

שבא כי מידת הרצון לקבל ש מדרגה היא
ההויות שבה מובן מאליו שבעלים הרצון לקבל

נעלם עמו כל השפע המקובל ב כי אין כפייה
ברוחניות מה זה אין כפייה ברוחניות שאם

אין לי כלי אני לא יכול לקבל את האור למה
כי רוחניות זה היא מורכבת גם מאור סליחה

גם מה התלבשות אור וגם מכלי לכן אין כפייה
ברוחניות דהיינו אם אין לי כלי אז אני לא

יכול לקבל את האור רק מה הכלי הוא כלי
דאור חוזר לא כלי ד רצון לקבל לה השתוקקות

על זה היה צמצום אם כילו אני גם משתמש בו
אבל אני בונה אותו מחדש כור

חוזר
לכן אומר שכל מקום שאין רצון או אין מסך

מסתלק השפע עכשיו אנחנו בדרך כלל תולים את
הסתלקות השפע בזה שחסר לנו האור כל הזמן

אנחנו עושים את זה כולנו אם חסר לי זיווג
אם חסר לי משהו חיצוני אפילו בגשמיות אבל

הוא אומר שהאור תמיד נמצא אינסוף מעיר
תמיד זה גם המדענים אפילו גילו היום

אבל אם כי הם עדיין לא רואים את הבורא
למרות זאת כי לא מחפשים את הכלל דרך

הפרטים ו מעבר לפרטים אבל צריכים להיות
בבחינת אברהם אבינו ואז הם ימצאו בבחינת

נמרוד אי אפשר
למצוא אז אומר שברגע מה זה הסתלקות או

הסתלקות האור דינוס הסתלק הרצון כוח המסך
אז ממילא מסתלק האור למה כי אין בור בלי

כלי כוא תיקחו את
ה את הלבנה עכשיו אז לא נראה תור הלבנה

למה בריק לא נראה כי הריג זה כמו שאיין
וביות למשל אז אין לנו תפיסה זה לא שאין

שם אור יש שם אין סוף אור זה גם כמו
שאמרתי המדה גילה

היום בשונה ממה שהוא לא ידע פעם אבל זה רק
סימן ז אומר ברוחניות זה אותו דבר בדיוק

האור תמיד מאיר מה זה האור רצונו להטיב
לנברא זה דבר חזק תבינו

אז אם אנחנו לא מרגישים את רצונו להטיב
לנבראיו מה זה אומר וזה לא שכלי אנחנו

צריכים להכניס את זה ללב שאין לנו כלים
דקדושה למה כי אחרת האור תמיד נמצא אינו

מרגישים
יד בנוסף האור אף פעם לא נמצא בדבר

החיצוני כמו שאמרנו זה רק גירוי המציאות
החיצונית לכן אם אנחנו יש לנו כלי פנימי

ממילא נרגיש את האור זה לא אומר שאנחנו לא
צריכים להשתמש בעולם הזה אלא כמו המשל

שאני תמיד מביא מה ההבדל בין בעל השגה
עכשיו בעולם האצילות להמון העם בתחתית

עולם העשייה נגיד הם שותים קפה עכשיו או
מניחים

תפילין או שותים יין של קידוש שניהם שותים
את אותו יין כי הגשמיות פחות או יותר היא

אותו גירוי יכול להיות שהיין של הרשע מתוק
יותר והיין של הצדיק הוא בכלל יין יבש

לחלוטין

או יין מתוק פחות אבל הצדיק מרגיש הרבה
יותר מתיקות ותענוג אינסופי או הערה

רוחנית מהיין למרות שהוא אפילו פחות מתוק
מה השתנה לא החיצוניות זה אותו חיצוניות

יכול להיות שהרשע גם לקח סמים תוך כדי כדי
לעורר את התת מודה שלו ולגר

דורות אבל הצדיק נהנה יותר למה כי זה מגרה
בנפש של הצדיק כלי פנימי רוחני מאוד גבוה

שמקושר לאינסוף
וממילא הוא מרגיש את

ההערה יותר מזה כמו בחלום אתם יכולים
לשתות בחלום ואתם מרגישים אותו דבר כמו

ששתיתם בחוץ יותר מזה גם מה שאנחנו שותים
בחוץ עכשיו זה לא באמת בחוץ זה סימולציה

זה הכל בפנימיות האדם ללכן שאתה צדיק שאתה
זח ואתה ממילא יכול להרגיש את הטעם של

היוגורט בלי היוגורט אז ודאי זה יהיה
אפילו הגבלה בשבילך לשתות יגרד גשמי אלא

מה מצד שני צריך להיזהר כי אז נזיין כמו
הרבה שדים שעושים שמנתקים את הקבלה מתורה

ומצוות חיצוניים שזה טעות
חמורה זה נכון שהתורה ומצוות החיצוניים הם

רק הפתח והם לא הדבר עצמו וזה רק סימן זה
נכון גם אנחנו אומרים את זה אבל זה סימן

מחוייב זה ענף מחוייב אבל הענף עצמו לא
מספיק יש קליפ שנקרא מצוה שילו חקן בפנימי

רכבתי על זה שמה הרבה כדאי לכם להשלים אבל
ענייננו זה רק מגרה את הנפש וגם צדיק אגב

כל דו בעולם הזה הוא צריך את הגירוי אבל
את האור את הנשמה את ההשגה הוא לא מקבל

בדבר החיצוני וגם לא ב בלשון זה רק הגירוי
שמפגיש אותו עם התודעה הפנימית וכל עוד זה

נושאים עמוקים אני יודע אבל כל עוד אנחנו
בעולם הזה אנחנו חייבים את הסימולציה

הזאת יש בזה הרבה סודות היא גם מקיימת את
המציאות של זמן ומקום ידרך חילוף ותמורה

שזה מאפשר לנו להתאמן על תיקון הרצון
לקבל אז יש לזה משמעות מאוד עמוקה אבל

רואים גם שבן אדם נהנה הוא לא מרגיש שהזמן
עובר לכן בסופו של דבר החוויה היא בתוך

המוח זאת אומרת היא לא בדבר החיצוני בן
אדם עושה מדיטציה ויכול או לקח צמים הוא

אפילו לא צריך לקחת עכשיו וחדר למקומות
במוח אז הוא יכול לדמיין ולנסוע בכלל

העולם בלי מטוס אפילו כי הכל ממילא תודעה
רק מה באופן רגיל אנחנו לא יכולים לגשת

לזה ככה סמים למשל מאפשרים את זה בזמן
מוגבל אבל זה מצב לא תקין למה כי זה כמו

לקבל חוכמה בלי חסדים זה כמו מיסטיקה
גשמית זה פוגם בנפש וזה גם לא יכול להחזיק

למה כי האור מסתלק אז יש את סם החיים זה
התורה שמה אתה עושה את זה דרך השכל הישר

זה מיסטיקה דקדושה נקרא פלא נקרא קסם
דקדושה שזה אני עושה את השכל הישר עושה את

הפרטים את השפות שלי את ימי החול את
היגיעה אבל אם זה הסם השלמות מגיעה מהבורא

איך לא יודעם זה
כסם אבל זה לא טומאה למה כי אני עושה את

הכלי שלי אני מבי את הצד שלי וככה
צריך ככ זה עובד

בתומה מנסים לעשות קיצורי
דרך דרך ההשתוקקות הגדולה דרך

גם בטומאה עובדי עבודה זרה היו לוקחים
סמים עושים מסיבות עם הכהנים וכהני שלהם

עושים דברים מאוד גסים כדי לעורר את
ההשתקפות היו לוקחים פטריות היו עושים

הרבה דברים כדי לעורר את התאווה אבל זה
דרך

הטומאה בקדושה אנחנו עושים את זה על פי
השכל הישר בסדר העולמות העליונים והשוואת

הצורה שזה בעצם חוכמת הקבלה זה העולמות
העליונים מה זה עולם עליון זה מיסטיקה

בשבת העולמות ולים לאצילות זה מיסטיקה אבל
זה מיסטיקה דקדושה זה מותר אבל המיסטיקה

הזאת אנחנו אומרים מי שלא טרח בערב שבת לא
יכל בשבת המיסטיקה הזאת מגובת בהרבה עבודה

פנימית וחסדים וכלים שאנחנו בונים אבל
המיסטיקה של הטומאה זה לקבל חוכמה בלי

חסדים
לכן זה בדיוק העניין

הזה אוקיי נראה שניתק שידור אני מקווה שזה
בסדר אז

בקדושה אנחנו עושים גם מיסטיקה למה כי אני
לוקח ענף גשמי פושט אותו מעבר לזמן ומקומי

דרך אילוף ותמורה
ומשיג את הדבר הרוחני אבל זה מיסטיקה טובה

למה כי אני עושה את זה דרך התורה דרך השכל
הישר דרך הבינה דרך השוואת הצורה אבל

בטומאה למשל עזה ועזאל הם מנסים לעשות את
המיסטיקה

המיסטיקה מתחלקת לשתי רובדים יש את
המיסטיקה

החיצונית שאני עושה פעולות כדי לקבל תוצאה
חיצונית והאמת שזה מיסטיקה ברמה נמוכה

המיסטיקה האמיתית דטומאה שאני עושה פעולות
גשמיות כדי לקבל תוצאה פנימית בטומאה כמו

בלעם למשל זה המיסטיקה האמיתית
אגב המיסטיקה הגשמית שאתם מכירים זה

מיסטיקה של צעצועים בשבילנו הצעצועים האלה
זה גדולים יש מאמר שפעם כתבתי אתם מוזמנים

לראות זה נקרא קבלה מעשיית פניני החוכמה
יש שמה הרבה הרחבות אני לא אכנס

לזה דיברנו קצת על מיסטיקה ושבת אז ככה זה
עלה

לענייננו אין תפיסה באור בלי כלי אבל הכלי
האמיתי הוא הרוחני לכן ברגע שאין לי כלי

נעלמה שפע עכשיו האור לעניינינו אומר
אומרים המקובלים גם העולמות הם כמו בחינת

אור לעניינינו למשל [ __ ] קפה הזה מצד עצמה
היא כמו אור בשבילי התפילין הם כמו אור

בשבילי אז אם אני לא מרגיש אור בתפילין אם
אני לא מרגיש שמחה במצווה

מה זה

אומר שאין לי כלים אז אם ככה אני צריך
לעבוד על הכללים אבל הכלי הוא לא הכלי

החיצוני הכלי הוא הכלי
הפנימי אז אם אני מקיים תורה ומצוות רק

בחיצוניות ואני לא לומד פנימיות
התורה אני לפספס את העניין למה כי כל מה

שאני עושק זה רק בכלי החיצוני זה עדיין
טוב זה גם

מדרגה אבל
אם מתוך שלאו לשמע אם הוא נשאר שם הרבה

זמן נעשת לו שם המעוות למה כי אין לו כלי
פנימי נשאר

בחיצוניות
[מוזיקה]

ו החיצוניות די בא מן הדין להיות
כנדון אתם מוזמנים לראות בפרשת לך

לך ב בפיתוחי חותם של האביר יעקב הקדוש
הסבא של הבבא בבא סאלי הוא מרחיב שם בצורה

יפה ומיוחדת ביותר על העניין והסוד של למה
צריך להיזהר מחיצות התורה מהתורה דלא לשמ

ולמה זה חטא כל כך כל כך
גדול ותבינו ש במדרגה

הפשוטה או הנמוכה ביותר הלא לשמה הכי
בסיסי זה שאני עושה את המצוות רק בחיצוני

ובשביל עולם הבא ושביל רת העונש עכשיו זה
גם שלב אבל שנשארים שמה בכלל לא מתחילים

לראות שום רוחני בהתחלה יש קצת נהירו דקיק
אבל זה נגמר

שמה אם רוצים להרגיש את הקדוש ברוך הוא את
האינסוף את האהבה את מה שבאמת באנו לפה זה

מתחיל רק שעושים עבודה רוחנית לכן כל כך
כל כך חשוב ללמוד פנימיות התורה בדורנו

אוקיי שיך מ התלבשות כל אור צריך להתלבש
בכלי ואין אור בלי

כלי כן דיברנו מזה אז

באמת כן גם בגשמיות אנחנו רואים ככה למשל
האור של הכפה שזה בעצם הטעם של

הקפי והחוויה וההתפעלות שלי מהקפה מסגרת
המשל הוא מלובש בצורת הכפי בפולים בתהליך

שהם עברו זה סימן זה בא ללמד אותנו
לרוחניות כי באמת למה לא לעשות פוטוסינתזה

בחלקיקים הקוונטים וזהו למה צריך את כל
הבלגן הזה זה בא ללמד אותנו שאנחנו צריכים

להיות שותפים שאנחנו צריכים לפעול את
הפרטים אבל כמו ש בגשמיות כסימן כל תענוג

מגיע עם לבוש לכן אני חייב לטעום דרך
הלבוש הספציפי הזה את סוג הטעם

הזה ככה זה גם ברוחניות רק מה ברוחניות
הלבושים הם מעבר לזמן ומקום אם כי כל עוד

אנחנו בעולם הזה אנחנו משתמשים בלבושים
שבזמן ומקום כדי לגרות את הלבושים

הרוחניים בתוכנו אבל האמת שאת הצדיקים
והמקובלים ובעלי ההשגה הם לא מקבלים תאור

בדבר
החיצוני הוא כמעט לא קיים כמו שאמרנו אלא

הם מגרים דרכו כמו שאני מסתכל באיזה מראה
לראות את הפנימיות שבי הם מגרים בתוכם את

הלבוש הפנימי ומקבלים שם את האור הם
פושטים את ה את הנפרדות את הזמן והמקום את

החיצוניות של
הדבר ומשיגים את זה בנפש ככה זה הדרך

העבודה זה נקרא לברר ניצוצי קדושה שאני
פושט את הדבר מה החיצוניות שלו באופן כללי

יש בזה עוד הרבה עובדים ואני מלביש אותו
בחומר הרוחני שלו בפנימיות שלו וככה אנחנו

עושים כל הזמן את הסירקולציה הרוחנית ברצו
השוב אז

לבוש
א זה הלבוש מוחין של האור זה כמו הכלי

שמגיע מלמעלה ביחד עם האור כמו הבחינה א'
למשל אבל אין לי תפיסה בזה למה כי אני לא

שותף שמה ופה נכנסת הבינה הז הירנפיין
המלכות למדנו בתס במן בחלק ה ש התפשטות

האור וחלק ד'
גם התפשטות ור הסתלקותו עושה כלים כי אני

נברא אני תופס מאיפה שאני מרגיש את
הכלי אבל עם זאת חשוב להבין שעור תמיד

מגיע עם

לבוש כמו כל רצון מתלבש באיזה משהו
התיאבון שלי מתלבש

בגלידה וזה סימן שבא ללמד אותנו שככה גם
ברוחניות כל רצון יש לו את הלבוש את

התענוג המתאים לו במן כתוב שכל אחד היה
טועה מה שהוא רוצה להוות זה לך מן השמיים

כמו בחינה א' אבל
אנחנו צריכים המוציא לכם מן הארץ כי אנחנו

עושים את זה ממטה למעלה דווקא מתוך הרצון
וצריך לחבר אותם ביחד במצב

השלם
כן אז כפי שאנחנו רואים לא ניתן לקבל שום

הנאה בלי לבוש וזה בא לרמוז לנו הרוחניות
שברוח אות הלבוש זה נקרא אור

חוזר כי הרי האמת ה זה נושא עמוק הרי באמת
אין הבדל בין האור פה לור פה אתה אתה זה

שניים רצונו להטיב לנבראיו
אין הבדל מצד האמת גם מבחינה פיזיקלית אם

נפרק את זה נראה שאין הבדל שניהם אנרגיה
שמלוב שת בחומר האטומים אותו אטומים זה

ההבדל הוא בצירופים בלבושים שלהם מה זה
מרמז לנו ככה

ברוחניות הלבוש יצר דווקא משל טוב כי
הכלים אם יש לי לבוש קטן אז אני משיג אור

קטן למה כי זה המסך שלי אם יש לי לבוש
גדול אני משיג אור גדול כי זה המסך

שלי יוצא ככה שהלבוש התורה ומצוות גם
נקראים לבוש כי הם מאפשרים לנו לקבל את

התענוג וכמו שאני לא יכול לעשות עכשיו
פוטוסינתזה על הפוטונים

ולחיות ככה וליהנות
ככה תנסו תעשו טיול לשמש אתם תשרפו אותו

דבר אנחנו תופסים את האור דרך לבושים נקרא
בחוכמה לבושי מוחין גם שזה הדרכים

הצינורות והאמצעים לקבל את השפע את
התענוג להתקשר לרצונו להטיב לנבו על פי

התיקון התהליך והשותפות של

הנברא

כן אומר גם הרבא של זה
שכמו ש אמרתי את הדוגמה עם הקפי והשניצל

והבמבה ומה שתרצו שיש הבדל ביניהם ככה
ברוחניות יש הבדל בין המצוות הרי אמרנו

בליקוי מארן בתניה שכל מצווה כלולה מכל
המצוות ואני גם צריך להשיג את זה אחרת אני

זאת
אומרת מפריד את המצווה מהכלל כל מצווה כל

המצוות נמצאות בה כמו ב dna בכל תא יש את
כל הכללות הגוף רק צריך לפרט את זה אז

אותו דבר יש לנו תריג מצוות זה מייצג תריג
דרכים של תענוגים רוחניים בקשר של אהבה

לבורא אבל כולם עם טעם של עפר בר מינן למה
אומר

הרבש זה בגלל שאיין לנו כלים דהשפעה זה
כמו שאני בא לאכול אדמה עכשיו אני יכול

לקבל בי 12 אבל לא להנות מזה מה אני צריך
לעשות לחרוש את האדמה להפוך את הרצון לקבל

לעשות אותו רצון להשפיע להשפיע ל השמש מים
קדושה פנימיות מינרלים ויטמינים ואז

להצמיח את הרצון לנפות אותו לשרוף אותו
באש התורה ואז לשמן אותו ואז אני יכול

לאכול ארוחה טובה אותו דבר ברוחניות התורה
ומצוות כמו שאמרנו באמת ם הלבוש לתענוג

האלוקי דיברנו על זה הרבה בתניה גם אבל
אין לי תפיסה בהם

למה כי אין לי כלים דהשפעה לכן בהתחלה
שמקיימים מצוות זה נקרא גם יש מלאך שממונה

על זה לתת נעיר הוא דקיק בלא לשמע אבל
בשלב מסוים זה מסתלק כמו ש חוזרים בתשובה

הת קרבתם לקבלה מי וותיק מבין מה אני מדבר
יש אורות מטורפים לא כאלה מטורפים אבל

ביחס למה שהיה לפני הם מטורפים ביחס לכוס
קפה אל אחרי זה לוקחים מהאדם הכל הוא שוכח

את כל זה למה כדי שייעשה כלים ואז בתפילין
אין לו טעם הרי כתוב תמור כי טוב השם זאת

אומרת מקיימי התורה ומצוות כ לחתן הם
הטועמים ם החיים אבל אם נהייה כנים יותר

טעים הקפה והבמבה התורה
ומצוות יותר טעים שני צים לאכול תורה למה

זה הרי הור אותו אור
אמרנו בגלל שאין לנו כלים ד

השפעה לכן לא מרגישים את הטעם שבמצוות
ויותר מזה לא מרגישים גם את ההבדל בין

מצווה למצווה אומר בגדם עלה ספר הזוהר בעל

הסולם שאדם נגיד עולה לעולם מעשיה רוחני
שזה מדרגה גבוהה אז מתחיל להרגיש באופן

כללי את התענוג ש בתורה ומצוות שהוא עולה
למדרגת רוח הוא מתחיל גם לחוש את הדקויות

וההבדלים כמו תיקחו טבח מקצועי על אותו
רעיון כשהוא עולה למדרגת נשמה הוא מרגיש

ממש את הפרטים שבדבר שוא עולה למדרגת
יחידה הוא מרגיש את הכלל ואת הפרטים ו יש

בזה הרבה
רובדים וזה העניין של

הלבוש אוקיי אוקי אוולי זה מספיק להיום
נמשיך פעם

הבאה אז בעזרת השם נעשה
ונצליח נעשה כלים דהשפעה

ונצליח לשמוע את לבושה המוחין ולייצר קשר
עם הבורא זה דבר מהותי

כי כאילו עד שאיין את הכלים האלה הבן אדם
בחושך הוא לא רואה שום דבר רוחני וזה

בכוונה ככה זה שמירה המלך שומר על אוצרו
כי בא את האור שלא ישדדו אותו השודדים

ומשיגים רק גשמיות אבל הגשמיות כמה את
יכול להנות ממנה תיקח סמים תעשה כמו שלמה

המלך אבל בטומה עם אלף נשים כמה אור אתה
יכול גרד מזה רואים

ש חיבור אחד מתוך אהבה ביחס להרבה תאוות
בלי אהבה אין מה להשוות בכלל למה הרי זה

אותו בשר אותו פעולה אותו בוסם מה ההבדל
בנשמה פה לא מלובש נשמה כי זה במקום של

פירוד ופה זה אהבה זה מחובר למשהו רוחני
ולפי מידת האהבה גם כמובן מידת

ההערה שנזכה לבנות לבושים דקדושה אבל
הלבושים זה לא לשים 10 ציציות עכשיו

לא עדיף תהיה עם ציצית אחת ותעבוד על
ענווה אלא הלבושים הם לבושים פנימיים מה

לבוש פנימי צריך לללמוד זוהר ללמוד קבלה
לגלות את זה לאט

לאט אפשר להגיד בתור התחלה שזה כמו
הגיונות והשקפות זה לא זה זה רק פתח

ותבניות מחשבה שאדם בונה בנפשו דרך לימוד
הקבלה כמשל אני רואה על עצמי נגיד שאני

קורא הרבה על בריאות
טבעית זה גם גורם לי לחשוב ככה ליישם את

זה וכשאני לא אז אני פחות עושה את זה את
ההשקפה הלימוד יש לו כוח להשפיע לא מחייב

אתה יכול ללמוד הכל ולהיות בהמה מחילה
מקבות נכון אבל זה יכול לתת לך עור מקיף

דחיפה לעשות את זה אותו דבר התורה
פנימיות התורה

בעיקר היא נותנת לנו אווירה שלבושים מעבר
לעולם הזה זה נקרא עינה של תורה ולאט לאט

גם מתחילים לפתוח את זה בנפש ובשביל זה
באנו צריך להזדרז המשיח

מחכה שנזכה לבושים
דקדושה שרק בעזרתם אפשר לראות משהו רוחני

ובידם נמצאים בחושך
מוחלט אפילו את האור הנראה הרוחני לא

רואים לא רק שלא רואים גלי רדיו רוחניים
אפילו את האור נראה לא רואים שנזכה אמן

ואמן תודה רבה שבוע
מבורך אני מזכיר נהניתם תעשו se פס על

היוזר שלי
בפייסבוק יפס בעמוד

הסולם
ותתנו לייק שיתוף ותגובה תודה

רבה

ובזה מובן חומר עונשו של עץ הדעת שנתפסו
עליו כל בני האדם

למיתה אמנם זה
המיתה נמשך מתוך

אכילתו כמו שהזהיר אותו השם
יתברך כי ביום מלכה ממנו מות

תמות דהיינו נמשך בבחינת קודם ונמשך זאת
אומרת ברגע שהוא חטא

זה לא שהקדוש ברוך הוא העניש אותו
וחטאת אני אשה לך דווקא עכשיו צא מגן עדן

אלא לא ברגע שהוא
חטא אז הוא אוטומטית העביר את עצמו למצב

של דרך ייסורים ואלה
השלחות והקדוש ברוך הוא הזהיר אותו

מזה לכן אומר אמנם זה המיתה נמשך מתוך
אכילתו כמו שהזהיר אותו השם יתברך כי ביום

אכלך ממנו מות
תמות כמה פעמים הקדוש ברוך הוא מזהיר

אותנו ואנחנו אפילו לא מצליחים
להקשיב והעניין להיות שנמשך לתוך איבריו

צורת גדלות הקבלה מחלל

הפנוי שזה הרצון הגדול של בחינה ד' של
לקבל את אור אינסוף שזה טוב מצד אחד כי זה

מייצג את מטרת הבריאה מצד שני יש לזה
תיקונים וטהרה שצריכה להיות קודמת ואם לא

עושים את זה אז זה טומאה
עצומה זה כמו אגו עצום ואנוכיות גדולה

שבולעת את האדם לתוך הפרטיות שלו עכשיו
אנחנו בעולם הזה מתעסקים עם רצונות מאוד

מאוד
קטנטנים גלידה שווארמה

במבה יחסי אישות כבוד מ מגוף
אשלייתי אנחנו מתעסקים ב

בפיסטוקים ואנחנו חיייבים להתעסק בהם עד
שאנחנו לא מתאמנים בהם טוב לא מראים לנו

שום מדרגה יותר גבוהה כי יש סדר מדרגה
מאמנים אותנו כמו שאמר הרבש בהתחלה

בצעצועים אם נתאמן טוב בצעצועים לאט לאט
יגלו לנו אורות אמיתיים בעזרת

השם

לכן
אבל ברצונות

הרוחניים הם הרבה הרבה יותר גדולים
ועצומים

מהרצונות הרגילים שאנחנו
מכירים

ב עולם הגשמי בצורה פשוטה זה רק פירורים
מה שהולך פה אבל ברגע שהאדם תפתח מבחינה

רוחנית מבחינה תודעתית מבחינה
נשמתית התענוג הנפשי והחוויה הפנימית שלו

גודלת בהתאם ואז הוא חווה את המציאות וזה
לא משנה אם המציאות תהיה יותר שמאלה או

יותר ימינה או אם יהיה לו בית קצת יותר
גדול יותר קטן זה רק זה רק גירויים כל

הדברים
האלה אבל הגירוי הזה מעורר ב משהו הרבה

יותר עוצמתי
בתודעה אותו אישה אותה [ __ ] קפה בבוקר אותו

תפילין אבל אני חווה מזה אורות אחרים
לגמרי אורות דיינו הרגשות כמו שמישהו

הרגיש קצת אהבה פעם וצריך לעשות הרבה
עבודה כדי להחזיק באהבה כי היא מסתלקת אחר

כך אבל אם טובדודו רגע את הרגע שהרגשתם
אהבה אולי בנור אולי

בחתונה
אולי משבת לשבת באמת אהבה נצחית נקיה

טהורה אפילו
בטעימה אז כמה הרגשה עצומה זה מעבר לחומר

אז אותו דבר בנפש
התענוגים ההרגשות האורות ה רוחניים הם

בנפש נמצאים וככל שאדם עולה מדרגה אז מעיר
לו תענוג יותר גדול נפש יותר

גדולה אז ככל שהרצונות יותר גבוהים כל
הגדול מחברו יצרו גדול ממנו אבל מצד שני

גם אם אין את הקדושה אם אין את הטהרה אם
אין את המסך אז זה שובר אותו באלפי מונים

למה כי זה רצון הרבה יותר

עוצמתי כמו
כמשל אם אם מישהו לקח סמים

נגיד
ו קלקל את

ה את המסכים במוח הגשמי בנפש הבהמית אש

הסלט גרם לקלקול מאוד גדול בתודעה
שלו בנפש שלו אפילו בנפש הבהמית בתפיסת

מציאות

שלו עשה פגם מאוד חמור

הרי יכל לגלות רצונות
עמוקים גם

שלא שוברים אותו או מוחקים אותו בדרך
רוחנית

בדרך של מדיטציה בדרך של
התבוננות בצורה גם הרבה יותר חזקה אגב

מחומרים לא משנה איזה חומרים תיקחו
הכי קשים הכי זה היום גם אנשים הרי אין

אור בגשמיות אז מה אנשים

עושים לוקחים תרופות לוקחים סמים מנסים
לגרד את התענוג שמים מעצימים את החושים או

את
ה תפיסה או את

ההרגשה אפילו קצת נותנים להרגיש כאילו
מעבר לזמן ומקום ביחס לעולם הגשמי ואז

אנשים רדו ים אחרי זה למה כי זה באמת מה
שרוצים להרגיש משהו פנימי מעבר לזמן ומקום

אז הסמים נותנים לי את זה כאילו
לשעתו תעמרה כן בחינם ואז הרבה אנשים

בורחים לזה לכאורה צודקים אני רוצה להרגיש
משהו מעבר לעולם הזה למה לא

אלא סם זה מלשון סמ מה הרעיון של הטומאה
לקבל חוכמה בלי חסדים וזה מה שהסמים עושים

הם כאילו נותנים לי
חווייה בלי חסדים בלי שיש לי את הכלים

להכיל אותה ואז מה זה עושה זה שובר אותי
פוגם בי וכן על דרך זה אז זה רק משל כן פה

מדובר ברצונות הרבה יותר עוצמתיים כי לא
משנה כמה סמים תיקחו זה מוגבל במה שזה

יכול לפתוח לכם למה כי זה עדיין נתון
לחוקים של העולם

הגשמי אמנם פותח צינורות רצונות יותר
רוצים יותר עדינים בנפש הבהמית במוח גם

משבש שוב אבל ואז האדם כאילו מרגיש מעבר
אבל כל ההרגשות

האלה הם עדיין מאוד קטנים ביחס לרגשות
רוחניות מעבר לזמן ומקום של בעלי

השגה זה זה נקרא נהיר הוא
דקיק מאוד מאוד דקיק ביחס למה שבעלי השגה

משיגים ביחס למה שיש

ברוחניות אבל עדיין ברגע שמתגלים לאדם
רצונות עוצמתיים כאלה אין על ידי סמים אין

על ידי
עבודה רוחנית של טומאה ואין על ידי אפילו

מערכת הקדושה
שמסובבים אות

הקליפות מאוד מאוד קשה לו לעשות את זה
בקדושה

וטהרה

לכן
והעניין להיות שנמשך לתוך איבריו צורת

גדלות הקבלה מחלל הפנוי אשר מצמצום ולהלן
כבר אור העליון אי אפשר לא להיות אמה

בכפיפה אחת ועל כן זה הנשמת חיים הנצחית
המפורש והכתוב ויפח השם בפו נשמת

חיים דהיינו כל
צורות הקבלה וההשפעה והתענוג

המתוקנים הרועים להתקבל
עבורו היה מוכרח להסתלק

משם ונטלה לו חיותו הזמנית בפת

לחם כן כסימן הלחם לא מדובר על לחם גשמי
הלחם זה סימן לסוג של מוחין מסוימים מוחן

מצומצמים יחסית למה שהיה לו אבל כסימן
רואים לא על הלחם כמובן כיל עבדו האדם אלא

על כל מוצא פי השם אבל כסימן הלחם נותן לי
אנרגיה זמנית להתקיים ליום יומיים לכמה

ימים לשבוע לא

משנה אז אותו דבר זה מה שקרה אחרי
החטא נטלה לו חיותו הזמנית בפת לחם דהיינו

בזעת הפח תאכל
לחם

שצריך לעשות המון יגיעה
בשביל תענוג מאוד מאוד

מצומצם אבל זה סוג של שמירה לאדם שמירה
מאוד גדולה ששומרת עליו ועוזרת לו לתקן

בסדר המדרגה אבל לפני
זה אולי צ אכפת לכם היה לו חיות עצומה

ניצחית
בטריה שלא צריך רק עם הטעינה מחוברת כל

הזמן
למקור

היה
לו סוללה גרעינית בתוכו אבל אחרי שחטא

איבד את כל
זה ועכשיו החיות שלו

תלוייה בהמון

יגיעה ועבודה
ובירור ובשביל תענוג קטן וד

אבל ככה אפשר לתקן בהדרגה וזה ממש פירור
ביחס למה שהיה לו לכן אומר נטלה לו חיותה

הזמנית בפת לחם וחיים האלו אינם חיים
נצחיים כ

למפרע שהיה לצורכו עצמו אלא דומה בערך
לזעה של חיים כלומר שנחלק לו החיים לטיפים

טיפים
באופן שכל טיפה וטיפה הוא חלק מהחיים שלו

הקודמים שהוא עניין ניצוצי נשמות שתחלקו
לכל תולדותיו

עד שבכל תולדותיו מכל בני הישוב ומכל
הדורות עד דור האחרון המשלים מטרת הבריאה

אמה בערך שלשלת
שושלת גדולה

אחת זאת אומרת

ת אחרי שהוא חטא והוא התקל עם יזמת נחש
הור ה עליון מיד הסתלק ממנו למה כי שינוי

הצורה גורם
לפרוד אומנם נשאר לו ה המשכה וה הכלי

המשכה נשארו לו אבל הכלי קבלה הוא איבד
אותם לגמרי הסתלקו ממנו

לגמרי ואז
החטא גרם

לו לאבד קודם כל את מה שהיה לו ויותר מזה
אנחנו נבאר את זה בהמשך גם מה שהיה לו

מתוקן כבר נפל הקליפות ועכשיו צריך גם את
זה לברר כמו שאמרנו שהר פך

ניצוצין נפלו

לקליפות ועכשיו צריך גם לברר אותם לברר
אותם ולעלות אותם לקדושה לפני זה הם היו

מתוקנים כדוגמה יותר פרקטית לפני זה הרצון
להשפיע היה מתוקן עכשיו אחרי החטא אחרי

שהתקלה הזמת הנחש גם הרצון להשפיע מקולקל
גם כשאני משפיע זה בעל מנת

לקבל וזה גרם לחלוקה חילקו לאדם הראשון את
העבודה לפרטים פרטיים למה זה שמירה שככה

הוא יוכל לתקן
כמו המשל שהמלך

א רצה להעביר 1000 שקל
סליחה קוודריליון

שקל
דהיינו ביליארד כפול

ביליארד ו אמר אני אעביר סכום כזה ישדדו
אותי אפשר

הקליפות מה עשה חילק את זה להרבה חלקים
קטנים אותו דבר זה מה שקרה

פה את אותו אור עצום שהיה לאדם הראשון
שקיבל אותו בבת אחת במקום אחד זה התחלק

לשושלת
עצומה של פרטים וזמנים ומקומות וכל פעם

מתקנים נקודה אחת מה זה נותן יותר קל לתקן
אפשר לתקן

בהדרגה ואז כל מה שאנחנו עושים זה כדי
לחזור למצב שהיה לפני

החטא ואז נחזור לעשות את העבוד
שאדם הראשון היה צריך

לעשות לכן המציאות מחולקת לנשמות לדורות
אברהם תיקן בחינה באדם הראשון יצחק תיקן

בחינה באדם הראשון יעקב תיקן בחינה באדם
הראשון דוד המלך תיקן בחינה באדם הראשון

עד המשיח כל פעם מתקנים מאותו נשמה כללית
שנקראת אדם

הראשון כל פעם מתקנים עוד
נקודה לכן אומר שזה טיפין טיפין ב ביחס

למה שהיה למה כי עכשיו כי זה מעורה בזה
עומת הנחש אבל יש בזה יתרון גדול מה

היתרון אני יכול להתאמן על סדר
המדרגה ואז לעשות את זה בטהרה בקדושה

בהכנה כבו לא כך פולטו הטעות שלו היייתה
אז שהוא לא חיכה לזמן

המתים וקיבל עליו משהו גדול שהוא לא יכל
לעשות אז כבו ל כך פולטו עכשיו הוא יעשה

את זה בהרבה זמנים כנגד זה של חיכה לזמן
המתאים ובהרבה

מקומות על סדר המדרגה וככה שייעשה הכנה
מתאימה רק יש פה עניין שגם הקדושה עצמה

התערבה בטומאה ואנחנו צריכים לברר את
הקדושה טוב טוב לברר את הרצון להשפיע

בחזרה לקדושה זה נקרא רפח ניצוצין רפח
מלשון פרח שזה צד הריח צד ה

השפעה ואחרי שאנחנו מתארים את הנפש את
הרצון להשפיע אז גם לאט לאט אפשר לחזור

ולתאר את הרצון לקבל לטאר ולתקן את הגוף
ויש בזה יתרון גם מצד אחד שהקדושה נפלה

לטומאה אז הטומאה מתכללת בקדושה וגם לאט
לאט המור שב מחזירו למותה ויכולה להיתקן

עכשיו אנחנו נחלק את השיעור הזה לעוד
חלק ולא סיימנו את האות אבל נמשיך את

העניין הזה בעזרת
השם בשיעור

הבא תודה רבה
ו שיהיה א שבוע טוב בעזרת השם ונעשה

ונצליח אז א זה מה שהספקתי all in one
ונסביר טיפה יסודות ואז נחזור לקרוא את

החלק האחרון

במאמר
אוקיי יש לנו כאן

ציור הציור
הזה בא להראות לנו טיפה את המבנה הגשמי

והרוחני כאן זה תחתית עולם העשייה
זה נקרא המרה

הגשמית אני קראתי לזה תחתית תחתית
עשייה כי יש צד בתחתית העשייה שזה עדיין

משוייך

לרוחני אז אני קורא לזה תחתית תחתית עשייה
כאן החומר והצורה

הים השתיים מה זאת אומרת ם

משתיים

רגע למה גם החומר וגם הצורה פה הם
השתיים

כי החומר הוא חומר זמני
הדמייתי של רצון לקבל לא אמיתי רצון לקבל

צעצועים רצון לקבל דברים נפסדים של זמן
ומקום יש לזה יתרון כי זה מאפשר לנו

להתאמן לאט לאט
בחלקים על דברים קטנים עד שנהייה ראויים

לדברים
אמיתיים סליחה זה כמו שנותנים

לילד מכונית
צעצוע כי הוא לא יכול לנהוג על מכונית

אמיתית הוא יעשה תאונה אם יעשה תאונה עם
המכונית צעצוע זה לא סוף

העולם זה גם חמור אבל מכוניות יקרות היום
אבל זה לא סוף

העולם אז פה החומר הוא אשלייתי כי זה
צעצוע והצורה ה

שלייתית כי זה נתון להעדר הגשמי לרצון
לקבל לעצמו או לפחות זה בא לגרות את הרצון

לקבל

לעצמו הכלי השלתי פה כי זה לא כלי רוחני
אמיתי אלא זה גוף זמני שמתקלף שנפס כל

המבנה הגשמי וגם התודעה העצמה הגשמית
שבנויה על פי חוקי הרצון לקבל

לעצמו זה נתון לזמן
גשמי שהכל מחולק לזמנים

לחלקים כל זמן מפריד את עצמו מהזמן האחר
מהמקום האחר כל שעה עומדת בשעון בפני

עצמה אין אחדות בין
השעות אין אחדות בין

החלקים היום זה ביום והלילה זה בלילה הם
נפרדים הם לא

מאוחדים זה נקרא מטריקס כי זה כינוי טוב
אני קורא לזה מת ריק ס כידוע יודעים

גשמיות מתה וריקה סמ חוגג אלה אז זה יכול
להיות גם אמת טריקס דהיינו טריקים להגיע

לאמת בבחינת מתוך שלא לשמע בעלי שמ אוקיי
זה נקרא הדמייה גשמית כי ביחס לרוחני זה

הדמייה כמו סימולציה ביחס למציאות
אמיתית אבל הסימולציה יכולה להכין אותנו

לנהיגה
אמיתית זה נתון להדר חילוף ותמורה נפסדים

מה זה הדר אם הזזתי את זה מפה לפה זה נהדר
זה לא מתקיים גם פה וגם פה למה כי זה נפרד

בטבעו זה זמני בטבו זה חלקי בטבעו מ ממילא
הוא לא באחדות הוא לא יכול להיות בנצח

באחדות בכל מקום בעת ובעונה אחת כי הוא
נהדר מטבעו כי הוא

מבוסס היסוד שלו הוא לא אמיתי הוא יסוד של
נפרדות של רצון לקבל לעצמו של חומר שכאילו

מנותק מהמ

הציל מה שמקיים אותו זה רק כאילו הניצוצות
קדושה שמאירים לו שמתחזקים

אותו זה נקרא גם בבואה
מעוטת של

הרוחניות כי זה כאילו השתקפות של העולם
הרוחני אבל עם איבוט של זמן ומקום ידר

אילוף

ותמורה קוראה לזה גם פינוקיו כי זה כאילו
אין לו נשמה מצד עצמו זה כמו גוף כמו

צעצוע של סיפור בלי נשמה אבל אם הוא ישמש
את הרוחניות אז פינוקיו יכול להיות אמצעי

לילד אמיתי ללידה רוחנית
אמיתית כנגד זה מעל

ה נקרא לזה הפרגוד של תחתית עולם העשייה
יש כאלה קוראים לזה המחסום אני אקרא לזה

מסך המבדיל בין הרוחני
לגשמי יש את המציאות של הנצח שמה הכלי

אמיתי למה כי זה חומר
רוחני

שהוא בנוי על המציאות
האלוקית על התכונות האלוקיות שבה

הנשמה הכלי הוא רוחני דהיינו מעבר לזמן
ומקום כלי שלם כלי גדול וד ולא על פירורים

כמו בגשמיות הזמן הוא רוחני זאת אומרת
שהוא

אחדותי זה מעבר לזמן ומקום
גשמיים כמו למשל אהבה שהיא מעבר לזמן ביחס

לתאווה

גם היות והכלים הרוחניים הם בהשוואת הצורה
לאלוקות ממילא הם בנצח הם באחדות אלוקית

הם לא נפסדים אל הכלים הגשמיות הכילים
הגשמיים והגשמיות הם בשינוי

סוה
מהאלופות ממילא הם נפסדים ונתונים לזמן

הגשמי ממילא הם נהדרים מתקלים ונפסד כמו
כל הטבע של החומר הגשמי הגוף של

האדם וגם בזמנים יותר ארוכים האטומים
הגלקסיות וכל מה שהתחת זמן

ומקום
ויש במציאות העליונה רצונות רוחניים דינם

זה רצונות גבוהים נפשיים של
הנשמה החומר והצורה שם הם אמיתיים כי

החומר הוא כלי של רצון לקבל

רוחני והצורה היא אמיתית כי בכדי להידבק
בבורא להשפיע נחת רוח לבורא עם זאת בבי

דטומאה
החומר הוא אמיתי כי זה כן רצון לקבל רוחני

אבל הצורה היא לא אמיתית כי זה רצון לקבל
לעצמו אבל זה

יתוקן אבל פה במציאות הגשמית ממש גם החומר
וגם הצורה הם נפסדים לכן לעתיד לבוא כל

הגשמיות עצמה תעלם ברגע שהיא תסיים את
התפקיד שלה כי לא יכול להיות להמקום בנצח

כי היא בנוייה על יסוד
מדומה אבל היא כן מחוייבת למציאות ה

לכן כאילו אומרים גם למרות שזה מאוד מורגש
לנו כאילו כקיים אבל אומרים בעצם שהקליפ

לא קיימות למה כי לא יכול להיות דבר
שמכחיש את הבורא שמפריד מהבורא זה השליה

אבל זה לא יכול להיות אמיתי כי אין אמת
כזאת יכול להיות דבר שסותר את הבורא את

האלוקות לא ייתכן דבר

כזה לכן
אנחנו אומרים שזה השליה ביחס לאמת אבל

ביחס לתודעה שלנו כרגע זה לא מרגיש אשליה
בדיוק אם אדם יתנו לו כפה או יהיה לו כאב

עצבי או כאב
שיניים

או פשות רגל הוא לא רגיש כזה
אשלייתי למרות שבסוף הכל רגש של הנפש

והתודעה ואם התודעה תתעלה מעל המקום הזה
והיא תהיה פה אז פחות יהיה אכפת לנו מה

קורה פה אבל כל עוד אנחנו פה אנחנו כן
מאוד מתפעלים ממה שקורה פה שניה אני חייב

לסדר את הגרון רגע א נעשה הפסקה
רגע שנייה

אחת

אוקיי כאן גם התורה ומצוות הם רוחניים
והם לא תורה ומצוות

בצעצועים מצד שני
אבל אם לא נתאמן בצעצועים בתורה ומצוות

כאן אז
לא לא יתנו לנו בחיים להתעסק עם תורה

ומצוות

אמיתיים
אוקיי כאן זה נקרא לא לשמ דלא לשמה קראתי

לזה והרצונות הם
גשמיים כאן התורה ומצוות הם שזה נקרא

תחתית תחתית עולם העשיה שזה המטריקס כל מה
שהסברנו פה אתם רואים כל הקו הזה פה מתחת

למראה
הגשמית כאן אתר המצוות הם גשמיים דהיינו

חיצוניים אבל הם גירוי לתורה ומצוות
הרוחניים וגם הם נצרכים זה נקודת הקשר זה

כמו ערוץ תקשורת אבל זה רק החיוג הראשוני
צריך גם את את השלוחה המתאימה וזה כבר

קשור לעבודת התודעה

והכוונה כאן הכל זה סימנים וסמלים ביחס
לעולם הרוחני נקרא גם פירורים גשמיים כי

זה רצונות מאוד מאוד קטנטנים נפסדים
וזמניים ביחס לתודעה הרוחנית האלוקית כאן

הכל אימון הכנה וגם שמירה כי לא מראים לי
דברים שאני לא מוכן

אליהם הרצונות הם מאוד קטנים ביחס לרצון
הרוחני דווקא הרצון לקבל האמיתי הוא

ברוחני לא בגשמי בדומה להבדל בין רצון
לקבל של אדם

לדומם כאן הניצוצות ממש יש פה ניצוצות של
רצונות ביחס לרצון הרוחני זעה של חיים או

זאה של זעה של חיים כי פה הזעה של החיים
בזמן

התיקון באופן כללי הרצון של האדם מתחלק
לדומם צומח חי

ומדבר דומם זה הרצון לקיום בסיסי
הכרח צומח זה רצון לתאוות אנושיות גדילה

מעבר להכרח את יכול להיות גם כסף

רווחה וכולי חי זה כבר רצון מפותח יותר
לכבוד וממשלה אבל לא רק בקטע של רח בקטע

של ממש תענוג מכבוד שליטה

וכולי
מדבר זה רצון למושכלות זה גם נקרא קנאה

הרגש מחוץ
אלי כי הרצון למושכלות זה כמו משהו שהוא

מחוץ אלי מעבר

אליי

זה כמו קנאה כבוד ותאווה
זה כמו התאווה זה כמו ה כבוד וכאן זה כמו

הקנאה מדובר על קנאת זה תלוי כאילו יש לזה
שני אספקטים יש קנאת סופרים תרבה חוכמה

ויש קנאת חמורים תרבה
חומריות אבל במצב התקין הקנאה מפתחת את

האדם כי היא מאפשרת לו לרצות דברים מעבר
לגבול מחוץ לעצמו כמו שהשכל של האדם מפתח

אותו הרבה הרבה מעבר למקום הרגיל
שלו הרצונות האלה קיימים גם במציאות

הרוחנית רק שמה החומר שלהם אמיתי וכאן
החומר שלהם הוא חומר של צעצועים אבל מפה

מתחילים אז ככה הרצון של לקבל של האדם
התפתח בגשמיות ממש וגם ברוחניות רק שם זה

קורה מבחינה
רוחנית גם דרך זה הרצונות פה אפשר לגרות

ולעורר את הרצונות
כאן שגם פה יש מדבר חי צמח

דומם

עכשיו יש את בי ה דקדושה וביה דטומאה
כל הגשמיות עצמה היא לא לשמה בטבעה

בעולם הרוחני היות ואנחנו בזמן תיקון יש
גם את ביד הקדושה וביד הטומאה ה לשמה הלא

לשמה שבא להביל לשמה בצורה טובה הוא מתחיל
מעולם העשייה

הרוחני ומעולם היצירה זה כבר מתחילה מדרגת
לשמה באופן כללי יש בזה עוד הבחנות אבל

לשמה הכללי מתחיל מעולם
היצירה אז מתחילה גם העבודה האמיתית

ועולים לפי המדרגות

אוקיי קראנו לזה גם נפש דנפש לנפש דעולם
הצע צוים למה כי נפש לנפש עצמו זה בעולם

העשייה הרוחני שזה מדרגה גבוהה
דווקא אז פה זה מי ניצוץ של נפש דנפש דנפש

נהיר הוא דקיק
דקיק

אוקיי עכשיו אמרנו שפה הכלי הוא אשלייתי
או הדמייתי ופה הכלים האמיתיים אני

צמצמתי את הציור כמה
שיכולתי אבל המדבר חי צומח דומם זה גם

נמצא פה רק פה זה מבחינה

רוחנית כמשל יכולה להיות לאדם תאווה
גופנית או חיצונית טכנית של תאווה לגמרי

של בשרים או יכול להיות בו משהו נפשי
רוחני של אהבה אז זה כמשל זה דבר ש יותר

קרוב לפה
אז אם האדם תופס רק את התאווה חיצונית אז

זה
כאילו יש לו רק את הדבר חיצוני אם הוא

עכשיו אנחנו בגדול גם בזמן ההכנה אנחנו
צריכים לחבר את ה דבר מפה לדבר הרוחני

שהוא ישמש אותנו למשל האדם מקיים יחסי
אישות שזה יהיה אמצעי לאהבה להתחברות

לאשתו
עכשיו נגיד תאוות האישות היא נחשבת תאווה

חזקה לרוב בני
העולם אם אני עושה אותה בלי אהבה אז אפילו

אלף תאוות אישות של הרבה
פשרים זה לא משתווה לתאווה אחת אמיתית עם

אישה אחת מאהבה טהורה אהבת אמת למה כי פה
לקחתי את הדבר הגשמי וצירפתי אותו למשהו

רוחני וזה מעצים אותו באלפי מונים לכן
בטווח הרחוק אהבה

זה דבר עצום הרבה יותר מתאווה חיצונית רק
התאווה חיצונית היא יותר זולה יותר זמינה

יותר
מהירה אבל מה ממלא באמת את האדם אהבה

עכשיו כל התאבות
הגשמיות דומם צומח חי

מדבר
זה זאת אומרת אין להם ממש נשמה הם כאילו

מגרים את
האדם אבל בסוף האדם ניזון מהנפש לא מהגוף

אז גם אם אכלתי הרבה זה לא ממלא אותי באמת
זה נותן לי השליה של מילוי אבל בסוף

היום זה לא באמת מה שממלא אותי כי אני
רוצה מילוי מהכלים הרוחניים כי זה העני

האמיתי שלי פה אלף גרגירי חול לא ירבו את
צמאוני לכן גם אם האדם ממלא את הדומם צומח

חי מדבר חצי תאוותו בידו זה לא ממלא אותו
הוא עדיין מרגיש רק למה כי מה שהוא רוצה

באמת נמצא בעולם הרוחני כאן החומר
האמיתי זה רק בא לגרות אותו לפה אם הוא

הצליח דרך הגירוי להתקשר קצת לפה אז הוא
מרגיש יותר שלם יותר מחובר אבל אם הוא פעל

את הגירוי הגשמי ונשאר בגשמיות אז הוא
מרגיש רג בדיכאון חסר משמעות עכשיו

מלמעלה נותנים
הלוואה מפזרים לפה קצת ניצוצי קדושה

כאילו בשלט רחוק כדי כאילו לתת קיום
לגשמיות שהיא תתפקד אבל זה לא נשאר לה

הרבה זמן זה בהלוואה לכן מתי שהוא נגמר
הדלק לאדם ואז הוא מדוכה הוא חסר חיות

התעבות כבר לא ממלאות אותו הוא משיג הרבה
רכוש והוא רואה שזה לא מה שהוא רוצה כי

הוא רוצה בניין רוחני לא בניין גשמי
הבניין גשמי זה רק אשליה זה סמל כאילו זה

בא לתת הרגשה של גדלות של
[מוזיקה]

אה של רכוש אבל הרכוש האמיתי זה רכוש של
הנשמה לא בניין גשמי הבנות רוחניות של

התחברות אלוקית זה הרכוש האמיתי אבל
הבניין הזה לא נמצא במטריקס הוא נמצא פה

אבל זה כאילו בדמיון הרוחני מהטעמים של
האימון ואז בעצם האדם בונה פה מלא בניינים

אבל זה לא מה שהוא רוצה הוא רוצה בניינים
פה אז יהיה לו בניין קטן פה אבל הרבה

בניינים פה אז הוא יהיה פי 1000 יותר
מאושר למה כי רק פה הכלי האמיתי פה זה

השליה זה כמו שיהיה לי הרבה בניינים במשחק
מחשב אבל זה לא החיים האמיתיים אז מה זה

עוזר לי עכשיו זה רק
בריכה ובסוף

היום אני זה הנשמה אני לא

הגוף
לכן כאן הרצונות האמיתיים לכן האדם פועל

פה הרבה תאוות הרבה רצונות והוא לא מלא
למה כי מה שהוא רוצה באמת נמצא כאן בעולם

הרוחני יותר מזה גם התורה ומצוות עצמם
שמקימים

פה זה רק הפתח התורה ומצוות האמיתיים
נמצאים

כאן רק באופן טבעי התורה
המצוות שהם כאילו לוקחים את הגשמיות

ומסדרים אותה בדמיון לרוחני בדמיון הרוחני
המדויק ומתוקן אז הם יותר מגרים לרוחניות

לכן הם מאוד
חשובים אבל גם בהם צריך את הכוונה ואת

התודעה ואת העבודה הנצרכת בפנימיות וכאן
נכנסת התורה וחוכמת הקבלה והחסידות וכולי

אוקיי

עכשיו
באדם יש את כוח השכל ואת כוח הדמיון שזה

כוחות
רוחניים

אמנם
הם כאן

נופלים תחת החוק של הזמן
והמקום והם רק ענף של השכל והדמיון

הרוחניים שהם מעבר לזמן
ומקום שזה נקרא הנפש השכלית והבינה

שבאדם אבל השכל והדמיון זה גם מה שפיתח את
האנושות כמו בסרט כוכב הקופים באמת הקופים

לא יכלו לשלוט אולי הקוף שבאדם כן אבל לא
הקוף עצמו כי אין לו את אין לו את צד השכל

והדמיון כמו באדם וגם אם יש לו טיפה כל
אוטומטי

או דמיון מאוד מינימלי זה בתוך גבולו רק
לאדם יש את צד השכל והדמיון מעבר לו כי זה

כנגד החלק אלוק ה ממעל שבו כנגד הנפש
השכלית שזה כמו צורה וחומר שהדמיון זה

החומר הרוחני והשכל זה הצורה
הרוחנית וכנגד השכל זה לעלות מעל הזמן

והדמיון זה לעלות מעל המקום לכן דרך השכל
והדמיון האדם מתפתח מבחינה

גשמית אבל גם מבחינה רוחנית רואים למשל
הטכנולוגיה שבעיקר התפתחה בשנים האחרונות

או במאות האחרונות כנגד גילוי הזוהר בעולם
זה לא סתם צריך להגיד שזה סוג של סימן

שהנפש יתפתחו וזה תבטא גם בגשמיות הסברנו
את זה בשיעורים הקודמים הטכנולוגיה מה היא

עושה היא כאילו מקצרת את הזמן והמקום שזה
בעצם כמו ברוחני שאין זמן ומקום אינטרנט

הכל מהיר הכל עובר ברגע אחד הידע דומה
לרוחני לכאורה רק במסגרת ההדמיה הגשמית כי

אני יכול להעביר ידע אבל לא באמת להתחבר
למרות שאני יכול לעשות שידור חי למיליון

אייש אבל מרגיש רק את עצמי וכל אחד חושב
על עצמו אז זה רק אמצעי כן זה רק גירוי זה

יכול להיות גם אתה יכול לדבר על מיליון
אנשים והם לא מבינים מה אתה רוצה מהמהם אז

זה לא בהכרח מחבר אב זה רק גירוי לחיבור
כן אבל זה יכול להיות גירוי טוב ו צריך

להשתמש בדברים האלה אנחנו לא נגד בכלל בכל
מקרה הטכנולוגיה היא כאילו מקצרת את הזמן

והמקום אבל מצד
שני זה יכול לעשות הפוך מה הרי הטכנולוגיה

בא לעשות את הכל נוח ויותר
מהר שזה כנגד זמן מהר ומקום שיהיה יותר

נוח אבל מצד שני יכולה לה להגביר בנו את
העצלות והעייפות והתאווה

ואז במקום לקצר לי את הזמן ומקום היא
כאילו קיצרה לי את הזמן ומקום מבחוץ אבל

היא העריכה לי אותו מבחינה נפשית ני הייתי
פתאום יותר

עצלן שה עצלות זה נגיד כמו כוח המשיכה
שמושך רציות אז בעצם מצד אחד הטכנולוגיה

עשתה לי את הכל יותר מהר ויותר קרוב
אבל מצד שני זה גרם לי כי השתמשתי בזה לא

נכון להיות יותר עצלן ואז מה
קרה

כאילו זה לא באמת עוזר לי למה כי אני
עכשיו יותר עצלן אז לכאורה קיצרתי את הזמן

והמקום בחוץ אבל הערכתי אותם בתוכי כי אני
יותר עצלן ואיתי אז זה כאילו בא לפצות על

זה שאני עכשיו יותר עצלן אבל זה לא באמת
מפצה למה כי זה כל פעם הפוך אותי עוד יותר

עצלן ועוד יותר חלש ועוד יותר
זה לכן לכאורה הטכנולוגיה יכולה לעשות

הפוך אבל אם אני אשתמש ב נכון אז היא דבר
טוב וזה לא סתם ככה כי כאילו החומר הגשמי

בא או ההתפתחות האנושית היא כאילו באה
להיות דומה לרוחני וכמו שברוח אין זמן

ומקום אז כאילו ה אדם מנסה באמצעות השכל
והדמיון

לשכלל ולקצר את הזמן והמקום בגשמיות שצריך
שכל לזה ודמיון

וכישרון והרבה דמיון כדי לפתח דברים לגלות
דברים אבל אם גם הטכנולוגיה וגם הבינה

המלאכותית לא ישמשו לי או יפנו אותי
להתעסק בצד האדם אז הם יגרמו להפך הם

יעריכו לי את הזמן והמקום כי אולי יש לי
טלפון ואני יכול לראות את כל השיעורים

בעולם אבל אין לי כוח לשמוע את השיעורים
האלה ופעם היה לי כוח לטפס לער בשביל

לשמוע שיעור
אחד אז באמת המציאות מאזנת את

עצמה אנחנו צריכים לשאוף
לאיזון זאת אומרת להשתמש בטכנולוגיה אבל

בשביל הצד האדם שבנו ואז זה יהיה טוב
ואפילו יהיה מצוין אפשר לראות שיעור

באינטרנט
אבל מצד שני זה יכול לנתק כי אז האדם

מסתפק בשיעור באינטרנט ולא יבוא ולא יחייה
חי החברה ויאבד הרבה דברים חשובים לכן

עליה וקוץ

אוקיי יש עוד
דבר אמרנו שפה הרצונות הם קטנים הם לא

אמיתיים הם
חלקיים על ידי כישוף שזה פחות רלוונטי

לדורנו או על ידי סמים מה סמים עושים הם
מטשטשים במוח הגשמי בתודעה הגשמית מגרים

את ה מעבר לזמן
ומקום רק הסמים עושים את זה בצורה לא

נכונה ואז מה
קורה זה כאילו מעלה את האדם עד לפה ובגלל

שפה זה קרוב
לרוחני אז הוא מרגיש התרוממות רוח הרגשות

גדולות הרגשות מעבר אבל בגלל שזה לא היה
בצורה מתוקנת על פי מדרגות של יגיעה עבודה

תורה ומצוות והשוואת הצורה
אז זה פוגע בו כי זה כמו לקבל חוכמה בלי

חסדים ואז זה מחליש את הנפש דומה למה
שהטכנולוגיה עושה רק פה בצורה הרבה יותר

חזקה כי זה גם פוגע מבחינה ביולוגית אבל
גם מבחינה נפשית ממש ולעתים אם זה שמים

קשים זה גורם לעתים לנזקים בלתי הפכים
אפילו לעתים זה משאיר גם מחסומים שכאילו

הם פה טיפה
פתוחים ופה הכל בנוי בצורה שזה בא לשמור

על האדם שלא יראה מה שלא צריך או שלא
יטפטפו לו לפה דברים שיבלבלו לו את הדמיון

ויגרמו לו לאיבו כמו בתקשור כמו בשדים
בטומאה והסמים הם משבשים את המנגנון

הזה זה כמו כ חוכמה בלי חסדים מצד הטו כי
הם מגרים את המעבר לזמן ומקום אבל בצורה

של חוכמה בלי חסדים לא בצורה מתוקנת ואז
מה קורה לאדם

הוא עולה אבל אז הוא נופל למה כי הוא לא
קנה את זה על ידי עבודה

והגיעה לכן צריך להיזהר מזה כי זה מאוד
מפת זה נן לי כאילו להרגיש מעבר לזמן ומקו

מחובר לכולם ב אבל לא שילמתי על זה בדרך
העבודה האמיתית בהתפתחות של הדומם צמחיים

מדבר ויותר מזה זה גם מנתק אותי דומם צמ
חי מדבר וזה מפיל אותי הרבה פעמים

כאילו להישאר
בזה ואני מאבד את המשמעות של כל כל מה

שפה או אם לא בדיתי את המשמעות כי כל אחד
כמובן מתפעל אחרת או לפי מה שהוא לקח זה

תלוי בהרבה דברים תלוי בנפש בכוונה שהוא
לקח אבל זה לא משנה הכלל הכללי הוא שלקבל

חוכמה בלי חסדים לעורר את התודעה את הנפש
על ידי חומר חיצוני ולא על ידי עבודה

פנימית של תורה ומצוות עבודת מידות וסדר
ההתפתחות הנכון זה פוגם באדם והוא משלם על

זה ריבית אחר כך למה כי הוא נהיה תלוי
בדבר החיצוני והוא צובר ריביות של תשלום

נפשי כי הוא ראה דברים שהוא לא שילם עליהם
לכן ממילא הם הסתלקו ממנו אחר כך וגם אם

הוא כך שמים כל החיים כדי כאילו גם מה
הסמים מוזרים כי פה כל הדומם צומח חי

הרצונות האלה
בגלל שהם רק דמיה הם רק צעצועים אז הם

מאוד מאוד מוגבלים מאוד מאוד קטנים אחרי
שהאדם ממצא אותם לא סתם 80% מהסל לוקחים

סמים אם לא יותר כי אחרי שהאדם ממצא את זה
הוא ריק זה לא ממלא אותו למה כי המילוי

האמיתי נמצא פה אז הסמים כאילו נותנים לו
השליה שהוא מתקרב לפה ואז הוא בעצם זה

כאילו לוקח אותו מכל הדיכאון של הגשמיות
לכאורה זה דבר מגניב כאילו למה לא תכלס אם

לא הה רוחניות אז לשן כל הם סמים אין מה
אחרת מה יש עוד לעשות פה וזה סם המוות זה

לא סם החיים עכשיו גם התורה היא שם למה כי
היא לוקחת את האדם מעבר לזמן ומקום אבל

היא נקראת באמת בכתובים ם החיים למה כי
חיים זה נקרא השוואת הצורה למציל כי זה שם

דהיינו לוקח את האדם מעבר לזמן ומקום אבל
על פי חוקי הקדושה על פי חוקי השוואת

הצורה בצורה מבוקרת ומתוקנת וזה מותר למה
כי זה לא גורם לשבירת כלים כי זה חוכמה עם

חסדים זה יין
המשמח אבל יין המשקר כמו סמים וכל הדברים

האלה כולל אפילו הטכנולוגיה במידת
מהמה

זה פוגם באדם כי זה חוכמה בלי חסדים ואז
הוא ייפול וגם יש הגבלה של הביולוגיה

הגשמית שכי היא בנוייה גם על פי החוקים
הרוחניים בסוף רק עם יותר הסתרה אז בסופו

של דבר זה יגרום לאדם חולי או בעיות
נפשיות או פגם גדול כי כאילו עבר על

החוקים
העליונים זה יכול לגרום גם לך עודות דברים

אבל אני אומר מעבר לזה אפילו אדם עושה
מדיטציה ויש לו מערכת עצבים כמו של

האינדיאנים
בשמים לאו דווקא א וד

אלא דברים יותר רציניים כל דבר
אבל גם לא משנה כל דבר שהוא חוכמה בלי

חסדים הוא גורם לאותו אפקט ר כמובן יש בזה
דרגות י שמים קשים

כבדים לכן הסם מגרה חוכמה בלי חסדים וזה
דבר מאוד מאוד פוגם באמת עובדי עבודה זרה

היו לוקחים פטריות
היו כדי לתקשר כדי להתנבא

לעורר את הדמיון הרוחני יותר וכולי וכולי
אבל זה מורבה בשדים בקליפות נבואה זה משהו

אחר זה על ידי השוואת הצורה לאלוקות על
ידי טהרה כלי רוחני אמיתי כל הכללים האלה

זה משהו אחר לגמרי זה חוכמה עם חסדים זה
שם חיים

אבל הדברים האלה הם סם המוות מה זה כישוף
זה גם חוכמה בלי חסדים אבל מבחינה

רוחנית זה מי שה שיש לו רצון חזק רצון
רוחני שהוא אפילו כבר נמצא פה כאן בחלקים

האלה והוא נפל
לפה או שהוא בין

לבין אז הכישוף זה כמו סמים

רוחניים אבל יש את זה גם במדרגות נמוכות
וקטנות אבל זה רק ענפים

רחוקים לכן צריך להיזהר מאוד מהסמים כי זה
בא לפצות על הגשמיות

הנפסדת
אבל זה פוגם יותר כי אי אפשר לדלג על

העבודה שצריך לעשות

פה זה כאילו מכניס את האדם לחובות
[מוזיקה]

כי כדי לקבל רוחניות צריך לוותר על הרצון
להתפתח להטהר וזה

רק מעכב את האדם זה כאילו נותן לו הרגשת א
אבל זה אי שהוא

קיבל בצורה לא אמיתית כי הוא לא שילם על
זה

בחסדים ובסוף הבורא יבוא עם החשבון למה כי
צריך להגיע לאי לאהבה להתחברות על ידי

עבודה והגיעה למעלה מהדעת והסמים כאילו
נתנו לי את זה בתוך הדעת על ידי דילוג

מדרגה כאילו אבל אין דבר כזה החשבון יגיע
לכן צריך להיזהר

מזה אוקיי מה עוד אנחנו יכולים להגיד

כייצד על האדם לפעול
נכון הוא צריך להשתמש בכל הרצונות שיש לו

בתוך מסגרת התורה ומצוות כאמצעי להתחבר
לרוחני בשלב הראשון הוא משתמש ברצונות

הגשמיים ובתורה ומצוות הגשמיים כ מתוך
מטרה

לגרות את הרצון שלו לרוחניות שנמצאת כאן
מעבר לזמן

ומקום וככל שהוא מתאר את הרצון לקבל שלו
הוא עולה מדרגה ועוד מדרגה ועוד מדרגה עד

שהוא עובר אזה מדרגה כללית הוא מתחיל
להיוולד לעולם הרוחני בהתחלה לתחתית עולם

העשייה
ואז הוא מתיר עוד חלק מהרצון לקבל על ידי

תורה ומצוות ומעשים
טובים ובעיקר הכוונה שבהם הוא עולה עוד

מדרגה
רגע מתאר עוד קצת עו לעוד מדרגה עוד קצת

עוד מדרגה עוד מדרגה כשהוא מגיע לפה זה
כבר מדרגה מאוד מאוד גבוהה זה נקרא עוסק

בתורה ומצבות לשמה ואז מגלים לו רזה תורה
נעשה כמעיין המתגבר כנער שאינו פוסק ופה

מתחילה העבודה האמיתית
והרצינית אבל גם כל זה אין לזלזל בזה כי

בלי כל העבודה פה לא מגיעים לפה פה מתחילה
אבל העבודה אמיתית כאן מתחילים לתקן

רצונות רוחניים מאוד מאוד גדולים זה גם
עובדה הרבה הרבה יותר קשה אבל גם האדם הוא

אדם גדול בהתאם למדרגות
שפה ואז כשהוא גם עולה לפה גם זה עבודה

מאוד קשה כי פה צריך לתקן רצונות מאוד
גדולים ולוותר עליהם גם וכשהוא מגיע

לאצילות זה כבר נקרא תשובה
מאהבה השגחת

הנצחיות א וזה כבר הוא תיקן פה את כל המצ
ציות הזאת שבעצם הוא עבר דרך הביע דטומאה

שזה הרצונות שמעורבים בקליפות וצריך לברור
אותם ולהעלות את הניצוצות לאצילות את

הצורה הרוחנית וכשהוא סיים את הבירור על
פי תפקידו שורש נשמתו והתהליך שיש לו

לעשות והוא הגיע לאצילות
בכב אז הוא כאילו סיים את הזמן של התיקון

ופה מתחילה עבודה אחרת שזה פחות רלוונטי
כרגע

של מדרגות מאוד מאוד גבוהות אבל הזמן של
התיקון זה כל העסק הזה לכן אנחנו מדברים

מזה מפה זה כבר צדיקים ילכו מחיל אל
חיל מגיעים למדרגות גבוהות של השגת אלוקות

ואהבת הבורא בדרגות שלא
נתפסות אבל לפני זה יש לנו הרבה הרבה

עבודה פה אבל גם אדם שנמצא פה
ש

99% 99 מבני העולם נמצאים
פה

א לשעתו ולא בקביעות הם יכולים קצת להעלות
ובלי סמים

כן לטעום מהעולמות הרוחניים אבל זה רק
טעימה קטנה ואז מחזירים אותנו

לפה כי לא קנינו את זה בקביעות אבל באופן
כללי גם כל מי ש פה היות ואנחנו צריכים את

הזמן ומקום כדי לעבוד אז תמיד מחזירים
אותנו לפה כמו קרוסלה כזאת כמו נדנדה אבל

אתה מתנדנד בהתאם למדרגה שלך יש כאלה
מתנדנדים עשייה לתחתית השייה ויש כלה מ

יצירה לתחתית השייה וכולי כל אחד לפי

מדרגתו וגם צריך להגיד
שצדיקים מאוד גדולים הרבה מהעבודה שלהם

היא כבר בעיקר
פה והעבודה שלהם פה היא מאוד מאוד משנית

וזניחה אבל בתחילת העבודה בזמן
ההכנה בלי העבודה פה לא מגיעים לפה זאת

אומרת בזמן ההכנה בזמן הלא לשמ דלא לשמע
העבודה פה היא מאוד מאוד מאוד משמעותית כי

היא מכינה אותי לעבודה פה אחרי שאני כבר
אהיה צדיק אז רוב העבודה היא בכלל תהיה פה

ופה זה יהיה רק איזה משהו על
הדרך אבל מה עושים הקליפות אומרים לך

תעבוד בעיקר פה ופה תזלזל אבל זה שקר למה
כי אתה לא באמת צדיק אתה לא באמת פה זה

סתם
פילוסופיה ואז אתה כאילו

א אין לך את הקרקע אבל גם אין לך באמת את
הרוח אתה כמו איזה שד זה פילוסופיה ואז

אתה מאבד גם פה וגם גם פה לכן הדרך הנכונה
להשתמש

בגשמיות כאמצעי לגרות את הרוחניות כאמצעי
להתאמן עעל הרוחניות כאמצעי להכין אותנו

לרוחניות ושנזכה יפתחו לנו גם את התודעה
הרוחנית בלי סמים כן שהיא נמצאת כאן

במסגרת הציור זה רק דוגמה כמובן דוגמה יפה
אבל זה

דוגמה יש גם את התרג איטין
זה נקרא לא לשמה ותרי פקודין טריג יטין זה

מלשון עצות זה גם נמצא פה הטרי גיטין רק
פה הם מקבלים משמעות

רצינית ופה הם רק הכנה הטריה גיטין זה
שאני מקיים את המצוות ואת התורה רק

בחיצוניות שבה אבל לא מופקד לי האור
האלוקי הרוחני הגבוה שבה כי זה רק בל שמ

יכול להיות בבחינת מגלים לו רזה תורה
ונעשה כ מעיין המתגבר אבל כשהגעתי ל לשמה

אז אני גם משיג את האור האלוקי האדיר שבכל
מצווה ומצווה גם אז אני צריך לקבל אותו

לשם שמיים אבל לפחות מראים לי אותו פה לא
כל כך מראים לי אותו או ש מראים לי אותו

בנצנוץ קטן מדי פעם כי אני עדיין לא ראוי
עכשיו פה האדם חושב שהוא מכיר את האני שלו

אבל בעצם הוא כל פעם מקבל חתיכת פאזל מאוד
קטנה מהרצון שלו עוד חתיכה דומם עוד חתיכה

מהצומח עוד חתיכה מהחי א עוד חתיכה מהמדבר
הוא כל פעם עובד על חתיכה אחרת מהפאזל לכן

יש בנו הרבה רצונות בתת המודה שהם גנוזים
לנו כרגע ואם הם יתגלו לנו פתאום נרגיש

מציאות נפשית אחרת לגמרי אפילו מבחינה
גשמית ממש לעיתים האדם חושב שהוא מכיר את

עצמו יודע מי הוא אבל הוא מכיר רק את
החלקי פאזל שנתנו לו יש לו עוד הרבה הרבה

חלקים בפאזל של העולם הרוחני שלו ואפילו
של הנפש הבהמית שעוד לא נתנו לו כרגע

הסתירו אותם ממנו ויכול להיות אם יגלו לו
את החתיכה

הזאת
פתאום העסק יהיה אחרת למה כי בהת בהתחלה

נגיד נותנים לנו 10 גרם של הרצון לקבל אחר
כך 20 גרם אחר כך 30 אחר כך קילו פתאום אז

בקילו פתאום אני חובה את המציאות אחרת
לגמרי יכול להיות ב-10 גרם אהבתי את כל

החברים רציתי להשפיע לכל עם ישראל פתאום
נתנו לי קילו של רצון לקבל פתאום קשה לי

להשפיע פתאום אני מרגיש כמה אני צריך
לדאוג לעצמי פתאום הרצון לכבוד כבד

עליי עכשיו צדיקים היות והם גם מאוד מעבר
לזמן ומקום אז הם עוברים הרבה מהלכים

שלאנשים לוקח פה לעתים אלף שנה ומאות שנה
והרבה גלגולים עוברים לעתים ביום אחד מה

שאחרים עוברים בשנים
ויותר כי כשאתה גם במציאות

הרוחנית כי בסוף הזמן
והחוויה היא בתודעה הרוחנית רק זה כאילו

עובר לנו דרך המסננת של המראה הגשמית
בדומה

לחלום אבל זה כמו משהו ששומר עלינו מאפשר
לנו להתאמן בצורה מבוקרת ומתוקנת והסמים

כמו שאמ אמרתי הם פוגמים בזה כי זה כמו
גיל קליפות הטמאות זה יש לזה תפקיד גם

כן כל דבר
ותפקידו אוקיי אז זה באופן כללי המפה של

המציאות כמובן יש עוד הרבה מה לחלק ולפרוט
אני אחר כך אצטרף עוד שיעורים שמדברים

מהעניין

פילי

אשלייתי כמו שהסברנו בהרחבה בשיעור הקודם
וכדאי לראות את זה אני רק

מסכם צריך לחזור על

הדברים רובנו נמצאים כאן מתחת
תחתית עולם העשייה

בתודעה הגשמית תודעה הגשמית היא

כמו

צעצועים וקראנו

לזה

מראה

גשמית עכשיו כל הרצונות שהם
פה הם רצונות מאוד מאוד קטנים שהם נתונים

לזמן ומקום א דרך חילוף ותמורה אנחנו
מתחילים מפה אבל למה כי אי אפשר לתת לנו

להתאמן ישר על הנצח על דברים רוחניים
אנחנו לא אנחנו צריכים לעבור תהליך לעלות

מעלה מעלה על סדר המדרגה אבל כל פעם שהאדם
א מאמן את עצמו ו לתקן עוד רצון ועוד רצון

לאט לאט הוא עולה לופה לרוחניות
לנצחיות אבל צריך להבין

שהמראה היא רק מפגישה אותנו עם האני שלנו
עם הנשמה

שלנו אומר בעל הסולם במאמר
השחירה מופת גלוי אין חיסרון בגשמיות כלל

אומנם כל חיסרון ושלמות טבוע ברוחניות זאת
אומרת

הכללים מה שלמדנו בשיעור הקודם מה זה כלים
מה זה חיסרון מה זה רצון כלים אמיתיים הם

נמצאים פה הבורא לא ברא פירורים
צעצועים דברים זמניים זה רק אמצעי זה רק

סימולציה שעוזרת לנו לאמן את הנפש שלנו
אבל הכלי האמיתי נמצא ברוחניות רק מה אני

אנחנו לא יכולים ישר לפעול פה אז דרך זה
אנחנו נפגשים ומגרים את הכלי הרוחני אבל

את התוצאה ואת התענוג ואת החווייה איפה
נקבל באמת בכלי הרוחני לא בכלי

הגשמי לכן הדומם צומח חיים

מדבר הם נמצאים גם בכלי הרוחני כמובן
שהם בעצם ד מדרגות של הרצון

לקבל כנגד חוכמה בינה תפארת
ומלכות אבל הם מופיעים גם כאן בעולם

הזה
דומם צומח חי

מדבר כפי שאנחנו מכירים אותם בפשטות דומם
זה הרצון להתקיים שמח עשירות ותאווה חי

יחסים חברתיים תשומת לב ערכה מדבר חוכמה
משקלות תענוגים גבוהים

מאוד אבל כאן הם עדיין
מוגבלים לדברים גשמיים למה כי גם אם

באמצעות השכל פיתחתי דברים חדשים או חקרתי
דברים אחורה בזמן נגיד מצאתי עצמות של

דינזאור מצאתי תגליות מצאתי נפט השתמשתי
בכ האלה של השכל והדמיון שהם מאוד

משוכללים אבל השתמשתי תם עדיין במרה
הגשמית אז נתי בזמן קצת ביחס לחי צומח

דומם על ידי
השכל אבל אני עדיין כל כולי

תחת הזמן והמקום הכלליים של התודעה
הגשמית לכן מה אני צריך

לעשות להשתמש בכלים האלה אבל לא בשביל שהם
יבואו וישארו פה לא בשביל המראה הגשמית

אלא כדי להתחבר למראה הרוחנית לאספקה
הרוחנית לכלי

הנצחי עכשיו איך אני יודע לחבר בין זה לזה
מאיפה לי לדעת איך לעשות את

זה איך אני אחבר בין החיצוניות

לפנימיות זה התורה מלמדת
אותנו היא מדברת איתנו בשפת הענפים זה

השפה של העולם הזה של שפת המקובלים ומספרת
לנו על העולם הרוחני על העולם הנצחי

אבל בשביל זה אנחנו צריכים להכיר את העולם
הזה זה כמו ידברו על על אהבה עם מישהו שלא

חווה אהבה זה כמו ידברו על טעם של גלידה
עם מישהו שלא טעם אף פעם

גלידה אז איך הוא יבין אבל מה האמת שאנחנו
כן תאמנו גלידה רוחנית איפה

במלכות ד אינסוף לא דיברנו עליה אבל זה מה
שלומדים בחוכמה במחשבת הבריאה לכן זה קיים

בנו בתת מודה בתת מודה הרוחני שלנו אנחנו
צריכים אבל לגרות ולהעיר את התת מודה

הרוחני שלנו לכן אנחנו פועלים פה בעולם
הזה מניח תפילין נותן צדקה שם

ציצית
א מטייל בטבע לא משנה אין בפעולות פשוטות

ואין בעיקר על ידי תורה

ומצוות אבל לא בשביל להישאר פה במעשה אלא
בשביל שהם יחברו אותי

לפנימיות לכן מצווה בלי כוונה זה גוף בלי
נשמה כי אם המצווה היא באה רק בשביל המראה

אז פספסתי את העניין אני חייב שהמצווה
תחבר אותי לעולם הרוחני עכשיו זה גם מדרגה

לקיים את המצוות רק פה זה נקרא דומם
דקדושה אבל זה לא מספיק למה

כי הקדוש ברוך הוא לא רוצה שנקבל זה לא
עובד ככה כמו

שאמרנו לנשים
וקטנים מספרים את זה עד שתרבה דעתן ו

התחכמו חוכמה ייתרה מגלים להם ר זה לאט
לאט מה שאומר הרמבם עזה רז לשמה שחייב

להשיק פנימיות עכשיו בהתחלה לא מגלים לכל
אחד אבל בדור המשיח צריך לגלות את זה לכל

אחד למה כי הפוטנציאל הגיע למדרגה של מקטה
וג גדולם

לכן הבורא הוא הוא לא רוצה זה לא עובד ככה
שמרתי 20 שבת הנחתי ככה וככה תפילין ככה

וככה מצוות אני אקבל שכר בעולם
הבא לא הבורא לא ירצה שתספק בדירת שתי

חדרים בגן עדן הוא רוצה שיהיה לך פנטהאוס
בגן עדן עד שלא תשיג פנטהאוס בגן עדן אתה

חוזר בגלגול כל אחד כמובן יש לו את
הפנטהאוס שלו

ללכן המטרה שלנו לתקן את כל הכלי
הרוחני וזה עושים על ידי תורה מצוות עם

כוונה רק שיש את הכוונה מתחילים לתקן לפני
זה זה רק מסגרת ששומרת עלינו מכינה אותנו

שומרת על הפרי אבל איפה הפרי
מתוקן

כאן זה נקרא
בכללות לשמה תורה ומצוות שמה מה שאומרים

הגדולים
והרמבם שגדולה אחת מצווה לשמה מלף שלא

לשמה מה זה לא לשמה שאני פועל רק את
החיצוניות

שבתורה לכן אם אני קורא את התורה רק
כסיפורים ורק כהלכות בעולם הזה שזה גם

חשוב אגב זה צד שבהחלט הוא חלק מהיהדות
וחלק יסודי אבל בדור המשיח אי אפשר להישאר

בצד הזה חייב להגיע ל לשמה מה זה לשמה לפי
סודות התורה אני לומד איך המראה הזאתי מה

היא צריכה לעורר בי פה עכשיו לפי מה
מתעורר לי פה לפי הכוונה הפנימית שאני

עושה ומה חוכמת הגבלה מלמד אותנו את
הכוונה הפנימית לכן תורת הנגלה מלמדת

אותנו איך לפעול איזה פעולות לפעול במראה
עצמה דיינו בעולם הזה במציאות האשליה או

בחלום כי העולם הזה הוא כמו חלום מה
החוכמה ת הקבלה מלמדת אותנו מה הכוונה

הפנימית שאנחנו צריכים לעשות
במעשה עכשיו אין זה בלי זה זה לא עשיתי 20

מצוות וקיבלתי עולם הבא לא שאדם עולה
למעלה שואלים אותו עסקת במשנה בהלכה למדת

חוכמת הקבלה לא מחזירים אותו בגלגול למה
כי בעולם הזה הבא אין אין מראה גשמית אין

תפילין גשמיות יש תפילין רוחניות לכן לא
מספיק שאני אעלה לפה עם תפילין גשמיות אני

חייב גם את התפילין הרוחניות מה זה
התפילין הרוחניות מדרגה מסויימת אותו דבר

יין אומרים לנו תעשה קידוש עם יין עכשיו
אמרנו התורה היא לא עוסקת רק בעולם הזה

כמו שקראנו בבין ציטוטים רבים היא עוסקת
בעולם הזה כאמצעי להתחבר לעולמות העליונים

אבל המטרה היא פה בעולמות
העליונים יין למשל בשבת אז אני יכול לקדש

עלי יין בשבת רק ברמת המעשה וזה מצווה
ודאי חשובה ויקרה אבל זה רק דומם דקדושה

אני צריך להשיג את הפנימיות מה זה פנימיות
אומר הזוהר הקדוש יין זה סוג של מוחין של

מדרגת
חוכמה יין זה לא יין גשמי היין הגשמי איך

אומרים יצא נכנס סוד הוא רק בא לגרות לי
ולעורר בי את היין הפנימי מה זה יין

הפנימי הינה של תורה זה מדרגה של הסגה
רוחנית כסימן כמו שהיין קצת מטשטש לנו את

התודעה
הגשמית ככה האמת הנצח מטשטש לאדם את העולם

הזה נותן לו להשיג מעבר להתחבר פנימה ללב
זאת מעלתה של החוכמה היא לוקחת את האדם

מעבר לפרטים כאילו כמו שיין עושה אבל יין
עושה את זה ברמה של

צעצוע יותר מזה גם סמים כולם לוקחים היום
סמים דיברנו על זה סליחה לא כולם חס ושלום

הרבה לוקחים ה הם סמים דיברנו על זה
בשיעור הקודם למה כי הם לא יצליחו לקבל

תענוג

מה דומם צומח חי
ואפילו מדבר כמה אתה יכול ללמוד על

אסטרונומיה זהזה לא זה נגמר איפשהו אפילו
הייקום עצמו פג תוקף אנרגיה אפלה חורים

שחורים הכל נגמר
איפשהו אז מה מנסים לעשות דווקא אלה

שהתמלאו מכל זה בצורה טובה
והרבה פה כי זה ה

הממוצע לוקחים
סמים או חומרים או לא יודע מה כי הם רואים

שהתענוג לא נמצא פה אז מה הם מנסים לעשות
ל לטשטש את זה להרגיש משהו מעבר אז מה

הסמים עושים מגרים ומעוררים חזק את כוח
הדמיון אבל זה לא דרך נכונה לעורר אז אחרי

זה גם שובר את הדמיון ופוגע באדם לכן כתוב
שהתורה היא שם חיים או שהיא שמה מוות מתי

היא שם
חיים

שם

חיים
שם

מוות סם החיים כשהיא לוקחת אותנו לפנימיות
למדרגת לשמה סם המוות העוסק בתורה של לשמע

טוב לו שט אך שתו על פניו טוב לו שלא נברא
כי הולך לשפחה מנאפת אומר השלה הקדוש ועוד

רבות ורבות ורבים הציטוטים
אבל היא גם סם למה כי סם מה זה סם לוקח

אותנו מעבר לחושים זה הגדרה של סם לעניין
שלנו אבל כל הסמים הגשמיים ואפילו יין ולא

משנה אלכוהול או כל דבר
שתיקחו זה עדיין משחק

רק בתוך העולם הזה זה קצת כן אולי קצת
מגרה אבל לא לא יותר מזה כדי להגיע לפה

צריך כבר מדרגה רוחנית הסגה פנימית
וזה חוכמת

הקבלה עכשיו האמת זה נקרא השם המקורי של
זה זה חוכמת האמת לא חוכמת הקבלה פשוט

חוכמת הקבלה זה הכלי הכי גבוה להשיג את
חוכמת האמת למה כי התורה האכ פנימית

הגמרא הסיפורי התורה המדרשים ודאי זה
סודות עליונים ועצומים רק אנחנו לא יודעים

ובפרט אפילו החכמים ובפרט [ __ ] הבית
שהתנתק מהעולם הפנימי ובגלל זה נחרב הבית

לא נחרב בגלל סיבה גשמית הוא נחרב כדי
לבטא איזה תהליך פנימי שעברנו ולכן הלכנו

לגלות וכל מה שהיה יותר מזה אומרים ש היו
הרבה אסונות אפילו השואה אומרים שבעל

הסולם בא ואמר לרבנים אתם חייבים ללמוד
פנימיות זה מה שיציל את העם יש הרבה

סיפורים וכתבים על העניין אבל ענייננו
המציאות החיצונית פשוט היא מגרה

אותנו פחות או יותר כדי שנעשה את מה
שאנחנו צריכים לעשות מבפנים לכן חוכמת

הקבלה המאור שבה מחזיר עולם מותב בא בתוכה
בפנימיות היא מלמדת אותנו להש

בזה בשביל זה אבל כדי שאנחנו נעשה את זה
אנחנו צריכים לדעת מה זה

זה וזה נקרא
א ספר הש שפת ספר השמיים שזה השפה של

הזוהר שפת הספירות שפת
הקבלה עכשיו חוכמת האמת אמרנו היא נמצאת

בפשט כי חזל התנאים המוראים הם לא למדו את
ההלכה רק מבחינה גשמית חס ושלום הוא אומר

כי לא לחנן כפי רצונה פסקו על התמת האור
איסור יותר קשור ופסול אלא מתוך פנימיות

התורה כנודע כך אומ רבי חיים
ויטל פשוט הם היו צדיקים מספיק כדי לעשות

את זה אפילו מפשט התורה ואפילו מהגמרא
בדור הזה כמעט בלתי אפשרי לעשות את זה למה

כי אנחנו תופסים את התורה בחיצוניות גמורה
אני קורא על אברהם אבינו אני מבין את זה

רק בגשמיות אני לא מבין שאברהם זה מדרגת
החסד שבתוכי שזה קו ימין אני לא יודע איך

לנהל את זה מה זה אני אפילו לא מרגיש מה
זה מבחינה

פנימית ופה נכנסת הקבלה פנימיות התורה היא
מלמדת אותנו את כל המפה הרוחנית שהיא בעצם

נמצאת בתת מודע הרוחני שלנו אנחנו רק
צריכים להביא אותו למודע על ידי הלימוד

תלמוד ורה כנגד כולם ואז אנחנו גם יודעים
איך לכוון במצוות וכשאנחנו מכוונים במצוות

אז אנחנו מתחילים לתקן לכן לא תמיד
מרגישים אור גדול בתפילין בציצית לפעמים

אני נענה יותר מגלידה ומה זה גלידה זה
פירורים איזה אור יש בגלידה ועדיין אנשים

נהנים יותר מגלידה מתפילין איך זה יכול
להיות כי בלי הכוונה אני לא מרגיש את האור

שבתפילין כמו שאמרנו יש את הרג
עיטין אומר הזוהר

הקדוש ותרי פיקודיים
איטין

איטין מלשון עצות שזה החיצוניות של המצווה
למה זה עצה כי היא נותנת לי את הגירוי ואת

הכיוון
ואת האמצעי להתחבר לפנימיות אבל איפה האור

נמצא
בפיקודים אומר פקודין מלשון שהאור מופקד

בדבר לכן הרבה פעמים אנשים מקיימים מצווה
לא מרגישים כלום למה כי הם עושים את

המצוות פה רק בתודעה הגשמית עכשיו זה גם
מדרגה אמרנו זה נקרא דומם קדושה אבל דומם

זה לא מספיק אנחנו צריכים להגיע למדבר
דומם זה

כנגד
אור

הנפש אולי נמצא מקום לצייר פה כל העולם
הזה הוא כמו

נפש
רוח רוח ומעלה

כן אם אני עושה רק את המעשה זה מדרגת הנפש
זה אור מאוד מאוד קטן כמו שאדום כאילו אין

לו תנועה כאילו אז כמעט אין לו חיים בצומח
שיש תנועה של השפעה אז מתחילים החיים לכן

דווקא פה איפה שאני מתחיל לכוון בתורה
ומצוות לפי מה שאני מכוון לא לפי גודל

התפילין שלי זה לא משנה איזה תפילין אני
אניח רשע אניח תפילין ב-20 אל שק וצדיק

יניח תפילין ב100 דולר הצדיק רגיש אורות
פי אל בתפילין מהרשה למה כי זה לא קשור

כבר לחומר הגשמי חומר הגשמי תיקח הכי טוב
שאתה יכול הכי טוב ש בהשג

ידך זה

לא הכוונה היא
הקובעת מצוות בלי כוונה

כגוף בלי נשמה חס ושלום לכן כמה שאני
מכוון יותר במצוות לפי זה אני מרגיש את

הפנימיות והתענוג של אבל הבורא עשה טריק
כל עוד אני מקיים את התורה ומצוות בשביל

התענוג אני לא מרגיש כלום לכן אנחנו כמעט
לא מרגישים כלום יותר מזה אפילו בתענוגים

הגשמיים קשה לנו להחזיק בתענוג שלהם
לדוגמה כאן איפה

שהיינו יש אנשים חס ושלום מנסים להתאבד
למה כי אפילו מזה הם לא מקבלים אור אז הם

מנסים כאילו לדחות את הרצון הזה לאדגר
אותו לשבור אותו כדי לנסות להרגיש משהו או

שהם מנסים לברוח ממוות רוחני שהוא הרבה
יותר כואב ממוות גשמי הם אומרים אני מרגיש

מוות רוחני אין לי טעם בחיים עדיף לי חס
ושלום למות גשמית עד כדי כך כי הכל בנפש

אז אם אני לא נהנה בנפש אז מה מה יש לי
לעשות פה חס ושלום אבל גם הצומח אז יש לי

1000 בניינים אז יש לי 15,000 שק בחודש
15,000 יש לי מיליון שקל בחודש סבבה אבל

גם קוודריליון אלף שקל וביליון הם עדיין
באיכות של אור הנפש לא משנה כמה כסף יהיה

לי כמה בניינים כמה רכוש זה עדיין תחת
הזמן והמקום תחת הנפסד תחת הכלי של השליה

אז זה לא עוזר לי כמה כבר מה אני יכול
לעשות גם עם כל כך הרבה כסף אותו דבר פה

אז 100 אנשים יכבדו אותי 1000 יכבדו אותי
אבל המכבדים אותי על העני השקרי שלי או על

דברים שהם זמניים או על דברים שמחר
יגמרו אז כמה זה באמת ימלא

אותי לא מחזיק וגם פה אז הבנתי
בשכל לעשות פצצת אטום האם זה יעזור לי

לאהוב יותר את בני האדם לא
ויש לצ לשכל אפילו הגשמי שהוא במראה יש לו

צעד גדול תראו כמה טכנולוגיה כמה דברים
המצאנו אם

כי גילינו לא המצאנו הכל כבר קיים פשוט
גילינו את מה שקיים אף אחד לא המציא את

הרדיו כלי רדיו זה זה תופעה זה תופעה

בטבע לא המצאנו כלום גם את המטוס לא
המצאנו הסתכלו על הציפור גם את הגלגל לא

המצאנו גלגלים הם הרבה זמן בשמיים פשוט
אנחנו מגלים את מה

שקיים אבל כל הגילויים האלה הם בגשמיות אז
כל זה לא ממלא אותי אז כמה שכל אז יהיה לי

את כל השכל בעולם מה זה יעזור לי אם אני
חי רק 70 שנה זה לא עוזר לי לכן אין לי

ברירה אלא

לעלות מעבר לזמן
ומקום לעולם

הרוחני
ופה הכלים הם אמיתיים אבל לא נותנים לאדם

ללכת ישר לפה זה כמו אומר הרבש זה כמו
ילדה לא נותנים להשר לשחק עם בובה למה היא

יכולה להפיל את הבובה לארץ סליחה לא
נותנים להשר לשחק עם תינוקת למה חס ושלום

ה את יכולה לפגוע בתינוקת נותנים לה לשחק
עם בובה בהתחלה שתא אחרי זה שאמן טוב

תתחיל להיות אמא לכן כל פעם שאנחנו מגיעים
לכוונה פנימית אנחנו מסיגים אור רוחני

יותר גבוה ההור אבל נמצא פה הוא לא פה פה
זה רק ניצנוץ לכן בן אדם הולך לישון

למשל זה לא באמת מה שממלא אותו השינה בסת
נותנת לו גירוי

וטעימה מ מעין טעינה פנימית מעין חדירה
לתת מודה לקבלת כוחות חדשים אבל הכוחות

החדשים האלה הם לא באו רק בשביל הגוף
הגשמי הם באו בשביל הנפש אבל אם אני לא

יודע לחבר את השנה הגשמית ל הרוחנית אז כל
השנה שני

מסתכמת
בלבנות את החלבונים בגוף שלי וקצת לנקות

את השכל אבל אם חיברתי את זה ל לפה איך
אומרים על

ה חזרנו קצת ציירנו הרבה איך אומרים על
הארי זל מישהו הפריע לו באמצע

הלימוד אמר לו מה מה למדת ב בזמן השינה
שלך הפריע הוא נכנס והוא בדיוק התעורר

שאל אותו אתה יכול לספר לי מה מה למדת
בזמן של שנד הוא אמר לו 70 שנה אני אלמד

אותך לא אני לא יוכל להסביר לך את מה
שלמדתי לכן

א אלה פני הדברים אוקיי למישהו זה היה קצת
לא ברור אתם צריכים לראות את השיעורים

הקודמים אין מה לעשות זה הכל נדבך על
נדבך אוקיי אנחנו נמשיך בכתוב היה חשוב

לסכם את השיעורים הקודמים
כי הם קצת כבדים

האמת אבל אנחנו חיייבים להבין את היסודות
האלה כדי לדבר ע עולמות עליונים אחרת לא

נבין לא נמצא את ידינו ורגלינו אוקיי
נמשיך

בכתוב מאיפה

שהפסקנו אומנם הנשארים
בלי שום סגולה אני קורא באוד ג' ב שפה

אומנם נשארים לישום סגולה היא מפני שאין
להם רצון חזק ועל כן כל ג הנטיות הנזכרים

משמשים להם יחד בערבוביה לפעמים מתעבים
לפעמים מתקנים ולפעמים חושקים כבוד ורצונם

נשבר לרסיסים ודומים לקטנים שכל מה שרואים
חושקים ולא ייעלה בידם סגה של כלום ולפיכך

יה רקם כמו קש וסובין נשארים אחרי

הקמח ונודע שכוח המועיל וכוח המזיק עולים
בק אחד כלומר כמה שמסוגל להועיל כן מסוגל

להזיק לפיכך כיוון שאדם פרטי אחד עולה
כוכו

על

מראה

גשמית

רוחניות מעבר
לזמן

ומקום אז

ככה

אוקיי ננסה
להסביר

אוקיי זה מראה גשמית אני מדייק ואני קורא
לזה מראה גשמית

כדי לדייק את מה שאני מתייחס למציאות
החיצונית שאנחנו חווים בתודעה הגשמית על

פי ההגדרה של בעל
הסולם שאומר גשמיות כל המוחש ומדומה בחמשת

החושים
וכן שתופס זמן ומקום מכונה בשם גשמיות

אוקיי ויש את הרוחניות שזה מעבר לזמן
ומקום

אוקיי המציאות
פה זה רק נקודות קטנות

מאוד חלקים שבורים של מראה של רצונות של

האדם באופן רגיל האדם נמצא פה
כל האיכות של המציאות הגשמית

נקראת נפש
דנפש

דנפש אופס
דנפש דעולם

הצעצועים אז

ככה רצונות האמיתיים
שלי הגדולים שלי החזקים ש שלי כמו כל

הרצונות
הנפשיים הפנימיים הנשמתי הם נמצאים בעולם

הרוחני פה יש לי רק פירורים ניצוצות מאוד
מאוד קטנים מהמהם ניצוץ מלשון נוגע ולא

נוגע מה שאני צריך
לעשות זה דרך המציאות החיצונית שלי דרך

המראה להיפגש עם הפנימיות שבי למה אני
צריך את זה מ כמו ש סברנו בשיעור הקודם

שכשאני עובד מפה זה נותן לי אפשרות לתקן
למה כי יש לי השליה שהפאזל הוא לא שלם אלא

הוא מחולק לחלקים והאשליה הזאת מאפשרת לי
להיות נפרד ואז אני מרגיש

שותף בתיקון זה מאפשר לי להתאמן על סדר
המדרגה ולהיות שותף בתיקון הרוחני שלי כאן

לבד אני לא יכול לתקן כי זה כמו שבת זה
כמו

הכלל זה כמו מצב דותי אם אני אתקן פה אני
אהייה רובוט אני לא אהייה שותף

לכן לא מספיק העולמות צריך גם נשמה מה זה
נשמה פנימיות

העולמות
עכשיו יש לי הרבה רצונות בעולם

הזה

א דיברנו על זה

פעם
יש

דומם
צומח חי מדבר דומם

זה
רצון

לקיום הרצון הבסיסי צומח
זה זה הרצון של הגדילה

של

תאוות כמו

כסף שליטה ברכוש
בניינים עשירות וכן הלאה

והלאה חי זה תאבות אנושיות כבר מה זה
כבוד

וממשלה מדבר זה רצון ל מושכלות זה יותר
גדול מכבוד

כבר כי הכבוד
הוא באותו מדרגה שלי

במדבר זה מעבר למדרגה שלי לדוגמה אני יכול
ללמוד על הירח יכול ללמוד על מה שהיה לפני

2000 שנה מה שיהיה עוד 2000 שנה זה
רצון שאני מדבר ע בבחינה גשמית עכשיו שאם

אני מפותח אליו כמו מדענים פרופסורים
חכמים יש לי הנאה עצומה ומטורפת בזה אפילו

יותר מזה יותר מזה דווקא המדענים האמיתיים
הם מוותרים על הכבוד שלהם או הממציאים

הגדולים והם נהנים או לפחות מכוונים
ליהנות מהרצון הזה זה כבוד

ממשלה יחסים חברתיים הערכה זה צד מאוד חזק
באדם אגב כי זה מייצג את מדרגת ה מדרגה

עיקרית באדם שזה בבחינת
החי עכשיו הרצונות האלה עם כל הכבוד להם

שאנ נו כל יום נעים
ביניהם איך הוא אומר באוד ג'

א לפעמים מתאווים לפעמים מתקנאים לפעמים
חוסכים כבוד ורצונם נשבר

לרסיסים ודומים לקטנים שכל מה שרואים
חושקים ולא ייעלה בידם מהשג של

כלום לפני זה אומר הנשארים
בלי שום סגולה נמצאים ג הנטיות הנעל

משמשים אצלם ברבו ביה דהיינו סגולה זה קו
אמצעי אבל באופן רגיל אנחנו נעים פעם מפה

פעם מפה פעם מפה וכולי וכולי אבל באופן
רגיל אדם שלא נולד למציאות הרוחנית שהיא

נמצאת
פה מעבר ל מסך הזה נקרא

לזה אז אנחנו נמצאים רק פה ופה זה צעצועים
למה זה צעצועים

כי האור הפנימי של זה הוא רק נפש דנפש
דנפש דנפש דנפש דעולם

הצעצועים זה אור מאוד נמוך זה כמו לשחק עם
בובות ביחס למציאות הרוחנית זה כמו

להנות מתפוח ביחס לאנרגיית השמש
לדוגמה זה הורות ממש נמוכים אבל מה מה

מיוחד פה שאתה יכול להתאמן בקטן פה אתה לא
יכול להתאמן ישר למה זה רצונות גדולים מדי

אבל פה אתה יכול להתחיל תתחיל מהכוס קפה
תתחיל מהשלום לחבר בבוקר תתחיל מ להתאמן

עם השכן תתחיל מדברים קטנים פה אם יתנו לך
להתאמן אתה תארוז כמו ילד קטן תיתן לו

מרצדס חזו שלום יעשה תאונה כידוע בנהיגה
בטיסה חייב להיות מאוד דוק כמה שאתה נוסע

יותר מהר למה כי כשהזמן עובד יותר מהר זה
אומר שזה כמו רוחניות זה זמן זח יותר כמו

בחינת הכוונה ואם בכוונה אתה עושה סטייה
קטנה בום הלך עליך אבל שאתה נוסע לאט שאתה

עובד על תיכונים קטנים אז אם קצת סתית לא
נורא לא קרה לך כלום מקסימום תחקה בפח אבל

אם אתה נוסע במכונית מירוץ וסתית טיפה
בכוונה חס ושלום מוות למה כי ככל שהזמן

מהיר יותר זה מדרגה גבו ו יותר ואז הפגם
הוא הרבה יותר גבוה

כמו מנהל בנק שפוגם או ילד שנוסע
עם מכונית מפלסטיק ופגע ברצפה עם המכונית

אז זה לא
נורא אבל בזמן רוחני

במציאות
גבוהה אתה היית פוגע מאוד מאוד מאוד חס

ושלום אם ה נותנים לך פה אז הקדוש ברוך
הוא לא פראיר הוא נותן לך להתעסק עם פירור

וכן אני קורא לזה פירורים זאת האמת זה
רצונות מאוד מאוד קטנים אני אתן לכם משל

אולי שתוכלו להבין כמו ההבדל בין תאווה
חיצונית

לאהבה
יחסים עם אהבה בזוגיות אפילו מאשר יחסים

בלי אהבה לא רק שזה הבדל גדול וגם בעלי
התאהבה ידו בזה זה הבדל כמעט אינסופי האור

והאיכות של רצון עם אהבה זוגיות עם אהבה
זה לא משתווה לאלף לאלף תאוות בשרים שתעשה

פה מי ש אחד שאוהבת אותך באמת בלב ונפש
ואתה מרגיש את האהבה הזאת אליה זה שווה לך

יותר אם אתה מרגיש את זה שווה לך יותר
מ1000 סתם תאוות חיצוניות פה וכולם יסכימו

על זה עם
עצמם גם בעלי התאווה למה הם הולכים עם אל

נשים או עם אל דברים האמת שהם לא עושים את
זה באמת בגלל הקליפה זאת אומרת זה מצב

המגולה אבל הם עושים את זה כדי לשכוח מזה
שהם רוצים אהבה בגלל שהם לא מקבלים פה הם

בורחים לפה מנסים לפצות דרך זה על זה זה
כמו לקחת אקמול אז זה לא באמת עוזר למה זה

לא
עוזר כי אתה רוצה את זה אתה לא רוצה את זה

ואז הם יביאו לך מיליון כאלה אבל אתה
עדיין נשאר פה מתחת אז יותר מזה אתה נהייה

מכור
ו ואתה מתרגל לסף ואתה זה לא מגרה אותך

יותר ונשאר לך
או לעשות את זה כמה שאתה יוכל בצורה שהיא

הורסת אותך או להיות בדיכאון או חס ושלום
להתאבד למה להתאבד אנחנו רואים אנשים

בוחרים במוות גשמי כי הם מפחדים מהמוות
הנפשי שזה דיכאון ובדידות שהוא הרבה הרבה

יותר כואב מי שנפגש איתו חס
ושלום לקחת תרופות אגב יש מקרים קיצוניים

אני לא אומר אבל גם תרופות לא עוזרים למה
הם עושים אותךך רובוט הם פשוט מוחקים אותך

אבל אז אתה תחזור בגלגול אחר כך אתה לא
יכול להתחמק מהתיקון הנפשי התרופה לא

מתקנת את הנשמה פשוט חוסמת ערוצים במוח אז
שוב יש מצבים קיצוניים אתה אפילו יכול

לקחת תרופות ולעשות עבודה רוחנית אם נולדת
עם מחלה או או משהו שאתה באמת צריך וזה

בסדר לפעמים אבל 70% מהמקרים עושים את זה
כדי לברוח מעבודה פנימית וזה חמור ביותר

יותר מזה אפילו ב לא במצב נפשי בדברים
גשמיים פשוטים נותנים תרופות לילדים

ל
למבוגרים כדי לא לתת לגוף לרפות את עצמו

קיצר מצב קשה בכל אופן עוד
סיור בהמשך לציור

שהיינו
גשמיות

רוחני

לענייננו
אז בהמשך לציור

הזה אז אמרנו כל הגירויים האלה הם רק
גירויים אלף צעצועים לא יתנו לי להרגיש

אהבה אמיתית כמו שאני אוהב אישה וכל העולם
הזה הוא רק צעצועים ביחס לעולם הרוחני למה

כי זה רק חלקים של מראה שמסמנים לי מה
שאני רוצה פה אבל אם אני לא יודע לקשר בין

הגשמיות לרוחניות בין מעשה לכוונה בין
החיצוניות לפנימיות אז כמו שאמרנו באות י

אני חושב מרבי אבן עזרא הקדוש היה ורצי
שלו גם שבוע שעבר שהוא אומר שזה כמו שיש

לי אותיות בלי טעמים כמו שיש לי גביות בלי
נשמות כמו שיש לי אותיות שאני לא יודע

לחבר למשפטים אז זה דבר שהוא ריק זה כמו
גמל שנושא משי אבל המשי לא יעזור לגמל אין

לו מה לעשות עם זה או כמו חמור נו ספרים
או נושה ספרי רפואה או מי שסופר את הדפים

של הספר רפואה זה לא ירפא אותו הוא צריך
להשיג את הפנימיות של הדפים אז אותו דבר

פה כל הדברים האלה אם אני לא יודע לקשר
אותם מפה לפה אז הם

רק זה כמו לקחת תרופה חיצונית שמסתירה לי
את הדבר הפנימי שאני צריך לתקן ואז לא רק

שאני לא מק כן אני מקלקל עוד
יותר

לענייננו אז מה מה עושים היום חוץ מתרופות
מה

יש
שמים שימו לב שזה סימן מאוד יפה כי סמים

סם זה ככה בפוקס אני אני סליחה אולי פה
נעשה אתזה סם זה יוצא בפוקס אבל מה זה סם

סם מ מי זה סיטרה אחלה ך המוות אני לא
יודע אם מי שהמציא את מי שגילה סליחה לא

המציא את ה את הכימיה של הסמים אתה יודע
כיוון לזה

אבל
זה זה המשמעות של סם מה זה

סם נכון אמרנו במראה שיש את הרצונות שלנו
ואם הם לא ממלאים אותנו אז אנחנו רקים וזה

כי אנחנו באמת רוצים את מה שפה מה הסמים
עושים הם

כאילו מטשטשים לי חזק את
התודעה משחקים לי

בתודעה ואז הם שוברים את
ה את

המחסום שטבוע בי בתת מודה
בהכרה שבכוונה זה שומר על האדם כדי שלא

יתקן או לא יגלה מה שהוא לא צריך לראות אז
הסמים שוברים לי את זה הם משחקים לי בת ד

ואז פתאום אנחנו רואים שבן אדם מסומם הוא
יכול לא יודע יש לו [ __ ] ט שהוא מסומם זה

יכול להראות לו כמו מגדל
אייפל

למה יש לי יטוש בכפה לא
נורא זה יכול להראות לו כמו מגדל אייפה

למה כי הגירוי
הזה והוא נמצא במצב תודעתי אחר אז מהגירוי

הזה הוא משיג משהו אחר לגמרי
אז מה הסמים עושים למה הנושים ברוחים

לשמים לסמים כי הרצונות האלה אמרנו הם
פירורים מה צריך לעשות עבודה פנימית

אמיתית מעבר לזמן ומקום שזה נקרא השוואת
צורה שהיא מעלה אותי בעולמות במדרגות

הרוחניות בצורה
מתוקנת מה הסמים עושים כרגע הסמים הגשמיים

כי יש גם סמים רוחניים אגב אבל מה הסמים
הגשמיים עושים הם מטשטשים לי פה את התודעה

ואז אני כאילו מרגיש
מעבר

לניצוצות הגשמיים מעבר לגירויים הגשמיים
הרגשות יותר גבוהות שנמצאים פה בין זה

לזה אבל זה בין זה לא יכול לעבור את זה
באמת למה אבל זה כבר מאוד מאוד גבוה פה זה

הרגשה עצומה היא שוברת אותם אחר כך זה
הרגשה חזקה מאוד למה בגלל שזה קרוב

לפה
זה כתר דעולם הצעצועים נקרא לזה לעניין

שלנו
כתר סליחה

חוכמה דעולם

הצצים למה
חוכמה כי זה לא דרך הבינה לא דרך

התבונה לכן זה סימן יפה כי הסטרא אחרא מה
היא אומרת לאדם לקבל חוכמה בלי חסדים

חסדים זה צד ההשפעה צד הבינה צד השכל הישר
וכן על דרך זה ומבחינה פיזיולוגיית זה

כאילו מה שהסמים עושים נותנים לאדם חווייה
שאיין לו את החסדים להכיל אותה אבל יש אזה

השלכות זה שובר אותו זה גורם לשבירת כלים
ירת כלים בעולם הזה אבל זה מאוד מאוד

משמעותי כי זה מקום האימון לכן
סמ זה כאילו לקבל חוכמה בלי חסדים אגב יש

גם פה סמ אנחנו נדבר על זה בהמשך כי אמרנו
שיש

ביה בריאה יצירה
עשייה דק

דושה ויש ביה דטומאה
[מוזיקה]

ביה ד טומאה אבל הסמ פה זה לא מספיק הסמ
הזה כדי להגיע לפה פה כבר צריך כוחות

תודעה כדי באמת להתעסק עם אטומה הרוחנית
שהיא מאוד מוסתרת

מהאדם יש מחסום שהוא לא מאפשר לעשות את זה
לא משנה כמה סמים תיקחו תמותו בשלב מסוים

למה או תהיו חול נפש או או אם ימציאו לא
יודע עוד 100 שנה

א ימציאו שאדם יכול לחיות יותר שנים
מבחינה גשמית

או או שעל ידי משחק ב dna שלו למשל א יהיה
לו פחות דיכאון פחות חרדות פחות דברים או

יהיה יותר בריא או או ישכפל בני אדם או לא
יודע מה יעשו הטבע מאזן את עצמו יהיה לזה

השלכות פתאום יתגלו מחלות חדשות באות עולם
פתאום אולי יהיה סונות בעולם פתאום יהיו

מחלות נפשיות חדשות שאנחנו לא יודעים על
קיומם למשל אם המדע יגיע למצב שהוא מרפא

את האדם לגמרי מבחינה גשמית תיאורטית זה
טוב לא לגמרי אפשרי אבל עד אבל אפשר להגיע

לל לשיפורים מאוד מאוד גבוהים בוא
נגיד ואז האדם יהיה בריא לגמרי מבחינה

פיזיולוגית נגיד תיאורטית זה לא לא אפשרי
אגב אבל אפשר להגיע לשיפורים

עצומים אז נגיד יהיה לנו
בריאות

גשמית

א פצצתית נקרא לזה בלשון
האמון פתאום התגלה לי

דיכאון משהו שלא לא משנה כמה בריאות נפשית
או פיזית תיהייה לי יותר מזה רוב האנשים

עם הדיכאון זה הרבה פעמים אנשים שיש להם
הרבה אז אנחנו ררים שאנחנו לא יכולים

לרמות יותר מדי בכל מקרה למה כולם בורחים

לסמים כי הם לא מתמלאים פה והם רוצים
להרגיש מעבר לעולם הזה והסמים נותנים להם

להרגיש את זה בחינם
לשעתו זה נותן להם להתקרב למחסום שוב הם

לא עוברים אותו אי אפשר אלא אם כן לא
לאותם

אנשים כמו בלעם או כמו באמת בעלי השגה

בטומאה הם
ידעו לא רוצה לספר לכם יותר מדי דברים אבל

הם
ידעו על ידי הגירוי של זה להשפיע על זה

וזה מאוד מאוד מסוכן יותר מזה אלה שבאמת
הם גם לא צריכים את זה הם יכולים לגרות את

זה על ידי מדיטציה פנימית מוח גוף האדם
מאוד חכם הוא יודע להכין סמים הרבה יותר

טובים

מצמחים בכל
אופן אבל רוב האנשים במחט בדור הזה

אנחנו ילדים קטנים אנחנו מקסימום מגיעים
לפה אבל הפה הוא מאוד מאוד חזק למה כי

מאוד קרוב
לרוח אבל אבל אין לנו את החסדים להחזיק את

זה ואז אנחנו נשברים שבירת כלים רק
מה זה שבירת כלים מאוד מאוד חמורה לכן מי

ששם לב אני הרבה
פעמים זה לא נורא לשתות אלכוהול קצת יש גם

עניין
בחסידות אבל ואני גם לא מכליל עכשיו סמים

או לא סמים זה לא משנה אבל אני מאוד נגד
סמים הרבה פעמים

למה תמיד עם מי שאני מדבר עם ההרצאות שלי
אני תמיד כאילו כאילו יש לי יצר הרע נגד

זה למרות שאני בא ליגליזציה כי בקטע חברתי
אבל עדיין אני מאוד נגד סמים תמיד ככלל

למה כי מבחינתי זה בריכה מהעבודה

פנימית
לכן

א כן לכן אנשים לוקחים הרבה סמים ומנסים
להרגיש משהו מעבר כי פה זה פירורים והסמים

פותחים להם את המחסומים ב תודעה בצורה לא
אמיתית שהי

סורה אבל נותן להם להרגיש אפילו
לשנייה

משהו ממדרגה עליונה
יותר והדבר הזה איך הוא אומר בעל הסולם אם

היו יודעים
א אני לא זוכר את הציתות המדויק אם היו

יודעים בני העולם חכו שניה אני אמצא את
הציתות המדויק אני לשון בעל הסולם מרפה

הנפש אומר בעל
הסולם שבעת ההשגה מורגש שפע המתגלה

ומתיישב דווקא על כל ההפכים וכל אבריו
וגידו יאמרו והעידו לו אשר כל אחד ואחד

מבני העולם היו מקצצים ידיהם ורגליהם שבע
פעמים ביום כדי להשיג רגע אחד בכל יומי

חייהם בטעם כזה המורגש להם גרות קודש גרת
ח

דהיינו בני
העולם בשביל תענוג רוחני אם היו יודעים מה

התענוג היו מקצצים את הרגליים וזה סימן
כידוע

ב אז ב זה בחינת הגר אז כסימן יש הרבה
עצבים

באצבעות אבל הבן אדם היה מוכן לחתוך את
האצבע שלו בשביל תענוג רוחני ורואים

שאנשים בלי להבין למה הם יודעים והמחקרים
רים שהסמים פוגעים בהם ומזיקים להם והם

עדיין לוקחים למה כי זה כאילו נותן להם
טעימה מפירורים של מדרגה עליונה יותר שאי

אפשר להשיג אותה באופן רגיל אלה על ידי
עבודה פנימית והשוואת צועה אבל אז זה שובר

אותם זה שובר אותם זה שובר אותם
ואז זה חמור מאוד כי ה כי

כאילו למה זה חמור

מאוד

תכנאי בחופשה אז אני מעביר את המצלמה
לעצמי למה זה חמור

מאוד
כי מה מיוחד בעולם

הזה מצד אחד הוא עולם
הצעצועים אבל אנחנו מצד שני רואים שפיקוח

נפש דוחה שבת שבת דבר רוחני הפיקוח נפש
הגשמי לגמרי דוחה אותו

למה כי מקום האימון זה דבר חשוב אם אני לא
אידע להעריך צעצועים איך אני אעריך דברים

מעל הצעצועים זה כמו
חינוך או אילוף לא משנה

הגשמיות היא בעצם נותנת לי מעין קיום
מינימלי גם כשאני לא משיג עדיין את

המעבר ששומר עליי ומאפשר לי איזה סביבת
עבודה איזה סביבת מציאות לכן אם אני גם

אפילו פוגם
בצעצועים אז מה כבר נשאר לי הרי רוחניות

אין לי עדיין אז אם גם פגמתי בצעצועים
דהיינו בתודעה

הגשמית אז אני מרוסק לגמרי לכן רואים
בסמים מאוד מאוד

קשים או תרופות מבחינתי תרופות וסמים זה
אותו דבר כן שאני אומר סמים אני מתכוון גם

לתרופות לעתים אולי עדייף סמים מתרופות
אני לא יודע אבל זה נשיר לאנשי הרפואה

הטבעית להחליט אבל ענייננו הסמים או
התרופות הם כאילו כבר החמורות הם כבר

משבשים לי את התודעה הגשמית ואז מה נשאר
לי אפילו את זה

שבשתי אפילו שברתי את הצעצועים אז ילד שקץ
הצעצועים ודוקר אותם איך אני אתן לו לשחק

עם
אחותו לכן כל הרוחניות מסתרת

לגמרה אבל על ידי סם סם סמ זה נקרא כל
המהות של הקליפה מה זה לקבל חוכמה בלי

חסדים מה זה פגם הברית חוכמה בלי חסדים כל
הטומאה מבוססת על חוכמה בלי חסדים דהיינו

אנוכיות
סליחה בלי השוואת

צורה וזה מה שהסמים כאילו עושים מבחינה
פיזיולוגית

ודעתי אז אם ככה מה
נעשה מה הפתרון חוץ מסמים

השאלה יפה נגלה

[מוזיקה]
לכם הפתרון חוץ

מסמים אז במזרח יש להם
דרך

במזרח ר כל כך הרבה נושאים יש מה לדבר על

זה אה
אז לקחתי נמים ואני יכול לחוות הרבה

הרגשות בלי לעשות את
הפעולות למה ורואים רוב הסלבים הם הולכים

לשם בסוף היום למה יש לכם כסף יש לכם כבוד
מה מה אתם צריכים סמים כי באמת רוצים

להרגיש מעבר

לחומר מדובר במצד נתתי כמובן למשל מדובר
מצד הכלל כל נברא אפילו

הגויים אפילו ודאי המוסלמים ואפילו
הנוצרים ואפילו הבדי גילולים

יש להם נקודה של נקודה של נקודה פנימית
שהיא מוסתרת בהם אבל הוא מדבר בעיקר על

היהודים אם נולדתי לאמ יהודיה זה אומר שיש
לי פוטנציאל לנשמה של יהודי זה סימן מובק

אבל אני צריך להוציא את הפוטנציאל הזה
מהכוח אל הפועל זה רק נקודה נקודה פנימית

א אבל אז אם אני עובר על הנקודה הזאת ולא
מגדיל אותה כמו שאנחנו באים ומדברים על

הנושאים החשובים האלה והתעקשתי למרות שזה
חומר למתקדמים מבחינה מסוימת ויכול להיות

שיהיה לי שתי אנשים בשיעור הבא אבל בגלל
שאני באמת הולך להיכנס אתכם לדברים מאוד

מעניינים בהמשך אז אני חייב לשים את
הדברים בצורה ברורה שאנחנו רוצים להגדיל

פה את הנקודה הפנימית לא דברים אחרים זה
בסדר שגם נגדיל קצת דברים אחרים כי אנחנו

אין מה לעשות אנחנו במקום אין צדיק טוב
בארץ יעשה טוב ולא יחתה אבל המטרה להגדיל

את הנקודה הפנימית לכן הם עוברים על
העיירה בקום להגדיל את עירת הרוממות הוא

מדבר על אלה שעוסקים בתורה ומצוות בעיקר
הם מגדילים את עירת העונש עכשיו לא מדובר

רק על כאלה שעוסקים בחיצוניות התורה אם כי
זה בהחלט אחד הענפים המוק אבל גם עלינו יש

בנו את כל המדרגות האלה את צד עירת העונש
שבנו זה נקרא כף הקלע פעם אנחנו נעים זה

גם מדרגה מהירת העונש כי יש כאלה הכף הקלע
שלהם זה בן אסד of גרם לאיפון ופון ולא

יודע מה אבל יש כאלה כף הכלא שלהם זה
מעיירת השם לעירה עצמית אז זה מתבטא בהרבה

הרבה הבחנות אבל הוא אומר לנו מספר לנו על
המציאות כמו שהספרים מספרים על הרי פוטר

אז הזוהר מספר על הארי הקדוש מספרים לנו
ספיר זה דבר

המאיר איך לגלות את העיירה הנכונה אז אם
אנחנו אומרים בצורה כל כך ברורה בלי

להתבייש גם הרי הרבה לומדי קבלה אני חייב
להגיד את הדברים ברורים אני לא אומר שמות

אנחנו לא מדברים על אחרים אבל יש לי קהל
באינטרנט ש א הרבה והם שומעים גם דברים

אחרים אז אני חייב להיות ברור בדבר הזה
הרבה מבטיחים תקיים תורה מצוות תלמד

פנימיות תקבל רוח הקודש יהיה לך ברכה
בגשמיות ממש בתורת בעל הס זה בדיוק מה

שאנחנו מדוברים פה שזה לא אז מותר 5% 10%
אבל אם זה 95% אנחנו בבעיה

גדולה ולכן מי שבירת העונש זה יהיה כל
עולמם כמוהם יהו עשם כל אשר בוטח בהם

דיינו זה מה שהוא יעשה מהנפש שלו
את את הפסל את הגשמיות את פינוקיו אבל

לפינוקיו אמרנו בקורס כבלה למתחיל תשלים
את זה שמה הוא לא ילד אמתי אין לו נשמה אם

לא מחברים את המתה את הגשמיות שהיא מתה
ומתה גם אותיות טמא לנשמה אז פינוקי

פינוקיו הוא לא ילד אמיתי הוא ילד חד פעמי
הגשמיות היא או המטריקס כולם אומרים

מטריקס אמת א ריקס אני אומר א' מת רק ס
ככה אני קורא לזה שתי התשובות נכונות כי

אם אני לא מחבר את המטריקס לנקודה הפנימית
אז זה רק מס אני זה זה בא לרצון לקבל ואז

אני נפרד מהלוק לכן על זה אנחנו ברכים
בתפילה לא ניגל הריק ולא נלד לבעלה דיינו

שההגה שלנו לא תהיה לרצון לקבל שהוא נקרא
רק או רווק ולא לבעלה דינו לירת

הפחד אז אוקיי עכשיו אני דקה אקרא
כמו בחולי כמשל מה הרפואה

האמיתית להוציא את הרעל להוציא את הלכלוך
ממילא

טבע הגוף טבע

הבריאה להיות בריאה בריאה משל בריאה יפה
כי כי יש בה את הכוח הזה של ההתחדשות

שמגיע יש מעין

מהאמונה לכן מה הסוד האמית נגיד של בריאות
לאו

דווקא תכשירים לאו דווקא זה לא הסוד
האמיתי כי הרי אנחנו לוקחים הרבה ויטמינים

והרבה דברים וזה עוד יותר מזיק למה כי
הגוף לא ספק את זה הוא לא אין לו מה לעשות

עם זה הבעייה היא לא כמה מקבלים ויטמינים
או מינרלים או לא משנה חלבונים זה משל כן

אלא שאין לגוף יכולת ספיגה למה כי כוח
העיכול שלו חלש כי התאים שלו עסוקים ב

להוצי רעל אז איך הם יכולים גם לספוג
עכשיו וזה עוד הרבה הרבה דברים אז עיקר

הריפוי הוא לגלות את הר החוצה לדם ואז
להסיר אותו אותו דבר ברוחניות לא שיש

עכשיו קשר בין אפצ'י לזה שאני חולה רוחנית
לא אבל זה לא המקום לדבר על זה אם כי הכל

קשור לקבלה אבל לא באופן החיצוני ה כל כך
שהרבה מסבירים ואני אדבר על זה בהזדמנות

דיברתי על זה בהרבה הקשרים אבל זה לא
המקום כאן אלא הרעיון הוא ש מה מאפשר

ריפוי מה מאפשר לאור
להתפשט תיקון הכלים כמו המשל אני יכול

לאכול הרבה חלבונים והרבה ויטמינים והרבה
מינרלים זה בכלל יזיק לי למה כי הגוף שלי

לא יכול לספוג את זה משמע הבעיה לא באור
במסגרת המשל

האוכל אלא
בכלים שהם לא סופגים שהם לא מאקלים שיש

להם הרבה רעל ו הפוך גם אם אני אקבל יותר
אור אני מחזק את הרעל שבי למה זה שובר את

הכלי עוד יותר עושה אותו עוד יותר חולה
מלשון

חלל אלא מה צריך לעשות לתקן את הכלי איך
מתקנים את הכלי איך מתקנים

אותו שניה

רגע זה נושא בפני עצמו לתאר את הכלי להסיר
את הרעל מה זה הרעל ברוחניות אפצי לא הרעל

ברוחניות זה גאוה ואנוכיות רצון לקבל
לעצמו אגואיזם יצר

הרע אבל גוף שהוא חלש בכלל לא מרים לו את
הרע הוא סופג את הרע בפנים והוא לא מוציא

אותו החוצה הוא חוקק את הרע בעצמות אבל
הדברים האלה גורים

גם שנייה

אחת גורמים אחר
כך לסרטן רוחני דהיינו לפירוד למה כי הרע

גנוז באיברים ולא
תוקן אז התיקון הוא דווקא לגלות את הרע

ולפלוט אותו

החוצה לכן צריך להיזהר מהחמץ שהוא מחמיץ
את

האמונה מקלקל
אותה ומטמא את המוח סותם את הכלי ואז

השמחה לא יכולה להתלבש למה כי תלבש
הקליפות יקחו אותה ואז זה כמו כביכול לקחת

סמים אולי זה דוגמה טובה
אפילו כמו שאדם לוקח סמים כדי להרגיש

חווייה או כדי לברוח מהמציאות סמים קשים
נגיד ולא עושה עבודה פנימית או מתקן את

המידות אז אולי לשנייה הוא נהנה אבל זה
מזיק לו מאוד אותו דבר פה אם יתנו את האור

השמחה הרוחני העצום במצווה או בתורה לאדם
זה יהיה כמו סמים לכן זה נקרא סם המוות

בשבילו למה כי אין לו כלים להכיל את זה
הברכה תהפך לבריכה ולכלה הכלל יהפוך

לקלקול
לכן חייב את התיקון הזה להסיר את החוכמות

חיצוניות הגאווה והנוחות את תפיסות
הנפרדות וזה עבודה לא קלה לא מדובר על על

דברים על תובנות שכליות זה מתבטא גם בזה
מדובר על פשוט להקר את המוחין המקולקלים

מתוך
התודעה לשנות את צורת התודעה

זה עבודה אנחנו עובדים על זה כל
יום גם צריך לשמור עצמו מאוד שלא יהיה לו

ירה חיצונית מה הזהירה חיצונית או בפשט
שאני עובד את הבורא בשביל תוצאה חיצונית

או שהיא לא מטעם השפעה וירת הרוממות אלא
מטעם תענוג אישי פחד גיהנום פחד זה כל

מיני סיבות חיצוניות ואז בעצם אני לא עובד
את הבורא אני עובד את [ __ ] קפה אני עובד

את
הבריות אל תתנו לידי מתנת בשר ודם אנחנו

מברכים כל יום אני עובד את
אישתי לעתיד בעזרת השם אני עובד את הגוי

אני עובד את
האייפון השם

ישמור
איפון לאן

הגענו צריך להיזהר
שלא ירא משום דבר רק מהשם יתברך לבד

דהיינו שכל היראה שלו
תנוע רק מעיירת תור מימות כי על ידי עירות

חיצוניות אי אפשר לכוון בתפילתו מנה השמחה
למה כי הבורא לא יכול לתת לך אור שמחה של

חיבור מדרגת נשמה עצומה של התחברות לכלי
שהוא לא מתוקן שכל מה שמעניין אותו זה רק

חיצוניות שכל מה שמעניין אותו זה
עצמו אי אפשר לזייף ברוחניות בגשמיות אני

יכול לחייך למי שאני שונא
ואני יכול לשים הרבה פילטרים אבל ברוחניות

זה לא עובד אם אין לך כלי של שמחה ויראה
אז אתה לא מקבל את השמחה אולי טיפה בהתחלה

אבל אבל זה מסתלק אחר כך ועיקר לשמור מוחו
שלא

יחמיץ שלא יערער בערעורים רעים ותאוות
ערעור רע זה נקרא ערעור לקבל תענוג אך ורק

לעצמו תאווה זה ההתבטאות של זה ש מבחינת
חמץ שהם סטרה ד מוטה למה למה סטרה ד מוטה

כי זה גורם לפירוד מהקדושה וברגע שאני
נפרד

מהקדושה אני גם נפרד ויכול להיות מדוכה
ורחוק ובודד וגם אני לא יכול לקבל את

החיות

האלוקית וצריך לגעור באלו המחשבות שהם
סיטרה דמותה סטרנין אחרנין ולגרש מדעתו

מחשבתו שלא יתקרבו אליו ולשמור עצמו מאוד
שלא ייכנסו במוחו אלו המחשבות חס

ושלום
כן

לכן חס ושלום תראו איך הוא מקפיד על
זה כי הוא צדיק הוא אומר את

האמת כל עוד יש ליערה חיצונית אין לי כלי
לראות את גדלות הבורא לראות את האלוקות מה

שאומר בתיקוני הזוהר מה שאומרים כל
המקובלים זה בדיוק

הקלקול זה בדיוק עיקר הקליפה הייא
ברוחניות לא בגשמיות אומר הרבא שרבי ברוך

שלום הלבי
אשלג בנו של בעל

הסולם הבעל שם טוב של דורנו אם תרצו אומר
על לך משל שדתי מבחינה מסויימת הוא בבעיה

יותר גדולה מחילוני כביכול למה כי חילוני
רוצה לקבל לעצמו רק את העולם הזה אני לא

מדבר על חילוני או על אדם כזה או אחר
תבינו את הרעיון זה רק משל ודתי הדתי שבך

רוצה לקבל גם את העולם הזה וגם את העולם
הבא אז יש לו רצון לקבל יותר גדול אז

לכאורה הוא עוד יותר בקליפות מצד אחד מצד
שני הוא גם יכול יותר לתקן אבל בתנאי שהוא

מתקן אם לא הוא ילך אחורה כמו שאנחנו
רואים הרבה קורה

היום וגם
בהיסטוריה הבית נחרב על הדבר

הזה לכן הצדיקים האמיתיים הם מאוד הנביאי
האמת מאוד מקפידים איתנו על העניין הזה כי

זה מה שבאנו לתקן ואהבת להרח כמוך אני השם
ובאמת אהבת ישראל ואהבת חברים זה לא פחות

חשוב ולפעמים יותר אפילו מהמצוות בין אדם
למקום אומר בעל הסולם לא הוא לא אומר שזה

בא במקום זה ממש לא אבל הוא אומר שזה יותר
חשוב למה דהיינו אתה צריך להחשיב את זה

יותר למה כי בין אדם למקום זה רחוק
אבל בין אדם לחברו זה יותר פרקטי ששמה אתה

יכול להתאמן יותר טוב רק מה אתה צריך לחבר
את זה ביחד עם הבן אדם למקום זה לבד לא

טוב וזה לבד גם לא טוב צריך לחבר ביניהם
זה התיקון

השלם אבל חשוב גם שההשפעה על הזולת לא
תהיה חיצונית בשביל כבוד בשביל עולם הבא

אלא באמת כדי לאהוב כי ברוחניות רואים את
כוונת התודעה את כוונת הלב אי אפשר לזייף

ו ושמה כל עוד אני לא מכוון אז אני לא
מקבל את האור למה כי אין לי כלי אין כפייה

ברוחניות דהיינו אם אין כלי לא מקבלים את
האור וחשוב להבין את זה לכן הם כל כך

מחמיר
איתנו אז אדם שלומד את זה בפשט חושב

שמדובר וזה גם לימוד אמיתי למדרגה הזאת לא
ללמוד בובה ולא ללמוד זה וזה וזה גם נכון

אבל לא מדובר רק על זה זה
בפשט עקר הכוונה בתוך עבודת השם למה כי

ישמעאל זה נקרא קליפת הימין ועשו זה קליפת
השמאל ובני הפילגשים זה קליפת עבודה

זרה וזה קיים בנו באדם עצמו לא בהם הם רק
מראה השתקפות רחוקה איך אתה לומד את התורה

כמשפיע בעל מנת לקבל כמו ישמעאל כמקבל בעל
מנת לקבל כמו

עשו כמו מי אתה לומד כמו כמו אברהם כמו
יצחק כמו סיפורים דהויות דאלמה ובזה

נסיים אני אתן דוגמה על ה דיברתי על זה
בשיעור הקודם שכחתי את הקטע ליוטיוב אתם

יכולים לראות את זה שמה על ההדמיה
הגשמית והחיצוניות והגירוי הגשמי וכל

האשליה אז ניתן מענייני ד יומה וד קורונה
שהקורונה

עשתה אותנו רק פי 100 וירטואלים ממה
שהיינו

לפני לא ש שלא היינו לפני אבל עכשיו זה
עוד יותר אנשים היום התרגלו לוולט וולט

אין להם כוח להדליק את התנור אפילו או את
הבוילר עושים באפליקציה בכל

מקרה אוקיי אני אדלג טיפה כי אין לנו זמן
אוקיי אז זה נשלים שיעור הבא אוקיי אז

רואים ש צוקי עשה לנו משקפי תלת מימד מאוד
מאוד מתקדמים משקפיים זה השקפה של האדם מה

שהוא רוצה לראות
בחיים עכשיו יצא גם הסרט של המת ריקס ס

אמט ריקס מחלוקת זאת אומרת אם הוא משתמש
במטריקס לפנימיות אז זה אמת ריקס אבל אם

זה לשפחה כמו שאמרנו אז א מת ריק ס ריק
היא החיצוניות ריקה ס זה הסתרה אחרא והשר

ידוע אבל בכל מקרה אין עוד מלבדו והרבה
שלוחים למקום אז עכשיו רואים שיש את

המציאות הרבודה ואת המשקפיים מתלת
ממדיות ו עוד מעט זה יהיה ככה עכשיו גם

בגלל קורונה הרבה עובדים ככה והרעיון של
צוקי או של מתה או של מתה או שהגשמת מתה

זה כאילו וזה יהיה ככ בתית וזה כבר ככה עם
הטלפונים ם מה שהיה פעם להעביר את הכל

למרחב וירטואלי כמו עכשיו בשידור בלי זמן
ומקום כמו שאמרתי לפני שתי שיעורים

שהגשימו מצד הדמייה מזככת כל הזמן כאילו
למדרגת כתר הזמן והמקום יורד החיצוניות

יורדת הכל מהיר יותר היום לאנשים אין כוח
לעשות תק ק אפילו קונטרול v זה כבר יגיע

הכל מזדכך הכל מהר הכל אין סובלנות אבל זה
דווקא מחליש את הנפש זה יכול להיות גם

אמצעי טוב כמו שעכשיו הנה זה יעיל אנחנו
מעבירים שידור יש הקלטה ישמעו את זה אחר

כך זה יכול גם לגמור את הנפש וזה תראו את
הקליפ קבלה למתחיל הגשמיות מחלישה את הנפש

בכל מקרה לא סתם זה קורה היום הכל
וירטואלי בן אדם שם משקפיים מזיז את

הדברים כמו שאמרנו הכיס ושה קצת זז הוא
מרגיש ברכבת הרים כאילו זה אמיתי אבל מה

מה בעצם עושים פה צוקרברג מה עושה בלי
שהוא יודע בכלל הוא מזכיר לנו שהמציאות

הזאת היא מטריק סימולציה בדיוק כמו שילדה
משחקת עם בובה והיא חושבת שהיא אמא ככה

הגשמיות היא בובה אותו דבר עכשיו יש לנו
בובה בתוך הבובה מטריקס בתוך המטריקס כמו

באינספור חלום שמים לנו
משקפיים אין שמה כלום קצת צבעים שזזים

וטיפה הכיסא רוטטת לא צריך גירוי אפילו
מיוחד עוד מעט יהיה עם ריח או עם שוב

בשוודיה לא משנה שבב מלשון שוודיה גם שאלה
והגירוי הסמלי נותן לנו להרגיש כאילו זה

אמיתי יותר מזה אם אישה בזה אני אסיים אז
כדאי לכם לבוא שיעור הבא עם ילדה או נערה

וזה קורה הרבה ים לצערנו מדברת עם מתחזה
בפייסבוק שולח לתמונות מדבר איתה יודע

לזהב כל טוב המון מקרים היום ואם מבת בו
מה מתאהבת בו זה לא קיים זה השליה של

השליה איך את מתאהבת בו אהבה אמיתית
ההורמונים אפילו עובדים אפשר למדוד את זה

בדם וגם את הסוכר אפשר למדוד זה לא קיים
הוא מתחזק גמור זה השליה של

השליה ועוד כמה שיעורים אני אראה לכם את
הרובוט ש את הרובוטית שמדברת יותר טוב מבן

אדם אז איך היא מתאהבת בו איך היא מתאהבת
בו והיא נשברת נפשית ומתרסק כשהיא מגלה

שזה מתחז אז זה נגמר לנו הזמן תבוא שיעור
הבא אני אסביר לכם אנחנו עומדים בזמנים

שלא נגיע לתאריך הלועזי אז תודה רבה
ובעזרת השם נעשה ונצליח תודה

לכולם יראה
ואהבה או יראה ש ביראה ויראה שבאהבה ואז

בעצם השילוב הזה
מאפשר להוציא

מהצרה ו לבטל את
הגזירה ועל ידי כוח

האמונה שהיא זאת שגוזרת את הרצון לקבל
במקור היא גם יכולה

לבטל את הקלקול שנאמר צדיק גוזר והקדוש
ברוך הוא מקיים צדיק גוזר את השוואת הצורה

ויראת הרוממות
על ידי זה שהוא מבטל את הרצון לקבל לעצמו

וגוזר אותו
מהקליפות ואז הקדוש ברוך הוא יכול לקיים

בידו את
גילוי ופתיחת העיניים

בתורה ורשעים בחושך
ידמו מפלה לאור גדול ואנחנו תמיד חושבים

גם אני אני עובד על זה התפללו עליי כל
מתפלל על חברו נענה תחילה ש מדובר על

רשעים חיצוניים על החמס על האיסלאם וזה רק
מטריקס מטריקס מדובר על רשעים שבתוכנו

עכשיו זה נכון והסברתי את זה בקורס כבל
למתחיל להשלימו את זה שמה

א החיצוניות היא לא השתקפות ישירה של
הפנימיות וזה טעות של רוב

הלומדים זה רק הדמייה סמלית אם ראיתי פיל
זה לא אומר שאני פיל זה לא אומר שיש לי

מסך כי מסך בגימטריה
פיל ואם ראיתי מישהו מחלל שבת זה לא אומר

שאני מחלל עכשיו שבת באופן ישיר צריך
להבין איך לפרש את התודעה של המטריקס של

המטריקס
ס ורוב האנשים עושים עבודה זרה וזה עבודה

זרה אם נדבר ברוחניות עכשיו כי הם ונסים
את הרוחניות לתוך הגשמיות או משתמשים

ברוחניות בשביל הגשמיות זה עיבוד גדול ויש
לזה שורשים רבים בחוכמת האמת צריך לדעת

לפרש את הגשמיות אבל לא מפרשים את הגשמיות
והרוחניות כסיבה ותוצאה זה עבודה זרה

אפילו אלא רק
כסימן

וסיבה כמו שאומר בעל
הסולם

שהמקום השתמשו בהם כסימנים בעלמה לרמז על
שורשיהם העליונים זה שבן אדם גבוה זה לא

אומר שהוא גבוה מבחינה
רוחנית וזה שיש לו עיניים כחולות זה לא

אומר שהוא רואה את
התכלית זה הדמיה סמלית בלבד אפשר לגזור

מעין כחולה רעיונות מסויימים או לעורר
משהו כמובן ען כחולה זה דוגמה הנמוכה

ביותר משל יש עיניים כחולות ולא רואים את
זה

עכשיו כי שכחתי להדליק את התאורה א זה לא
אומר שאני רואה את

התכלית זה ניסוי טוב עכשיו שאני אראה את
השינוי עם זה ובלי זה ובכל

מקרה אז יש סימנים שהם מובהקים לעניין
מסוים דהיינו שהם מסוגלים לגרות את הנקודה

הפנימית יותר ו
שפחות אבל ובעיקר זה בתורה ומצוות ו

במנהגי
רבותינו אבל לא כל דבר במטריקס זה בא

להרות משהו רוחני ממש ממש לא כי מה זה
משהו רוחני הכוונה בתפיסה של האדם אם הציץ

נפל על מישהו הוא עשה תונה דרכים זה לא או
כואבת לו היד זה לא השלכה הישירה של

הרוחניות זה הטעות של אנשים שמערבבים אז
המקובלים באמת המקובלים האמיתיים לא

המזוייפים ויש לו מעט מזוייפים לצערנו
הדבר היחיד שמקבלים זה קבלות וחשבוניות של

מעם אה זה העמותה אז הם פטורים גם מהמם
אבל הסמ אותיות מס כן לוקח להם האם שלא

ידאגו בכל מקרה
ה אני לא מפרש את המרה אחד לאחד זה טעות

רצינית
א גם צדיקים גדולים הם יוצאים מהמראה

הגשמית כשהם מפרשים את ה הם באמת יכולים
לראות בכל דבר קטן את הפנימיות אבל הם

יוצאים מהמטריקס אני משתמש במילה מטריקס
כי זה מילה טובה אבל הכוונה היא להדמייה

הגשמית זה ההגדרה יותר
מדוייקת יש כאלה קוראים לזה המחסום לומדי

קבלה זה לא מילה

מדוייקת אפשר להגיד אבל זאת אומרת בסדר
אפשר לזרוב עם המילה הזאת אבל אנחנו

קוראים לזה התודעה הגשמית הדמיה
הגשמית ואני קורא לזה גם

המטריקס מטריקס
ס

א אבל ההגדרה השורשית זה הדמייה הגשמית של
זמן ומקום דרך חילוף ומורה זה נקרא בקיצור

בקיצור התודעה הגשמית של ההדמיה בזמן
ומקום נקרא גם בבואה המעוותת של

הרוחניות כמו שאומר
הרב ויש עוד הגדרות רבות שהשתמשנו בהם

בקורס כבלה למתחיל השלימו את זה שמה בכל
מקרה אז הקשר הוא לא אחד לאחד אם בן אדם

נשוי בגיל 20 זה לא אומר שהוא הגיע למדרגת
לשמה והוא בזיווג עם מלכוד אצילות לכן

הגשמיות היא רק סמל שבא לגרות את הרוחניות
יש סמלים חזקים ומוקי ויש סמלים פחות

מוקים זה לא מרה ישירות על הרוחניות וזה
באמת נושא עמוק למתקדמים תשלימו את זה

בקורס קבלה
למתחיל והטעות של הלומדים הם אומרים תלמד

קבלה תעשה דברים כדי
להקרין דברים לתודעה הגשמית עולם פנימי

מקרין לעולם חיצון כל מיני שטויות שהם
למדו בתורות זרות או בתורות מודעות או

בפרפסיכולוגיה או בסרט הסוד או לא יודע מה
והם עשו סלט שלם אז אומר בעל הסולם בתכלית

השלמות היצוא לעולם אין לו יתברך צורך
לשנות מקרה גשמי אלא לברך הרוחניות בלבד

אומר בפרי חכם במאמר סגולת
חירה היות והמציאות היא באמת בתודעת האדם

וזה גם מבחינה מדעית אפילו אבל כמובן יש
דברים שהוא לא יכול לשנות ברוב המקרים

ודברים
שכן ווזה לא המקום להסביר אבל מה שאני כן

רוצה
להסביר

ש עיקר התיקון בעולם הפנימי לא בעולם
הגשמי זה הטעות של הלומדים כי יכול להיות

לנו שפע בריאות גשמית ואת כל הדברים ונהיה
מתים מבחינה פנימית אני לא לומד מהגשמיות

על הרוחניות רק כסימן כללי זה אני יכול
ללמוד כמו עם

הקורונה שזה משהו אלומי זה בא לסמל לנו
שצריכים להתחבר שצריך לבודד את הרצון לקבל

לעצמו ת כל ההסברים שהסברנו במקום

המתאים

אבל השינוי צריך להיות בתפיסה הפנימית
בעיקר בהרגשה הפנימית בעולם הפנימי של

האדם זה לא מחייב שזה יתבטא גם במטריקס זה
לא עשרת מטריקס פה זה לא חייב להתבטא

במטריקס לפעמים זה מתבטא בצורה סמלית
לפעמים יותר זה תלוי בצרכים הכלליים של

ההשגחה אבל להיות והגשמיות היא רק גירוי
ורק סמל והיא לא הכלי והלבוש לרוחניות כמו

שחושבים אלא היא רק גירוי הדמייתי
לרוחניות לכן היא לא צריכה להתבטא בצורה

מושלמת יותר מזה כל הטבע שלה הוא בנוי
בצורה של חוסר שלמות לכן ההגדרה של

רוחניות זה מעבר לזמן ומקום ה דרך אילוף
ותמורה וגם ככה צורת הלימוד למה כי הכלים

של הגשמיות הם מייצגים את הכלים הנפסד של
הרצון לקבל

לעצמו לכן ההתבטאות שלהם בזמן ומקום מידר
חילוף תמורה כטבע הרצון לקבל שהוא נפרד מה

מעצי אבל הכללים האלוקיים הם מעל זמן
ומקום דרך אילוף ות ותמורה כטבע הרצון

להשפיע או בעל מנת להשפיע שהוא מחובר
בצורתו הנצחית בהשוואת צורה למציל לכן הוא

לא
נפסד אבל אני לא אכנס לזה זה למתקדמים

לסיום אני אשמח ללייק שיתוף ותגובה כדי
שתמשיכו לראות ממני תוכן ביוטיוב לחצו על

הפעמון קבל התרעות על הכל יירשמו כמנוי
ובעזרת השם נעשה

ונצליח וזכות הצדיק תגן עלינו ותיתן עלינו
כוחות מסירות נפש לעבודת השם וגם להצליח

להחזיק במשה ומרדכי בזמן הירידות שלנו אמן
ואמן תודה רבה אני שם לכם קליפ קטן

לסיום לגבי איך לעקוב אחריי שזה מאוד חשוב
לי כדי שתקבלו ממני תוכן ואני אשמח

שתצטרפו לטלגרם שלי לינק למעלה תודה רבה