:מיין לפי תאריך | (מומלץ) שם | צפיות | | תגובות | מעורבב Sort Ascending
:בחר את מצב תצוגת השיעורים

הדף היומי בזוהר הסולם – תרומה – קמה-קמז למתקדמים

9 Views0 Comments

שאלות לחזרה ושינון בזהר תרומה קמה-קמז 1. למה הרשעים נידונים בדין הגיהנום ולמה דווקא של אש? 2. לאיזה חלקים מתחלקים המדורים וכנגד אלה בחינות רשעים הם מתחלקים? 3. מיהו המלאך הממונה על הגיהנום ומדוע הוא צריך כמה אלף וריבו...

הדף היומי בזוהר הסולם – תרומה – קמה-קמז השקפה

7 Views0 Comments

אתר הבית- http://hasulam.co.il אתר ספר הרב: http://parasha.pw פייס הרב: http://adamsinay.net הזוהר היומי: http://zoharyomi.net אתר התע"ס: http://kab.li חנות ספרי קבלה: http://kabbala.co קורסים נבחרים: http://moodle....

ספר התניא – פרק לז 3

5 Views0 Comments

שאלות לחזרה ושינון בתניא פרק לז 3 1. מהי תכלית של ימות המשיח ותחיית המתים ובמה זה תלוי? 2. כיצד מתחלקות נשמות ישראל? 3. לשם מה יורדת הנשמה לעולם הזה? 4. מי היא הנפש החיונית ומי הגוף שצריך לתקנה ולהפרידה משלש הקליפות ...

הדף היומי בזוהר הסולם – תרומה – קמב-קמד למתקדמים

5 Views0 Comments

שאלות לחזרה ושינון בזהר תרומה קמב-קמד 1. כיצד נקרא מלאך הטוב? כיצד נקרא מלאך הרע? 2. מה הטעם שמלאך המוות נקרא טוב מאוד עפ"י אות תל"ב? 3. מה תשובת המאור הקדוש בכך שמלאך המוות נקרא טוב מאוד? 4. מה היחס בין הלבושים בגוף...

הדף היומי בזוהר הסולם – תרומה – קמב-קמד השקפה

12 Views0 Comments

אתר הבית- http://hasulam.co.il אתר ספר הרב: http://parasha.pw פייס הרב: http://adamsinay.net הזוהר היומי: http://zoharyomi.net אתר התע"ס: http://kab.li חנות ספרי קבלה: http://kabbala.co קורסים נבחרים: http://moodle....

תע"ס – חלק ג – פרק ט אות א או"פ א

18 Views0 Comments

אתר הבית- http://hasulam.co.il אתר ספר הרב: http://parasha.pw פייס הרב: http://adamsinay.net הזוהר היומי: http://zoharyomi.net אתר התע"ס: http://kab.li חנות ספרי קבלה: http://kabbala.co קורסים נבחרים: http://moodle....

ספר התניא – פרק לז 2

11 Views0 Comments

אתר הבית- http://hasulam.co.il אתר ספר הרב: http://parasha.pw פייס הרב: http://adamsinay.net הזוהר היומי: http://zoharyomi.net אתר התע"ס: http://kab.li חנות ספרי קבלה: http://kabbala.co קורסים נבחרים: http://moodle....

הדף היומי בזוהר הסולם – תרומה – קלט-קמא למתקדמים

8 Views0 Comments

שאלות לחזרה ושינון בזהר תרומה קלט-קמא 1. מהיכן מפיקים את התכלת ומה זה אומר מבחינה פנימית? 2. כיצד אנו רואים את התכללות היום הראשון בשני ואת של היום השני בראשון? 3. מהו צבע ארגמן ומדוע משוייך הוא ליום השלישי של מעשה הב...

הדף היומי בזוהר הסולם – תרומה – קלט-קמא השקפה

11 Views0 Comments

אתר הבית- http://hasulam.co.il אתר ספר הרב: http://parasha.pw פייס הרב: http://adamsinay.net הזוהר היומי: http://zoharyomi.net אתר התע"ס: http://kab.li חנות ספרי קבלה: http://kabbala.co קורסים נבחרים: http://moodle....

הדף היומי בזוהר הסולם – תרומה – קלו-קלח למתקדמים

0 Views0 Comments

שאלות לחזרה ושינון בזהר תרומה קלו-קלח 1. מהו אור זרוע לצדיק? 2. במה דומה הסתלקות אור של יום הראשון לצמצום? כיצד הצמצום מסביר את אור זרוע לצדיק? 3. מדוע גניזת האור אינה טוטאלית אלא שחייב לומר שמשהו מאיר ממנה? אם כן מהו...

הדף היומי בזוהר הסולם – תרומה – קלו-קלח השקפה

6 Views0 Comments

אתר הבית- http://hasulam.co.il אתר ספר הרב: http://parasha.pw פייס הרב: http://adamsinay.net הזוהר היומי: http://zoharyomi.net אתר התע"ס: http://kab.li חנות ספרי קבלה: http://kabbala.co קורסים נבחרים: http://moodle....

עיונים בפרשה – ברכת שלום על התורה – ויחי

21 Views0 Comments

אתר הבית- http://hasulam.co.il אתר ספר הרב: http://parasha.pw פייס הרב: http://adamsinay.net הזוהר היומי: http://zoharyomi.net אתר התע"ס: http://kab.li חנות ספרי קבלה: http://kabbala.co קורסים נבחרים: http://moodle....

הדף היומי בזוהר הסולם – תרומה – קלג-קלה למתקדמים

3 Views0 Comments

שאלות לחזרה ושינון בזהר תרומה קלג-קלה 1. מה המיוחד במשה, אהרון ושמואל ובמה הם שונים מנביאים וכהנים אחרים? הראה את היחוד של כל אחד. 2. כיצד במשכן אפשרי שזהב וכסף שהם מנוגדים בטבעם זל"ז, כגבורה וחסד, ישבו במשכן יחדיו? מ...

הדף היומי בזוהר הסולם – תרומה – קלג-קלה השקפה

12 Views0 Comments

אתר הבית- http://hasulam.co.il אתר ספר הרב: http://parasha.pw פייס הרב: http://adamsinay.net הזוהר היומי: http://zoharyomi.net אתר התע"ס: http://kab.li חנות ספרי קבלה: http://kabbala.co קורסים נבחרים: http://moodle....

הדף היומי בזוהר הסולם – תרומה – קל-קלב למתקדמים

17 Views0 Comments

שאלות לחזרה ושינון בזהר תרומה קל-קלב 1. מדוע נקראו בתחילה "שני מאורות הגדולים" ולאחר מכן נקראת הלבנה "המאור הקטן"? , כיצד זה קשור לשמן המאור, לשמן למאור ,לשועלים ואריות? 2. מה ההבדל בשמים לשמן המחה וקטורת הסמים? 3....

הדף היומי בזוהר הסולם – תרומה – קל-קלב השקפה

12 Views0 Comments

אתר הבית- http://hasulam.co.il אתר ספר הרב: http://parasha.pw פייס הרב: http://adamsinay.net הזוהר היומי: http://zoharyomi.net אתר התע"ס: http://kab.li חנות ספרי קבלה: http://kabbala.co קורסים נבחרים: http://moodle....

ספר התניא – פרק לז

7 Views0 Comments

שאלות לחזרה ושינון בתניא פרק לז 1. מהי לפי 'בעל התניא' תכלית השלמות של ימות המשיח ותחיית המתים? 2. מדוע הגורם שכר מצוה הוא המצוה עצמה כפי שאומרים חז"ל? 3. מה תכליתם של משמשי המצוה כמו אתרוג, מעות הצדקה, תפילין וכיוצא...

הדף היומי בזוהר הסולם – תרומה – קכז-קכט למתקדמים

1 Views0 Comments

שאלות לחזרה ושינון בזהר תרומה קכז-קכט 1. הסבר את הבחינות המוזכרות ואת מקורן והתהוותן של: זהב, כסף, נחושת, ארגמן, תולעת שני ושש, ועיזים ועורות אלים מאדמים ועצי שטים. 2. מדוע התכלת שהוא דין מאפשר רפואה? 3. מה בין הרפואה...

הדף היומי בזוהר הסולם – תרומה – קכז-קכט השקפה

3 Views0 Comments

אתר הבית- http://hasulam.co.il אתר ספר הרב: http://parasha.pw פייס הרב: http://adamsinay.net הזוהר היומי: http://zoharyomi.net אתר התע"ס: http://kab.li חנות ספרי קבלה: http://kabbala.co קורסים נבחרים: http://moodle....

הדף היומי בזוהר הסולם – תרומה – קכד-קכו למתקדמים

1 Views0 Comments

שאלות לחזרה ושינון בזהר תרומה קכד-קכו 1. מהו "מים רבים לא יוכלו לכבות את אהבה ונהרות לא ישטפוה"? 2. מהי תחילתה של כל התעוררות אהבה ודבקות? ומהי הקליפה שכנגדה? 3. על מי נאמר "ישקנו" ומדוע נאמר בדרך סתום ולא בלשון נוכח?...

הדף היומי בזוהר הסולם – תרומה – קכד-קכו השקפה

8 Views0 Comments

אתר הבית- http://hasulam.co.il אתר ספר הרב: http://parasha.pw פייס הרב: http://adamsinay.net הזוהר היומי: http://zoharyomi.net אתר התע"ס: http://kab.li חנות ספרי קבלה: http://kabbala.co קורסים נבחרים: http://moodle....

הדף היומי בזוהר הסולם – תרומה – קכא-קכג השקפה

13 Views0 Comments

אתר הבית- http://hasulam.co.il אתר ספר הרב: http://parasha.pw פייס הרב: http://adamsinay.net הזוהר היומי: http://zoharyomi.net אתר התע"ס: http://kab.li חנות ספרי קבלה: http://kabbala.co קורסים נבחרים: http://moodle....

ספר התניא – פרק לו 2

4 Views0 Comments

שאלות לחזרה ושינון בתניא פרק לו 2 1. כיצד נכון לפרש את הכתוב "כי ה' הוא האלוקים אין עוד מלבדו" והרי יש מציאות של הבריאה מלבד הבורא. 2. תאר את הגילוי שהיה במעמד הר סיני בבחינת "כל העם רואים את הקולות". 3. מהו הביטול במ...

תע"ס – חלק ג – פרק ח אותיות י-יב או"פ ט-י

12 Views0 Comments

אתר הבית- http://hasulam.co.il אתר ספר הרב: http://parasha.pw פייס הרב: http://adamsinay.net הזוהר היומי: http://zoharyomi.net אתר התע"ס: http://kab.li חנות ספרי קבלה: http://kabbala.co קורסים נבחרים: http://moodle....

ספר התניא – פרק לו

5 Views0 Comments

שאלות לחזרה ושינון בתניא פרק לו 1. אם הקב"ה ממלא כל עלמין בשווה כיצד ניתן להסביר את הכ' בתנחומא "נתאוה הקב"ה להיות לו דירה בתח'"? 2. מדוע השתלשלו העולמות עד לגילוי עולם הזה לפני התניא ומה הסיבה לפי אשלג? 3. הסבר "הופכ...

ספר התניא – פרק לה 3

3 Views0 Comments

שאלות לחזרה ושינון התניא לה 3 1.מדוע צריך לקיים מצוות מעשיות כדי להמשיך אור השכינה על גופו ונפשו הבהמית? אגב כך הסבר מה זה מעשה? 2. מהיכן יש את הכח לגוף לעשות מעשה שהוא כטבע הנשמה? 3. מי הוא הנכלל ממש בקדושה כנפש האלו...

הדף היומי בזוהר הסולם – תרומה – קכא-קכג למתקדמים

4 Views0 Comments

שאלות לחזרה ושינון בזהר תרומה קכא-קכג 1. מה הכוונה שכל העם רואים את הקולות? 2. מהם ג' הקווים שיש בקול ששמעו בנ"י במעמד הר סיני? 3. מהו האור האחד שראו בנ"י במעמד הר סיני? 4. מדוע הנשיקה צריכה להיות בפה כדי להיות מחברת...

הדף היומי בזוהר הסולם – תרומה – קיח-קכ למתקדמים

8 Views0 Comments

שאלות לחזרה ושינון בזהר תרומה קיח-קכ 1. מי היא רוח החכמה מהיכן היא נמשכת והיכן היא מתבטאת? 2. מדוע עשה תיקון זה של השראת רוח החכמה במלכות? דהיינו מה יקרה אם לא תהיה רוח החכמה הזו ומה אם כן? 3. ספר על השתלשלות רוח החכמ...

הדף היומי בזוהר הסולם – תרומה – קיח-קכ השקפה

18 Views0 Comments

אתר הבית- http://hasulam.co.il אתר ספר הרב: http://parasha.pw פייס הרב: http://adamsinay.net הזוהר היומי: http://zoharyomi.net אתר התע"ס: http://kab.li חנות ספרי קבלה: http://kabbala.co קורסים נבחרים: http://moodle....

הדף היומי בזוהר הסולם – תרומה – קיב-קיד למתקדמים

18 Views0 Comments

אתר הבית- http://hasulam.co.il אתר ספר הרב: http://parasha.pw פייס הרב: http://adamsinay.net הזוהר היומי: http://zoharyomi.net אתר התע"ס: http://kab.li חנות ספרי קבלה: http://kabbala.co קורסים נבחרים: http://moodle....

עמוד 20 מתוך 263« להתחלה...10...17181920212223...304050...לסוף »