:מיין לפי תאריך | (מומלץ) שם | צפיות | | תגובות | מעורבב Sort Ascending
:בחר את מצב תצוגת השיעורים

הדף היומי בזוהר הסולם – משפטים – קלט-קמא למתקדמים

1 Views0 Comments

שאלות לחזרה ושינון בזהר משפטים קלט-קמא 1. איזו מצוה חשובה יש על הדיין שבה משווה צורתו עם הקב"ה? הסבר ונמק. 2. מהן ד' ההבחנות של צדיק גמור, רשע גמור, רשע וטוב לו, צדיק ורע לו? 3. מה הכוונה שאין כל השכינות שוות לפי המו...

הדף היומי בזוהר הסולם – משפטים – קלט-קמא השקפה

12 Views0 Comments

אתר הבית- http://hasulam.co.il אתר ספר הרב: http://parasha.pw פייס הרב: http://adamsinay.net הזוהר היומי: http://zoharyomi.net אתר התע"ס: http://kab.li חנות ספרי קבלה: http://kabbala.co קורסים נבחרים: http://moodle....

גיל יג'- דברי הרב בבר המצווה

14 Views0 Comments

אתר הבית- http://hasulam.co.il אתר ספר הרב: http://parasha.pw פייס הרב: http://adamsinay.net הזוהר היומי: http://zoharyomi.net אתר התע"ס: http://kab.li חנות ספרי קבלה: http://kabbala.co קורסים נבחרים: http://moodle....

תע"ס – חלק ג – פרק ד אות ב או"פ ג-ח

8 Views0 Comments

שאלות לחזרה ושינון בתע"ס חלק ג פרק ד אות ב או"פ ג-ח 1. מה המובן כאשר אנחנו מכנים את הספירה חכמה דאו"י או חכמה דאו"ח? 2. איך תקראנה כל הספירות הנמצאות במסגרת חכמה דאו"ח? 3. מדוע הזו"ן צריכים לקבל מבחינת בינה ולא ישירות...

ספר התניא – פרק יט 2

14 Views0 Comments

אתר הבית- http://hasulam.co.il אתר ספר הרב: http://parasha.pw פייס הרב: http://adamsinay.net הזוהר היומי: http://zoharyomi.net אתר התע"ס: http://kab.li חנות ספרי קבלה: http://kabbala.co קורסים נבחרים: http://moodle....

הדף היומי בזוהר הסולם – משפטים – קלו-קלח למתקדמים

5 Views0 Comments

שאלות לחזרה ושינון בזוהר משפטים קלו-קלח 1. מחד כתוב "לא תהיה אחרי רבים לרעות" ומאידך "אחרי רבים להטות" כיצד תהיה הבחנה אם כך מתי ללכת אחרי הרבים ומתי לא ללכת אחריהם? מהו רעות? 2. מהו בית דין של ג'? מדוע צריך לשפוט עפ"...

הדף היומי בזוהר הסולם – משפטים – קלו-קלח השקפה

19 Views0 Comments

אתר הבית- http://hasulam.co.il אתר ספר הרב: http://parasha.pw פייס הרב: http://adamsinay.net הזוהר היומי: http://zoharyomi.net אתר התע"ס: http://kab.li חנות ספרי קבלה: http://kabbala.co קורסים נבחרים: http://moodle....

הדף היומי בזוהר הסולם – משפטים – קלג-קלה למתקדמים

2 Views0 Comments

שאלות לחזרה ושינון בזוהר משפטים קלג-קלה 1. מהו ההבדל בין "עין השכל של הלב" לבין ההסתכלות הרגילה של האדם? 2. מהו ההבדל בין ההסתכלות של משה רבנו לבין שאר הנביאים בצורת הראיה? 3. מהיכן למדנו שללב יש ראיה, שמיעה וכן שאר ה...

תע"ס – חלק ג – פרק ד אות א או"פ א 3

19 Views0 Comments

אתר הבית- http://hasulam.co.il אתר ספר הרב: http://parasha.pw פייס הרב: http://adamsinay.net הזוהר היומי: http://zoharyomi.net אתר התע"ס: http://kab.li חנות ספרי קבלה: http://kabbala.co קורסים נבחרים: http://moodle....

הדף היומי בזוהר הסולם – משפטים – קלג-קלה השקפה

16 Views0 Comments

אתר הבית- http://hasulam.co.il אתר ספר הרב: http://parasha.pw פייס הרב: http://adamsinay.net הזוהר היומי: http://zoharyomi.net אתר התע"ס: http://kab.li חנות ספרי קבלה: http://kabbala.co קורסים נבחרים: http://moodle....

תע"ס – חלק ג – פרק ד אות א או"פ א 2

2 Views0 Comments

שאלות לחזרה ושינון בתע"ס חלק ג פרק ד אות א או"פ א 1. מדוע אור שמגיע לז"א חייב לעבור דרך חו"ב דאור ישר? 2. מדוע רק בבחינה ד' יכולה להיות התלבשות של אור ישר באור חוזר? 3. מה הבדל בין דרך מעבר לדרך התלבשות? 4. מה ההבדל ב...

שער הגלגולים להאר"י – הקדמה א – 1

15 Views0 Comments

שאלות - שער הגלגולים - הקדמה א - שיעור 1 1. מהם השמות של הנפש? הסבר באופן כללי את משמעות שמות אלה. 2. מיהו האדם עצמו ומהיכן אנו לומדים זאת? מה זה אומר לך מבחינה נפשית? 3. מהן ב' ההבחנות ללימוד של פנימיות התורה והיכן ה...

ספר התניא – פרק יט

12 Views0 Comments

אתר הבית- http://hasulam.co.il אתר ספר הרב: http://parasha.pw פייס הרב: http://adamsinay.net הזוהר היומי: http://zoharyomi.net אתר התע"ס: http://kab.li חנות ספרי קבלה: http://kabbala.co קורסים נבחרים: http://moodle....

ספר התניא – פרק יח 2

15 Views0 Comments

אתר הבית- http://hasulam.co.il אתר ספר הרב: http://parasha.pw פייס הרב: http://adamsinay.net הזוהר היומי: http://zoharyomi.net אתר התע"ס: http://kab.li חנות ספרי קבלה: http://kabbala.co קורסים נבחרים: http://moodle....

הדף היומי בזוהר הסולם – משפטים – קל-קלב למתקדמים

1 Views0 Comments

שאלות לחזרה ושינון בזהר משפטים קל-קלב 1. מה ההבדל ביו גורן ליקב ומדוע מהם עושים אמונה בסוכות? 2. מה ההבדל בין דינים דדכורא לדינים דנוקבא? הבא ג' דוגמאות מחייך. 3. מהם ראשי תיבות יק"ב וכיצד זה קשור לכך שאדם הבקי בהלכה ...

הדף היומי בזוהר הסולם – משפטים – קל-קלב השקפה

16 Views0 Comments

אתר הבית- http://hasulam.co.il אתר ספר הרב: http://parasha.pw פייס הרב: http://adamsinay.net הזוהר היומי: http://zoharyomi.net אתר התע"ס: http://kab.li חנות ספרי קבלה: http://kabbala.co קורסים נבחרים: http://moodle....

תע"ס – חלק ג – פרק ד אות א או"פ א

17 Views0 Comments

אתר הבית- http://hasulam.co.il אתר ספר הרב: http://parasha.pw פייס הרב: http://adamsinay.net הזוהר היומי: http://zoharyomi.net אתר התע"ס: http://kab.li חנות ספרי קבלה: http://kabbala.co קורסים נבחרים: http://moodle....

הדף היומי בזוהר הסולם – משפטים – קכז-קכט השקפה

15 Views0 Comments

אתר הבית- http://hasulam.co.il אתר ספר הרב: http://parasha.pw פייס הרב: http://adamsinay.net הזוהר היומי: http://zoharyomi.net אתר התע"ס: http://kab.li חנות ספרי קבלה: http://kabbala.co קורסים נבחרים: http://moodle....

ספר התניא – פרק יח

6 Views0 Comments

אתר הבית- http://hasulam.co.il אתר ספר הרב: http://parasha.pw פייס הרב: http://adamsinay.net הזוהר היומי: http://zoharyomi.net אתר התע"ס: http://kab.li חנות ספרי קבלה: http://kabbala.co קורסים נבחרים: http://moodle....

הדף היומי בזוהר הסולם – משפטים – קכז-קכט למתקדמים

7 Views0 Comments

אתר הבית- http://hasulam.co.il אתר ספר הרב: http://parasha.pw פייס הרב: http://adamsinay.net הזוהר היומי: http://zoharyomi.net אתר התע"ס: http://kab.li חנות ספרי קבלה: http://kabbala.co קורסים נבחרים: http://moodle....

תע"ס – חלק ג – פרק ג אות ה או"פ ו-ח

21 Views0 Comments

שאלות לחזרה ושינון בתעס חלק ג אות ה או"פ ו-ח 1. מה ההבדל בין העובדה שעולם הבריאה מקבל מבינה דאצילות לעומת שמקבל ממלכות שבקומת בינה דאצילות? מה נכון ומדוע? 2. הסבר את היחס בין ראש לגוף לבין עולם עליון לעולם תחתון? 3. כ...

בואי כלה – בראשית תשע"ז

8 Views0 Comments

אתר הבית- http://hasulam.co.il אתר ספר הרב: http://parasha.pw פייס הרב: http://adamsinay.net הזוהר היומי: http://zoharyomi.net אתר התע"ס: http://kab.li חנות ספרי קבלה: http://kabbala.co קורסים נבחרים: http://moodle....

הדף היומי בזוהר הסולם – משפטים – קכד-קכו למתקדמים

3 Views0 Comments

שאלות לחזרה ושינון בזהר משפטים קכד-קכו 1. מהי המצוה של לפדות עבד עברי ואמה עבריה מבחינה פנימית? 2. כיצד ניתן לגאול עבד עברי נרצה וכיצד עבד עברי רגיל? 3. הסבר מהו "אם אין אני לי מי לי" עפ"י אות שצ"ז. 4. כיצד מתבאר שרעי...

הדף היומי בזוהר הסולם – משפטים – קכד-קכו השקפה

13 Views0 Comments

אתר הבית- http://hasulam.co.il אתר ספר הרב: http://parasha.pw פייס הרב: http://adamsinay.net הזוהר היומי: http://zoharyomi.net אתר התע"ס: http://kab.li חנות ספרי קבלה: http://kabbala.co קורסים נבחרים: http://moodle....

הדף היומי בזוהר הסולם – משפטים – קיב-קיד השקפה

19 Views0 Comments

אתר הבית- http://hasulam.co.il אתר ספר הרב: http://parasha.pw פייס הרב: http://adamsinay.net הזוהר היומי: http://zoharyomi.net אתר התע"ס: http://kab.li חנות ספרי קבלה: http://kabbala.co קורסים נבחרים: http://moodle....

הדף היומי בזוהר הסולם – משפטים – קיב-קיד מתקדמים

14 Views0 Comments

אתר הבית- http://hasulam.co.il אתר ספר הרב: http://parasha.pw פייס הרב: http://adamsinay.net הזוהר היומי: http://zoharyomi.net אתר התע"ס: http://kab.li חנות ספרי קבלה: http://kabbala.co קורסים נבחרים: http://moodle....

הדף היומי בזוהר הסולם – משפטים – קכא-קכג למתקדמים

12 Views0 Comments

שאלות לחזרה ושינון בזהר משפטים קכא-קכג 1. מהיכן אנו למדים שעבד ה' זו מדרגה שצריך לעשות עליה תשובה? 2. מה הקשר בין התיקון של "לא יתן לעולם מוט לצדיק" לבין קריאת שמע? 3. מה תפקיד ה-א' בהשלמת המ"ט לשלמות המאפשרת להתגבר ע...

הדף היומי בזוהר הסולם – משפטים – קכא-קכג השקפה

11 Views0 Comments

אתר הבית- http://hasulam.co.il אתר ספר הרב: http://parasha.pw פייס הרב: http://adamsinay.net הזוהר היומי: http://zoharyomi.net אתר התע"ס: http://kab.li חנות ספרי קבלה: http://kabbala.co קורסים נבחרים: http://moodle....

הדף היומי בזוהר הסולם – משפטים – קיח-קכ למתקדמים

5 Views0 Comments

שאלות לחזרה ושינון בתע"ס חלק ג אות ד או"פ ג-ה 1. כיצד עוד ניתן לפרש את הרעיון שא"ס מתלבש בחכמה באצילות בלי לומר שמדובר רק בא"א אלא גם בעיבור ויניקה? ולמרות הפירוש הנוסף, מדוע בפירוש זה המופיע באות ג' בחר בעה"ס? 2. מי ...

הדף היומי בזוהר הסולם – משפטים – קיח-קכ השקפה

12 Views0 Comments

א. מהו כי נצו האנשים ונגפו אישה רעה ויצאו ילדיה ענוש יענש, מה את לומד מהזוהר על תפיסת התורה? ב. מה אומר רבי שמעון למשה רבנו בעניין השבת האבדה? ג. מהו לך רד? ד. מדוע רד שהיא הגלות הרביעית לוקחת הרבה זמן- הסבר ברוחניות....

עמוד 30 מתוך 266« להתחלה...1020...27282930313233...405060...לסוף »