:מיין לפי תאריך | (מומלץ) שם | צפיות | | תגובות | מעורבב Sort Ascending
:בחר את מצב תצוגת השיעורים

פרשת השבוע: ברכת שלום – הרב"ש – לך לך

0 Views0 Comments

הירשמו לקבלת עדכונים ושיעורים נבחרים: https://goo.gl/VAJgMz עשו מנוי לזוהר הקדוש לחיזוק הפנימיות בעולם: https://goo.gl/cPLdsk התקינו את אפליקציית הסולם: http://www.hasulam.co.il/apps ✨לכל ההקדמות לחכמת האמת, תלמוד...

הדף היומי בזהר הסולם – אדרא רבא – שיעור 12 (עג-עה) השקפה

0 Views0 Comments

הירשמו לקבלת עדכונים ושיעורים נבחרים: https://goo.gl/VAJgMz עשו מנוי לזוהר הקדוש לחיזוק הפנימיות בעולם: https://goo.gl/cPLdsk התקינו את אפליקציית הסולם: http://www.hasulam.co.il/apps ✨לכל ההקדמות לחכמת האמת, תלמוד...

HadafHayomi Zohar IdraRaba p70 72 11

0 Views0 Comments

שאלות חזרה בזוהר אדרא רבא ע-עב 1.מהם שמות יג' תיקוני דיקנא ולמה הם נועדו? 2. מהיכן נובעים יג' תיקוני דיקנא ומה חשיבותם? 3.במה בולט התיקון השביעי משאר התיקונים? הירשמו לקבלת עדכונים ושיעורים נבחרים: https://goo.gl/VA...

HadafHayomi Zohar IdraRaba p70 72 11s

0 Views0 Comments

הירשמו לקבלת עדכונים ושיעורים נבחרים: https://goo.gl/VAJgMz עשו מנוי לזוהר הקדוש לחיזוק הפנימיות בעולם: https://goo.gl/cPLdsk התקינו את אפליקציית הסולם: http://www.hasulam.co.il/apps ✨לכל ההקדמות לחכמת האמת, תלמוד...

הדף היומי בזהר הסולם – אדרא רבא – שיעור 10 (סז-סט) למתקדמים

0 Views0 Comments

שאלות חזרה בזוהר אדרא רבא סז-סט 1.מהו תיקון החוטמא ? 2. במה שונה נקב ימין מנקב שמאל הן בא"א והן בז"א? 3.מתי מתגלה כעס מבחינת החוטם וכיצד ניתן למעטו או לבטלו? 4. מהו סוד אורך החוטם אגב כך הסבר מהו "ואל קין ואל מנחתו לא...

הדף היומי בזהר הסולם – אדרא רבא – שיעור 10 (סז-סט) השקפה

0 Views0 Comments

הירשמו לקבלת עדכונים ושיעורים נבחרים: https://goo.gl/VAJgMz עשו מנוי לזוהר הקדוש לחיזוק הפנימיות בעולם: https://goo.gl/cPLdsk התקינו את אפליקציית הסולם: http://www.hasulam.co.il/apps ✨לכל ההקדמות לחכמת האמת, תלמוד...

הדף היומי בזהר הסולם – אדרא רבא – שיעור 9 (סד-סו) השקפה

0 Views0 Comments

הירשמו לקבלת עדכונים ושיעורים נבחרים: https://goo.gl/VAJgMz עשו מנוי לזוהר הקדוש לחיזוק הפנימיות בעולם: https://goo.gl/cPLdsk התקינו את אפליקציית הסולם: http://www.hasulam.co.il/apps ✨לכל ההקדמות לחכמת האמת, תלמוד...

הדף היומי בזהר הסולם – אדרא רבא – שיעור 9 (סד-סו) למתקדמים

0 Views0 Comments

שאלות חזרה בזוהר אדרא רבא סד-סו 1. מי רוחץ את העין האדומה של ז"א וכיצד? 2. מהו המצב הכתוב בשוב ה' ציון? 3. באיזה מצב עין ה' אל יראיו? ובאיזה עייני ה' המה משוטטים בכל הארץ? 4. מפני מה זכה יוסף שלא שלט בו עין הרע כיצד ר...

הדף היומי בזהר הסולם – אדרא רבא – שיעור 8 (סא-סג) השקפה

0 Views0 Comments

הירשמו לקבלת עדכונים ושיעורים נבחרים: https://goo.gl/VAJgMz עשו מנוי לזוהר הקדוש לחיזוק הפנימיות בעולם: https://goo.gl/cPLdsk התקינו את אפליקציית הסולם: http://www.hasulam.co.il/apps ✨לכל ההקדמות לחכמת האמת, תלמוד...

הדף היומי בזהר הסולם – אדרא רבא – שיעור 8 (סא-סג) למתקדמים

0 Views0 Comments

הירשמו לקבלת עדכונים ושיעורים נבחרים: https://goo.gl/VAJgMz עשו מנוי לזוהר הקדוש לחיזוק הפנימיות בעולם: https://goo.gl/cPLdsk שאלות חזרה בזוהר אדרא רבא סא-סג 1.מה ההבדל בין עיני א"א לעיני ז"א? 2. הסבר את החלוקה בעי...

הדף היומי בזהר הסולם – אדרא רבא – שיעור 7 (נח-ס) השקפה

0 Views0 Comments

הירשמו לקבלת עדכונים ושיעורים נבחרים: https://goo.gl/VAJgMz עשו מנוי לזוהר הקדוש לחיזוק הפנימיות בעולם: https://goo.gl/cPLdsk התקינו את אפליקציית הסולם: http://www.hasulam.co.il/apps ✨לכל ההקדמות לחכמת האמת, תלמוד...

הדף היומי בזהר הסולם – אדרא רבא – שיעור 7 (נח-ס) למתקדמים

0 Views0 Comments

הירשמו לקבלת עדכונים ושיעורים נבחרים: https://goo.gl/VAJgMz עשו מנוי לזוהר הקדוש לחיזוק הפנימיות בעולם: https://goo.gl/cPLdsk התקינו את אפליקציית הסולם: http://www.hasulam.co.il/apps ✨לכל ההקדמות לחכמת האמת, תלמוד...

הדף היומי בזהר הסולם – אדרא רבא – שיעור 6 (נה-נז) למתקדמים

0 Views0 Comments

הירשמו לקבלת עדכונים ושיעורים נבחרים: https://goo.gl/VAJgMz עשו מנוי לזוהר הקדוש לחיזוק הפנימיות בעולם: https://goo.gl/cPLdsk התקינו את אפליקציית הסולם: http://www.hasulam.co.il/apps ✨לכל ההקדמות לחכמת האמת, תלמוד...

הדף היומי בזהר הסולם – אדרא רבא – שיעור 6 (נה-נז) השקפה

0 Views0 Comments

הירשמו לקבלת עדכונים ושיעורים נבחרים: https://goo.gl/VAJgMz עשו מנוי לזוהר הקדוש לחיזוק הפנימיות בעולם: https://goo.gl/cPLdsk התקינו את אפליקציית הסולם: http://www.hasulam.co.il/apps ✨לכל ההקדמות לחכמת האמת, תלמוד...

הדף היומי בזהר הסולם – האדרא רבא – שיעור 5 (נב-נד) השקפה

0 Views0 Comments

הירשמו לקבלת עדכונים ושיעורים נבחרים: https://goo.gl/VAJgMz עשו מנוי לזוהר הקדוש לחיזוק הפנימיות בעולם: https://goo.gl/cPLdsk התקינו את אפליקציית הסולם: http://www.hasulam.co.il/apps ✨לכל ההקדמות לחכמת האמת, תלמוד...

הדף היומי בזהר הסולם – האדרא רבא – שיעור 4 (מט-נא) למתקדמים

0 Views0 Comments

הירשמו לקבלת עדכונים ושיעורים נבחרים: https://goo.gl/VAJgMz עשו מנוי לזוהר הקדוש לחיזוק הפנימיות בעולם: https://goo.gl/cPLdsk התקינו את אפליקציית הסולם: http://www.hasulam.co.il/apps ✨לכל ההקדמות לחכמת האמת, תלמוד...

הדף היומי בזהר הסולם – האדרא רבא – שיעור 5 (נב-נד) למתקדמים

0 Views0 Comments

שאלות חזרה בזהר - אדרא רבא - נב-נד 1.אלו ג' ראשים יש בראש דא"א ומה היחס שלהם לעתיק? 2. על איזה תיקון באצילות בא לתמוך הקרום שנמצא בין מוחא דאוירא למוחא סתימאה? 3. מהיכן ניתן לתת אור חכמה לתחתונים ומהיכן לא ניתן ומדוע?...

הדף היומי בזהר הסולם – האדרא רבא – שיעור 4 (מט-נא) השקפה

0 Views0 Comments

הירשמו לקבלת עדכונים ושיעורים נבחרים: https://goo.gl/VAJgMz עשו מנוי לזוהר הקדוש לחיזוק הפנימיות בעולם: https://goo.gl/cPLdsk התקינו את אפליקציית הסולם: http://www.hasulam.co.il/apps ✨לכל ההקדמות לחכמת האמת, תלמוד...

הדף היומי בזהר הסולם – האדרא רבא – שיעור 3 (מו-מח) השקפה

0 Views0 Comments

הירשמו לקבלת עדכונים ושיעורים נבחרים: https://goo.gl/VAJgMz עשו מנוי לזוהר הקדוש לחיזוק הפנימיות בעולם: https://goo.gl/cPLdsk התקינו את אפליקציית הסולם: http://www.hasulam.co.il/apps ✨לכל ההקדמות לחכמת האמת, תלמוד...

הדף היומי בזהר הסולם – האדרא רבא – שיעור 3 (מו-מח) למתקדמים

0 Views0 Comments

הירשמו לקבלת עדכונים ושיעורים נבחרים: https://goo.gl/VAJgMz עשו מנוי לזוהר הקדוש לחיזוק הפנימיות בעולם: https://goo.gl/cPLdsk התקינו את אפליקציית הסולם: http://www.hasulam.co.il/apps ✨לכל ההקדמות לחכמת האמת, תלמוד...

ראש חודש מרחשוון – דברי הרב בסעודה תשע"ט

0 Views0 Comments

הירשמו לקבלת עדכונים ושיעורים נבחרים: https://goo.gl/VAJgMz עשו מנוי לזוהר הקדוש לחיזוק הפנימיות בעולם: https://goo.gl/cPLdsk התקינו את אפליקציית הסולם: http://www.hasulam.co.il/apps ✨לכל ההקדמות לחכמת האמת, תלמוד...

הדף היומי בזהר הסולם – האדרא רבא – שיעור 2 (מג-מה) למתקדמים

0 Views0 Comments

שאלות חזרה בזהר הסולם - אדרא רבא - שיעור 2 (מג-מה) 1.מהו עולם העקודים שבו שולטת מידת הדין? 2. מהו תיקון הפרסא שהיה בנקודות דסג ובעולם הנקודים? 3. מהם ב היחודים דגר דבינה ווק דבינה? 4. מדוע היתה שבירת הכלים ומהו התיקו...

הדף היומי בזהר הסולם – האדרא רבא – שיעור 2 (מג-מה) למתקדמים

0 Views0 Comments

שאלות חזרה בזהר הסולם - אדרא רבא - שיעור 2 (מג-מה) 1.מהו עולם העקודים שבו שולטת מידת הדין? 2. מהו תיקון הפרסא שהיה בנקודות דסג ובעולם הנקודים? 3. מהם ב היחודים דגר דבינה ווק דבינה? 4. מדוע היתה שבירת הכלים ומהו התיקו...

הדף היומי בזהר הסולם – האדרא רבא – שיעור 1 (מ-מג) למתקדמים

0 Views0 Comments

שאלות חזרה בזהר הסולם - האדרא רבא קדישא – שיעור 1 (מ-מג) 1.מהו עמוד אחד לעומת ג' עמודים שאת זה רוצה לגלות רבי שמעון? 2.על מה בכה רבי שמעון ומה זה אומר לנו בעבודת השם שלנו על פי אות ג' וכיצד פייסו רבי אבא לגלות? 3. מי...