:מיין לפי תאריך | (מומלץ) שם | צפיות | | תגובות | מעורבב Sort Ascending
:בחר את מצב תצוגת השיעורים

הדף היומי בזוהר הסולם – משפטים – קמח-קנ למתקדמים

16 Views0 Comments

שאלות לחזרה ושינון בזהר משפטים קמח-קנ 1. מה ההבדל בין אדם המברך כפי שאומר משה רבנו לאליהו ובין משה רבנו שמברך כפי שאומר אליהו למשה רבנו? 2. במה ישראל שונים מאומות העולם? וכיצד משה רבנו הוא זה שמייצג בחינה זו? 3. מיהו ...

הדף היומי בזוהר הסולם – משפטים – קמח-קנ השקפה

14 Views0 Comments

אתר הבית- http://hasulam.co.il אתר ספר הרב: http://parasha.pw פייס הרב: http://adamsinay.net הזוהר היומי: http://zoharyomi.net אתר התע"ס: http://kab.li חנות ספרי קבלה: http://kabbala.co קורסים נבחרים: http://moodle....

תע"ס – חלק ג – פרק ד אותיות ג-ד או"פ ט-י

11 Views0 Comments

שאלות לחזרה ושינון בתע"ס חלק ג פרק ד אות ג-ד או"פ ט-י 1. מדוע לא ניתן לשתות את אור האבטיח מהתפוח כיצד זה קשור לכך שאור הבינה מלובש בבחינה הב'? 2. מה הבדל בין הלבושים שיש בבחינה ב של הזיווג בעולם אצילות לצורך הבריאה לב...

ספר התניא – פרק כ

15 Views0 Comments

אתר הבית- http://hasulam.co.il אתר ספר הרב: http://parasha.pw פייס הרב: http://adamsinay.net הזוהר היומי: http://zoharyomi.net אתר התע"ס: http://kab.li חנות ספרי קבלה: http://kabbala.co קורסים נבחרים: http://moodle....

הדף היומי בזוהר הסולם – משפטים – קמה-קמז למתקדמים

5 Views0 Comments

שאלות לחזרה ושינון בזהר משפטים קמה-קמז 1. כיצד רשומים עם ישראל בסימנים של הקב"ה ושכינתו בימי חול וכיצד בשבת? 2. כיצד היא החלוקה של אותו רישום של עם ישראל בימין, שמאל ואמצע? ומה זה מחייב את כל אחד מעם ישראל? 3. כיצד צר...

הדף היומי בזוהר הסולם – משפטים – קמה-קמז למתקדמים

14 Views0 Comments

אתר הבית- http://hasulam.co.il אתר ספר הרב: http://parasha.pw פייס הרב: http://adamsinay.net הזוהר היומי: http://zoharyomi.net אתר התע"ס: http://kab.li חנות ספרי קבלה: http://kabbala.co קורסים נבחרים: http://moodle....

תע"ס – חלק ג – פרק ד אות ג או"פ ט

19 Views0 Comments

אתר הבית- http://hasulam.co.il אתר ספר הרב: http://parasha.pw פייס הרב: http://adamsinay.net הזוהר היומי: http://zoharyomi.net אתר התע"ס: http://kab.li חנות ספרי קבלה: http://kabbala.co קורסים נבחרים: http://moodle....

בואי כלה – נח תשע"ז

14 Views0 Comments

אתר הבית- http://hasulam.co.il אתר ספר הרב: http://parasha.pw פייס הרב: http://adamsinay.net הזוהר היומי: http://zoharyomi.net אתר התע"ס: http://kab.li חנות ספרי קבלה: http://kabbala.co קורסים נבחרים: http://moodle....

הדף היומי בזוהר הסולם – משפטים – קמב-קמד למתקדמים

2 Views0 Comments

שאלות לחזרה ושינון בזהר משפטים קמב-קמד 1. מהם ארבע אבות הנזיקין וכיצד הם קשורים למרכבה? 2. מה ההבדל בין חיות המרכבה של הימין לחיות המרכבה של הצד האחר? 3. מה ההבדל בין אמת לדין של שקר? 4. באילו דינים על האדם לדון בנפשו...

עיונים בפרשה – ברכת שלום על התורה – נח 2

15 Views0 Comments

אתר הבית- http://hasulam.co.il אתר ספר הרב: http://parasha.pw פייס הרב: http://adamsinay.net הזוהר היומי: http://zoharyomi.net אתר התע"ס: http://kab.li חנות ספרי קבלה: http://kabbala.co קורסים נבחרים: http://moodle....

הדף היומי בזוהר הסולם – משפטים – קמב-קמד השקפה

24 Views0 Comments

אתר הבית- http://hasulam.co.il אתר ספר הרב: http://parasha.pw פייס הרב: http://adamsinay.net הזוהר היומי: http://zoharyomi.net אתר התע"ס: http://kab.li חנות ספרי קבלה: http://kabbala.co קורסים נבחרים: http://moodle....

עיונים בפרשה – ברכת שלום על התורה – נח

7 Views0 Comments

אתר הבית- http://hasulam.co.il אתר ספר הרב: http://parasha.pw פייס הרב: http://adamsinay.net הזוהר היומי: http://zoharyomi.net אתר התע"ס: http://kab.li חנות ספרי קבלה: http://kabbala.co קורסים נבחרים: http://moodle....

הדף היומי בזוהר הסולם – משפטים – קלט-קמא למתקדמים

2 Views0 Comments

שאלות לחזרה ושינון בזהר משפטים קלט-קמא 1. איזו מצוה חשובה יש על הדיין שבה משווה צורתו עם הקב"ה? הסבר ונמק. 2. מהן ד' ההבחנות של צדיק גמור, רשע גמור, רשע וטוב לו, צדיק ורע לו? 3. מה הכוונה שאין כל השכינות שוות לפי המו...

הדף היומי בזוהר הסולם – משפטים – קלט-קמא השקפה

13 Views0 Comments

אתר הבית- http://hasulam.co.il אתר ספר הרב: http://parasha.pw פייס הרב: http://adamsinay.net הזוהר היומי: http://zoharyomi.net אתר התע"ס: http://kab.li חנות ספרי קבלה: http://kabbala.co קורסים נבחרים: http://moodle....

גיל יג'- דברי הרב בבר המצווה

15 Views0 Comments

אתר הבית- http://hasulam.co.il אתר ספר הרב: http://parasha.pw פייס הרב: http://adamsinay.net הזוהר היומי: http://zoharyomi.net אתר התע"ס: http://kab.li חנות ספרי קבלה: http://kabbala.co קורסים נבחרים: http://moodle....

תע"ס – חלק ג – פרק ד אות ב או"פ ג-ח

8 Views0 Comments

שאלות לחזרה ושינון בתע"ס חלק ג פרק ד אות ב או"פ ג-ח 1. מה המובן כאשר אנחנו מכנים את הספירה חכמה דאו"י או חכמה דאו"ח? 2. איך תקראנה כל הספירות הנמצאות במסגרת חכמה דאו"ח? 3. מדוע הזו"ן צריכים לקבל מבחינת בינה ולא ישירות...

ספר התניא – פרק יט 2

15 Views0 Comments

אתר הבית- http://hasulam.co.il אתר ספר הרב: http://parasha.pw פייס הרב: http://adamsinay.net הזוהר היומי: http://zoharyomi.net אתר התע"ס: http://kab.li חנות ספרי קבלה: http://kabbala.co קורסים נבחרים: http://moodle....

הדף היומי בזוהר הסולם – משפטים – קלו-קלח למתקדמים

7 Views0 Comments

שאלות לחזרה ושינון בזוהר משפטים קלו-קלח 1. מחד כתוב "לא תהיה אחרי רבים לרעות" ומאידך "אחרי רבים להטות" כיצד תהיה הבחנה אם כך מתי ללכת אחרי הרבים ומתי לא ללכת אחריהם? מהו רעות? 2. מהו בית דין של ג'? מדוע צריך לשפוט עפ"...

הדף היומי בזוהר הסולם – משפטים – קלו-קלח השקפה

21 Views0 Comments

אתר הבית- http://hasulam.co.il אתר ספר הרב: http://parasha.pw פייס הרב: http://adamsinay.net הזוהר היומי: http://zoharyomi.net אתר התע"ס: http://kab.li חנות ספרי קבלה: http://kabbala.co קורסים נבחרים: http://moodle....

הדף היומי בזוהר הסולם – משפטים – קלג-קלה למתקדמים

3 Views0 Comments

שאלות לחזרה ושינון בזוהר משפטים קלג-קלה 1. מהו ההבדל בין "עין השכל של הלב" לבין ההסתכלות הרגילה של האדם? 2. מהו ההבדל בין ההסתכלות של משה רבנו לבין שאר הנביאים בצורת הראיה? 3. מהיכן למדנו שללב יש ראיה, שמיעה וכן שאר ה...

תע"ס – חלק ג – פרק ד אות א או"פ א 3

20 Views0 Comments

אתר הבית- http://hasulam.co.il אתר ספר הרב: http://parasha.pw פייס הרב: http://adamsinay.net הזוהר היומי: http://zoharyomi.net אתר התע"ס: http://kab.li חנות ספרי קבלה: http://kabbala.co קורסים נבחרים: http://moodle....

הדף היומי בזוהר הסולם – משפטים – קלג-קלה השקפה

17 Views0 Comments

אתר הבית- http://hasulam.co.il אתר ספר הרב: http://parasha.pw פייס הרב: http://adamsinay.net הזוהר היומי: http://zoharyomi.net אתר התע"ס: http://kab.li חנות ספרי קבלה: http://kabbala.co קורסים נבחרים: http://moodle....

ספר התניא – פרק יט

13 Views0 Comments

אתר הבית- http://hasulam.co.il אתר ספר הרב: http://parasha.pw פייס הרב: http://adamsinay.net הזוהר היומי: http://zoharyomi.net אתר התע"ס: http://kab.li חנות ספרי קבלה: http://kabbala.co קורסים נבחרים: http://moodle....

שער הגלגולים להאר"י – הקדמה א – 1

16 Views0 Comments

שאלות - שער הגלגולים - הקדמה א - שיעור 1 1. מהם השמות של הנפש? הסבר באופן כללי את משמעות שמות אלה. 2. מיהו האדם עצמו ומהיכן אנו לומדים זאת? מה זה אומר לך מבחינה נפשית? 3. מהן ב' ההבחנות ללימוד של פנימיות התורה והיכן ה...

תע"ס – חלק ג – פרק ד אות א או"פ א 2

3 Views0 Comments

שאלות לחזרה ושינון בתע"ס חלק ג פרק ד אות א או"פ א 1. מדוע אור שמגיע לז"א חייב לעבור דרך חו"ב דאור ישר? 2. מדוע רק בבחינה ד' יכולה להיות התלבשות של אור ישר באור חוזר? 3. מה הבדל בין דרך מעבר לדרך התלבשות? 4. מה ההבדל ב...

ספר התניא – פרק יח 2

16 Views0 Comments

אתר הבית- http://hasulam.co.il אתר ספר הרב: http://parasha.pw פייס הרב: http://adamsinay.net הזוהר היומי: http://zoharyomi.net אתר התע"ס: http://kab.li חנות ספרי קבלה: http://kabbala.co קורסים נבחרים: http://moodle....

הדף היומי בזוהר הסולם – משפטים – קל-קלב למתקדמים

1 Views0 Comments

שאלות לחזרה ושינון בזהר משפטים קל-קלב 1. מה ההבדל ביו גורן ליקב ומדוע מהם עושים אמונה בסוכות? 2. מה ההבדל בין דינים דדכורא לדינים דנוקבא? הבא ג' דוגמאות מחייך. 3. מהם ראשי תיבות יק"ב וכיצד זה קשור לכך שאדם הבקי בהלכה ...

הדף היומי בזוהר הסולם – משפטים – קל-קלב השקפה

18 Views0 Comments

אתר הבית- http://hasulam.co.il אתר ספר הרב: http://parasha.pw פייס הרב: http://adamsinay.net הזוהר היומי: http://zoharyomi.net אתר התע"ס: http://kab.li חנות ספרי קבלה: http://kabbala.co קורסים נבחרים: http://moodle....

תע"ס – חלק ג – פרק ד אות א או"פ א

18 Views0 Comments

אתר הבית- http://hasulam.co.il אתר ספר הרב: http://parasha.pw פייס הרב: http://adamsinay.net הזוהר היומי: http://zoharyomi.net אתר התע"ס: http://kab.li חנות ספרי קבלה: http://kabbala.co קורסים נבחרים: http://moodle....

הדף היומי בזוהר הסולם – משפטים – קכז-קכט השקפה

16 Views0 Comments

אתר הבית- http://hasulam.co.il אתר ספר הרב: http://parasha.pw פייס הרב: http://adamsinay.net הזוהר היומי: http://zoharyomi.net אתר התע"ס: http://kab.li חנות ספרי קבלה: http://kabbala.co קורסים נבחרים: http://moodle....

עמוד 40 מתוך 276« להתחלה...102030...37383940414243...506070...לסוף »